خلیل الله معروفی
مادرِ افغان و مادرِ مادران
12.05.2020


آریانا افغانستان آنلاین
روز مادر به همه مادران مبارک باد
11.05.2020


رووف روشان
بـهـشت مــادر
11.05.2020


احسان الله مایار
به یاد حیدر داور
11.05.2020


ولی احمد نوری
یادی از مادر بهشتی ام
11.05.2020


فریده نوری کمال
نجوائی مادر
17.04.2020


حامد نوید
ســـــرود عــمــر
26.02.2020


محمد اسحاق نگارگر
اشکی بر طربت مادر
18.06.2019


م. حیدر داور
باز هم به مناسبت روز خجستۀ مادر
19.05.2019


ملالی موسی نظام
به مناسبت روز افتخار آفرین مادر
13.05.2019


جمشید آرش
مادر روزت مبارک
13.05.2019


م. حیدر داور
به تو ای مادر افغان
12.05.2019


عارف عباسی
روز خجستۀ مادر به همه مادران عزیز مبارک باد
12.05.2019


محمد نسیم اسیر
به خاطر مادر
12.05.2019


خـالد صدیق
به مناسبت روز فرخندۀ مادر
12.05.2019


م. ص. اندړ
روز جهانی مادر به همه مادران خجسته باد
12.05.2019


لینا روزبه حیدری
نــوای مادر
12.05.2019


عبدالغفور امینی
روز خجستۀ مـــادر
12.05.2019


حمید انوری
پیام یک مادر
12.05.2019


آریانا افغانستان آنلاین
روز مادر به همه مادران مبارک باد
11.05.2019


سمیع الدین افغانی
د مور زړه
11.05.2019


عارف عزیز گذرگاه
مادر
20.04.2018


محمد اسحاق نگارگر
روز مادر به مادران ماتمدار افغانستان مبارک
24.06.2017


محمد نسیم اسیر
بدر منیر!
19.06.2017


محمد اسحاق نگارگر
اختری در دوردست به مادرم
20.06.2016


خلیل الله معروفی
مادرِ افغان سیمای مظلومیّت و سمبول دلاوری
11.05.2016


استاد خلیل الله خلیلی
هدیه به مادران افغانستان و جهان
10.05.2016


ولی احمد نوری
یادی از مادر بهشتی ام
09.05.2016


ملالی موسی نظام
روزی بیاد مادران داغ دیده
09.05.2016


رووف روشان
بهشت مادر
09.05.2016


خلیل الله ناظم باختری
ای مـــــادر مهر گستر من
09.05.2016


محمد نسیم اسیر
به بارگاه مادر
09.05.2016


عارف عباسی
وصف مادر
09.05.2016


انجمن فارو
روز مادر به همه مادران جهان مبارک باد
09.05.2016


امین الدین افغانی
د مـور مـیـنـه
09.05.2016


سلطان جان کلیوال
پرښتې موری!
09.05.2016


ولی احمد نوری
فریاد و شیون «شیون کابلی» به مادران افغان
09.05.2016


حنیف رهیاب رحیمی
روز مادر، در کشور جنگ زدهٔ من
08.05.2016


محمد نسیم اسیر
بزرگداشت از روز مادر!!!
08.05.2016