عبدالوکیل متین
د اختر ورځې
31.07.2020


ولی احمد نوری
عیدی به دختر گدا
31.07.2020


احمد زکی حسینی
عیدی همیشگی و عشرت سرمد
31.07.2020


شعیب مجددی
مناسک حج از دیدگاه مدنی، معاشرتی، اجتماعی و ادبی
30.07.2020


خلیل الله معروفی
عید قُربان است و مرگ گوسپندان!!!
30.07.2020


بصیر صباح
عید به آنانی که حج نرفته اند مبارک باد
13.08.2019


سلطان جان کلیوال
د قـربـانـی اخـتـر
13.08.2019


ولی احمد نوری
قصه ای از روزگاران پار بمناسبت عید قربان
12.08.2019


رسول پویان
کــعــبــۀ دل
12.08.2019


م. حیدر داور
عید قربان و کشور در آتش جنگ
12.08.2019


وحید عطارد
ساعتی با حجاج
11.08.2019


آریانا افغانستان آنلاین
تبریک به مناسبت اولین روز عید اضحی
11.08.2019


ولی احمد نوری
ای قوم به حج رفته کجائید؟ کجائید؟
11.08.2019


محمد اسحاق نگارگر
تحفۀ عید به همه عزیزان
06.06.2019


محمد نسیم اسیر
نظری بر هر سال حج؟؟
22.08.2018


م. حیدر داور
کشور ما در آتش جنگ میسوزد - بمناسبت عید قربان
22.08.2018


و. عطارد
عید به آنانی مبارک که ...
21.08.2018


محمد اسحاق نگارگر
عید قربان و ماتم داران غزنی و کابل
21.08.2018


خلیل الله ناظم باختری
عـیــد قربان مبارک تان باد
21.08.2018


محمد نسیم اسیر
ای قوم به حج رفته!
05.09.2016