محمد بشیر دودیال
از مرگ نابهنگام احمد ظاهر چهل و یک سال گذشت
13.06.2020


مرجان کمال
حکایت مرگ احمد ظاهر
13.06.2020


ف، هیرمند
فصل عاشقی - احمد ظاهر آوازخوان همیشه جوان وطن
13.06.2020


هشت صبح
زوایای پنهان زندگی اجتماعی احمد ظاهر‌
13.06.2020


احمد ولید اعتمادی
احمد ظاهر عزیز یادت بخیر
12.06.2020


طاهره صالح
یادی از احمد ظاهر ستارۀ شرق
11.06.2020


حنیف رهیاب رحیمی
یاد بود از زنده یاد احمد ظاهر
09.06.2020


یما ناشر
احمد ظاهر و شوخ طبعی - منبع: فیسبوک 15 جون 2014م
09.06.2020


کاوه شفق
احمد ظاهر چرا نمی میرد
09.06.2020


ولی احمد نوری
چهل و یک سال از مرگ نابهنگام احمد ظاهر میگذرد
06.06.2020


ملالی موسی نظام
د احمد ظاهر درې میرمنې «ناجیه، خالده، فخریه»
25.07.2019


خلیل الله معروفی
صوفی عشقری و احمد ظاهر
11.07.2019


م. داؤد موسی
مؤجزی در مورد "سجده بر درگاه احمد ظاهر"
10.07.2019


خلیل الله معروفی
سجده بر درگاهِ "احمد ظاهر"
05.07.2019


ملالی موسی نظام
بازهم در زمینۀ ماجرای مرگ احمد ظاهر
03.07.2019


نور محمد بارور
ارزیابی مدارک و دلایل علت مرگ مرحوم احمد ظاهر
30.06.2019


محمد نسیم اسیر
مرگ نابهنگام احمد ظاهر
30.06.2019


نفیسه یحیایی افضل
احمد ظاهر هنرمند محبوب افغانستان
14.06.2019


عارف عباسی
نام احمد ظاهر در لوحه سنگ تأریخ هنر افغانستان حک است
14.06.2019


حنیف رهیاب رحیمی
یاد بود از احمد ظاهر
14.06.2019


بهزاد حداد
یادی از احمد ظاهر ستارۀ شرق
14.06.2019


بهار سعید
چهلمین سال مرگ نا بهنگام احمد ظاهر
14.06.2019


بهار سعید الحان
از مرگ نابهنگام احمد ظاهر چهل سال گذشت
11.06.2019


م. داؤد موسی
یاد بود از سی و نهمین سال وفات احمد ظاهر بلبل شرق
07.07.2018