ولی احمد نوری
روز معلم وکشتار استادان پوهنتون ها
08.10.2019


محمد اسحاق نگارگر
به یاد استاد و معلم بزرگ مرحوم پوهاند "حبیبی"
07.10.2019


محمد ظاهر عزیز
پنجم اکتوبر روز جهانی معلم
07.10.2019


ولی احمد نوری
پنج اکتوبر روز شکوهمند جهانی معلم
07.10.2019


خلیل الله معروفی
ناکام مضمون پشتو
07.10.2019


استاد خلیل الله خلیلی
سرود معلم بمناسبت روز جهانی معلم
06.10.2019


آریانا افغانستان آنلاین
روز معلم بر همۀ معلمان و معلمات افغانستان مبارک باد
05.10.2019


وحید عطارد
بمناسبت بزرگداشت از مقام معلم
05.10.2019


سپاس یک دختر مکتب
سپاس یک دختر مکتب عایشۀ درانی به معلم
07.10.2018


خلیل الله معروفی
قصه ای از استاد بزرگوارم "جبارخان"
06.10.2018


محمد اسحاق نگارگر
معلمان افغانستان را دریابید
06.10.2018


ملالی موسی نظام
روز فرخندۀ معلم مبارک باشد
06.10.2018


ولی احمد نوری
تکریم به پیشگاه معلم و تقدیس از مقام بزرگ وی
06.10.2018


م. حیدر داور
اهداء به معلم
06.10.2018


عارف عباسی
تقدیس از مقام ارجمند معلم!
05.10.2018


استاد خلیل الله خلیلی
ســـرود مــعــلــم
05.10.2018


حمید انوری
روز معلم مبارک باد
05.10.2018


محمد نسیم اسیر
معلم پاسبان معارف
05.10.2018


آریانا افغانستان آنلاین
روز معلم به تمام استادان، مدرسان و معلمان عزتمند مبارک باد
05.10.2018


از همه شاگردان به همه معلمان عزتمند
از همه شاگردان به همه معلمان عزتمند
05.10.2018


استاد خلیل الله خلیلی
ســـرود مــعــلــم
06.10.2017


عارف عباسی
معلمین ارواح و مکاتب اشباح
25.01.2017