بی بی سی
شکنجه 'وحشتناک' زن افغان از سوی شوهرش
11.01.2020


سلطان جان کلیوال
دښځو په وړاندی دتاوتریخوالی دمخنیوی د اونۍ پمناسبت
29.11.2019


محمد اکبر یوسفی
«اولومپ د گوژ» مدافع حقوق زن!
29.11.2019


ملالی موسی نظام
فعالیت شانزده روزۀ مبارزۀ جهانی منع خشونت بر زنان
28.11.2019


عبدالقیوم میرزاده
خشونت علیه زنان
20.12.2018


ولی احمد نوری
خشونت علیه زن در افغانستان
01.12.2018


محمد نسیم اسیر
بمناسبت تجلیل از روزجهانی منع خشونت علیه زن
26.11.2018


محمد اکبر یوسفی
خشونت علیه زن نفرت انگیز است!
26.11.2018


آریانا افغانستان آنلاین
روز جهانی منع خشونت علیه زن
25.11.2018


آریانا افغانستان آنلاین
25 نومبر روز منع خشونت علیه زن
25.11.2018


ملالی موسی نظام
مبارزه در راه منع خشونت بر زنان
25.11.2018


مصطفی پسرلی
روز منع خشونت علیه زن
25.11.2018


محمد نسیم اسیر
فتوای خشونت علیه زنان
26.11.2016