انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۲ م
01.01.2022


آریانا افغانستان آنلاین
حلول سال نو میلادی ۲۰۲۱ مبارک
01.01.2021


هارون یوسفی
تحفۀ سال نو 2020 به خوانندگان آریانا افغانستان آنلاین
01.01.2020


محمد نسیم اسیر
سـال نــو عِـیسـوی
31.12.2019


آریانا افغانستان آنلاین
سال نو 2020 به همه مبارک باد
31.12.2019


رحیم شنسب
يلدا – حنوكا - كريسمس
21.12.2019


نجیب منلی
نوی کال مو مبارک
02.01.2018


ولی احمد نوری
سال 2018 بر دوستداران آریانا افغانستان خجسته باد
01.01.2018


محمد نسیم اسیر
سال نو 2018 مبارک
01.01.2018


خلیل الله ناظم باختری
تحفۀ سال نو مسیحی بوطن عزیزم افغانستان
31.12.2017


محمد نسیم اسیر
فردا سال نو مسیحی است
31.12.2017


آریانا افغانستان آنلاین
حلول سال نو 2017میلادی به همه مبارک باد
01.01.2017


محمد اسحاق نگارگر
نخستین روز سال جدید 2017 میلادی
01.01.2017


محمد اسحاق نگارگر
سال نو ۲۰۱۷ میلادی
01.01.2017


محمد نسیم اسیر
سال نو مسیحی
31.12.2016


سلطان جان کلیوا ل
کلونه نوی کیږی خو فکرونه نوی نشو
31.12.2016


ملالی موسی نظام
سال نو میلادی به همه عالم بشریت و هموطنان نا امید ما خوش قدم باشد
07.01.2016


ولی احمد نوری
سال نو مبارک باد
01.01.2016