ملک الشعراء خلیل الله خلیلی
در ماتم شهر کابل
25.10.2018


خلیل الله ناظم باختری
عــرص مــولانــا
11.04.2017


ولی احمد نوری
از کجا آمده ام؟ به کجا می روم؟
15.09.2016


ملالی موسی نظام
عید مبارک
11.09.2016


ولی احمد نوری
سوخـتـه لالـه زار مــن
01.09.2016


ولی پوپل
انوار هدایت - به پیشواز خداوندگار بلخ
20.07.2016


همایون شاه عالمی
آشتی غزلی از مولانای بزرگ بلخی
29.06.2016


همایون شاه عالمی
تـو آن مناجـاتـی مـن آن خـرابـاتم
17.05.2016


همایون شاه عالمی
غنچه پژمرده از استاد بزرگ خلیلی افغان
14.04.2016


احسان الله مایار
به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان
03.03.2016


ولی احمد نوری
سرودهٔ جاویدان «نوروز آوارگان» از استاد بزرگوار حضرت خلیلی افغان
21.02.2016


خلیل الله معروفی
اشعار "همیشه بهار" دری (از داستانهای "مثنوی معنوی مولوی")
06.02.2016


خلیل الله ناظم باختری
قافله سالارِ فکرت (انتقال عظام رمیم استاد خلیلی به افغانستان)
30.01.2016


ولی احمد نوری
سروده های جاویدان (سردار همه قـوم جهان، ملت افغان)
24.01.2016


خلیل الله معروفی
ما کزین بوستان شدیم، شدیم (اشعار همیشه بهار "خلیلی افغان")
21.01.2016


خلیل الله معروفی
آتش اندر آتش اندر آتش است
14.01.2016


ملالی موسی نظام
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
04.01.2016


ولی احمد نوری
بشنو از نـی چون حکایت می کـند (مولانا جلال الدین بلخی)
01.01.2016


خلیل الله معروفی
ساحر سحر سخن ــ "خلیلی افغان"
28.12.2015