Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مطالب  

فهرست مطالب

Modify settings and columns
  
View: 
Count = 3289
23.11.2020اختر محمد یوسفیدیدگاه یکجانبۀ عبدالستار "سیرت" مطالب سیاسی
3
22.11.2020محمد اسحاق نگارگر حریف بسیار رند است و ما بسیار ساده لوح!مطالب سیاسی
3
21.11.2020صدای امریکابن بست حل شدمطالب سیاسی
3
20.11.2020عارف عباسیجنون قدرت طلبیمطالب سیاسی
3
19.11.2020صلاح الدین سعیدیوریا مشوره او سیارښتونهمطالب سیاسی
3
19.11.2020میرعبدالرحیم عزیزگلبدین حکمتیار در دام همیشگی پاکستانمطالب سیاسی
3
18.11.2020 عبدالستار سیرتچشم انداز وقایع سیاسی افغانستانمطالب سیاسی
3
17.11.2020محمد نعیم بارزنگاهی کلی به مسئلۀ ملی و زبان در افغانستان!مطالب سیاسی
3
14.11.2020عبدالقیوم میرزادهبسیج عمومی مردم علیه طالبان - قاتلین مردم افغانستانمطالب سیاسی
3
13.11.2020صلاح الدین سعیدیآقاى ترامپ در توافق با طالبان باید تجدید نظر کندمطالب سیاسی
3
12.11.2020محمد داؤد جلالبگير كه نگيردتمطالب سیاسی
3
12.11.2020انجمن فاروگزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فارومطالب سیاسی
3
11.11.2020روستار تره کیچند نکته به توجه رئیس جمهور جدید امریکا مطالب سیاسی
3
11.11.2020میر عنایت الله  ساداتاجماع مردممطالب سیاسی
3
11.11.2020عبدالقیوم میرزادهبربریت و وحشت محکوم استمطالب سیاسی
3
11.11.2020سلطان جان کلیوا لد امریکا جمهور رئیس جوبایدن او مرستیالی کماله هاریسمطالب سیاسی
3
09.11.2020انجمن فاروقطعنامهٔ کنفرانس چگونگی تطبیـق عدالت انتقالی در افغانستانمطالب سیاسی
3
08.11.2020نور احمد خالدیپیروزی جوبایدن در روشنی حقایق دموکراسی امریکاییمطالب سیاسی
3
06.11.2020محمد نعیم بارزرئیس جمهور فرانسه، از مسؤولیت جهانی خود طفره می رود!مطالب سیاسی
3
03.11.2020داور نادیبه عنوان محترم خلیلزادمطالب سیاسی
3
02.11.2020طارق ارسلاییانتخابات امریکا - آرامش قبل از طوفانمطالب سیاسی
3
02.11.2020هارون  یوسفیخـانـه تـکـانـیمطالب سیاسی
3
02.11.2020ولی احمد نوری حافظ آزادی های بنیادین فرانسه هستیم،مطالب سیاسی
3
01.11.2020عارف عباسیپاکستان در انزوا یا چه؟مطالب سیاسی
3
01.11.2020عبیدالله مهدیمسلمانان فرانسه و کاریکاتور پیامبر اسلام (ص)مطالب سیاسی
3
01.11.2020میرعبدالرحیم عزیزسیمون باگداساروف: ائتلاف شمال را ما ایجاد کردیم!مطالب سیاسی
3
28.10.2020عارف عباسیزلمی خلیل زاد را باید شناختمطالب سیاسی
3
28.10.2020ولی احمد نوری شــعــر عـــــالـــــیمطالب سیاسی
3
28.10.2020محمد نسیم اسیر گــــــروه شــیــطــانیمطالب سیاسی
3
27.10.2020عارف عزیز گذرگاهمعرفی کتاب "افغانستان در تلاطم تاریخ"مطالب سیاسی
3
27.10.2020محمد اکبر یوسفیچه می توانم بدانم؟ سیکولار به معنی بی دین نیست مطالب سیاسی
3
27.10.2020محمد اسحاق نگارگر ما این آلاپ کهنۀ "صلح می آید" را بسیار شنیده ایم!مطالب سیاسی
3
26.10.2020میرعبدالرحیم عزیزبازگشت مهاجران افغان از ایران و خصلت ضد بشری نظام آخندیمطالب سیاسی
3
25.10.2020ر ـ رراه حل مشکل افغانستانمطالب سیاسی
3
24.10.2020عبدالقیوم میرزادهاقدامات ترورست پروری زیر نام ازادی بیانمطالب سیاسی
3
23.10.2020روستار تره کیعامل کشتار متقاضیان ویزه در ننگرهارمطالب سیاسی
3
21.10.2020محمد داود مومند التجای توضیحات و تنویر از داکتر سید عبدالله کاظممطالب سیاسی
3
21.10.2020عبدالقیوم میرزادهرسالت مبرم ما برای آگاه سازی مردممطالب سیاسی
3
20.10.2020عارف عباسیبخوان نه به خاطر من، بلکه به خاطر مأوامطالب سیاسی
3
18.10.2020محمد اکبر یوسفی"دولت ملی و دیموکراتی" (۱۹۶۳م)مطالب سیاسی
3
17.10.2020سلطان جان کلیوا لمکثی بر مقالهٔ داکتر کاظم (دستهای مرموز در شهادت میوندوال)مطالب سیاسی
