آریانا افغانستان آنلاین
د مړیني خبرتیا
13.05.2020


میرعبدالرحیم عزیز
ملکیاری که من می شناسم
02.05.2020


آریانا افغانستان آنلاین
عمر ملکیار فرزند صدیق افغانستان مارا ترک گفت
01.05.2020


آریانا افغانستان آنلاین
بازگشت همه به سوی اوست
22.01.2020


آریانا افغانستان آنلاین
اظهار تسلیت به خاطر درگذشت زنده یاد وسیمه عباسی
11.01.2020


ملالی موسی نظام
مرحومه شاهگل رشتیا چراغی از معارف افغانستان
04.01.2020


آریانا افغانستان آنلاین
عرض تعزیت و تسلیت آریانا افغانستان آنلاین
12.11.2019


آریانا افغانستان آنلاین
اعــلان وفات مرحوم احمد موسی
09.11.2019


سمیع الدین افغانی
د اروا ښاد شامحمود حسین د دویم تلین په ویاړ
15.10.2019


خلیل الله معروفی
پیام تَسْلِیَت به "حمید جان انوری" و ...
23.09.2019


محمد نسیم اسیر
اظهار تسلیت و همدردی!!
20.09.2019


آریانا افغانستان آنلاین
اظهار تسلیت
18.09.2019


عارف عزیز گذرگاه
در گرامیداشت استاد فقیر محمد "ننگیالی"
11.09.2019


ولی احمد نوری
یاد بـود از مرحوم عزیز احمد نوری
10.06.2019


آریانا افغانستان آنلاین
بازگشت همه به سوی اوست
09.06.2019


خلیل الله معروفی
استاد یوسف کهزاد رخ در نقاب خاک نهاد
05.02.2019


ولی احمد نوری
یاد تو عزیز و بلبل خوش الحان وطن گرامی باد
27.01.2019


ولی احمد نوری
یاد بود از پوهاند محمد حسن کاکړ
12.01.2019


سید عبدالله کاظم
وفات پروفیسور"لودویک آدامک"
09.01.2019


عارف عباسی
مرحوم حیدر داور به خاک سپرده شد
16.12.2018


احسان الله مایار
دوست عزیزم داکتر حیدر داور به خاک سپرده شد
15.12.2018


ویس ناصری
مرگ صاحبدل جهانی را دلـیـل کلفت است
13.12.2018


آریانا افغانستان آنلاین
خبر وفات اسفناک داکتر حیدر داور
12.12.2018


عارف عباسی
داکتر حیدر داور به حق پیوست
11.12.2018


فریده نوری کمال
یاد و بود از چهل و دومین سال تولد مرجان
21.11.2018


ملالی موسی نظام
یادی از مرجان دختر اصیل افغان
21.11.2018


آریانا افغانستان آنلاین
پیکر میر شمس الدین آقا در پاریس به خاک سپرده شد
15.10.2018


آریانا افغانستان آنلاین
بازگست همه به سوی اوست
12.10.2018


ولی احمد نوری
جناب میر شمس الدین به جاودانگی پیوست
08.10.2018


ولی احمد نوری
عرض تسلیت و غمشریکی
05.09.2018


آریانا افغانستان آنلاین
استاد علی محمد زهما دیگر در میان ما نیست. روحش شاد
15.07.2018


احسان الله مایار
یادی از دوست یک عمرم مرحوم عطا محمد نورزائی قسمت دوم
08.07.2018


احسان الله مایار
استاد حیدر داور، دوست بی همتا قسمت دوم و ختم
25.06.2018


احسان الله مایار
استاد حیدر داور، دوست بی همتا قسمت اول
17.06.2018


محمد نسیم اسیر
حیف، زین حلقه رفت «هاشمیان»
09.06.2018


عبدالصبور صافی
پیام تسلیت به مناسبت وفات پوهاند هاشمیان
08.06.2018


ملالی موسی نظام
درگذشت یک شخصیت ملی و فرهنگی
07.06.2018


احسان الله مایار
سید خلیل الله هاشمیان، چشم از جهان پوشید
07.06.2018


عارف عباسی
دوست محترم و خوبی را از دست دادم!
06.06.2018


آریانا افغانستان آنلاین
اظهار تسلست به مناسبت وفات هاشمیان
06.06.2018


سلطان جان کلیوال
ډاکټر هاشمیان دحق د لاری زړور مبارز و
06.06.2018


ولی احمد نوری
یادی از دوست گرانقدر (قدیر فهیم) و اظهار تسلیت
19.05.2018


آریانا افغانستان آنلاین
اظهار تسلیت به خانواده های محترم مایار و جمیلی
14.01.2018


محمد نسیم اسیر
عرض تسلیت و همدردی
14.01.2018


عارف عباسی
مرگ دوست (خانم ننسی هتچ دوپری)
16.09.2017


ولی احمد نوری
باز هم یاد بود و اتحاف دعا به روان مرجان نامراد
08.07.2017


عارف عباسی
مرجان نامراد! من هم در مرگ نا بهنگامت سوگوارم!
08.06.2017


آریانا افغانستان آنلاین
مرثیه ای بر مـرگ "مرجان"
01.06.2017


انجمن فارو
تسلیت نامه (امین سیماب)
30.04.2016


ولی احمد نوری
مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است
15.10.2015


محمد نسیم اسیر
محمد نادر عمر، ضایعۀ جبران ناپذیر!!!
15.10.2015