3
16.10.2020محمد داود مومند غبار و فرهنگ، دو ابوالهول خراسان و خراسانیانمطالب سیاسی
3
15.10.2020عارف عباسیاسپ اول باشد یا گادی؟مطالب سیاسی
3
15.10.2020روستار تره کیپه اساسي قانون کې د جعفري فقه د تداخل څر نګوالېمطالب سیاسی
3
13.10.2020زمان ستانیزینقدی بر نقد صلاح الدین سعیدیمطالب سیاسی
3
13.10.2020محمد اکبر یوسفیرهبری جنګ برای صلحمطالب سیاسی
3
11.10.2020محمد داود مومند غبار در نقش یک عنصر بی مسلک و مخبر دربارمطالب سیاسی
3
10.10.2020عارف عباسیبرای رفع مشکلات وطن و مردم چه باید کرد؟مطالب سیاسی
3
09.10.2020عبدالقیوم میرزادهروش های استعماری خلیلزاد و امریکامطالب سیاسی
3
07.10.2020محمد نعیم بارزاحمد مسعود میخواهد کارتون پدرش را بنمایش بگذاردمطالب سیاسی
3
06.10.2020محمد داود مومند دزدی و سرقت بزرگ ادبی و تاریخی غبارمطالب سیاسی
3
04.10.2020محمد داود مومند میر غلام محمد غبار و خان وردکمطالب سیاسی
3
04.10.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟ (بخش نهم)مطالب سیاسی
3
03.10.2020محمد نعیم بارزبخاطر تجلیل از شخصبت مرحوم محمد هاشم میوندوال!مطالب سیاسی
3
02.10.2020عبدالقیوم میرزادهمذاکرات دوحه و سفر مشکوک عبدالله عبدالله به پاکستانمطالب سیاسی
3
02.10.2020سید هاشم سدیدتوهم،تنها توهم می افریندمطالب سیاسی
3
30.09.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟ (بخش هشتم)مطالب سیاسی
3
29.09.2020محمد داود مومند اتکاء و استناد بر مضامین سه گانه محمد داؤد مومندمطالب سیاسی
3
28.09.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟ (بخش هفتم)مطالب سیاسی
3
28.09.2020محمد اسحاق نگارگر آیا ما هم روزی صاحب فرهنگ سیاسی خواهیم شد؟مطالب سیاسی
3
27.09.2020عارف عباسیخروج قسمی یا کامل سپاه به نفع ترمپ است نه امریکامطالب سیاسی
3
27.09.2020انجمن فارواز خطوط سرخ زنان افغانستان پشتیبانی میکنیممطالب سیاسی
3
26.09.2020عارف عباسیتبصرۀ دپلومات کار کشتۀ امریکا آقای زلمی خلیل زادمطالب سیاسی
3
26.09.2020محمد اسحاق نگارگر عُقاب های ماده نیز شکوه پرواز را آموخته اند!مطالب سیاسی
3
26.09.2020انجمن فارومردم ما جنایات خاد را هرگز فراموش نمیکند! مطالب سیاسی
3
25.09.2020محمد داود مومند که غبار وی که فرهنگ او که سرور دانشمطالب سیاسی
3
24.09.2020عبدالقیوم میرزادهمذاکرات دوحه و انتظاراتمطالب سیاسی
3
24.09.2020سید هاشم سدیدبگیریش که نگیریدمطالب سیاسی
3
23.09.2020محمد نسیم اسیر طنز صلح طالبمطالب سیاسی
3
22.09.2020محمد داود مومند فیصله شورای انقلابی افغان جرمنمطالب سیاسی
3
22.09.2020م. داؤد موسیامارت او جمهوریتمطالب سیاسی
3
18.09.2020میر عنایت الله  ساداتتکرار احسنمطالب سیاسی
3
18.09.2020عبدالقیوم میرزادهنگاهی اجمالی بر نقش احزاب سیاسی در افغانستانمطالب سیاسی
3
18.09.2020محمد اسحاق نگارگر طالبان برای مفاهیمی که بکار میگیرند تعریف ملموس ندارند مطالب سیاسی
3
17.09.2020زمان ستانیزینقدی بر نقد صلاح الدین سعیدی در مورد حکومت اسلامیمطالب سیاسی
3
16.09.2020زمان ستانیزیآیا در اسلام حکومت اسلامی است؟مطالب سیاسی
3
16.09.2020محمد اسحاق نگارگر در جنگ دستار و نکتایی صراحت لهجه وجود ندارد!مطالب سیاسی
3
16.09.2020محمد داود مومند دروغ و کذب "غبار" در مورد تخلیق افسانه حزب سری دربار مطالب سیاسی
3
15.09.2020انجمن فارومتن دری نامهٔ فارو به کمیشنر اتحادیهٔ اروپا مطالب سیاسی
3
15.09.2020محمد نسیم اسیر طنز چند دروغ!مطالب سیاسی
3
14.09.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآتش بس مبرمترين خواست و نياز مردم مظلوم افغانستانمطالب سیاسی
3
14.09.2020م. داؤد موسینوده هایی که در مجالس صلح ازان پیوند کنیممطالب سیاسی
3
13.09.2020زمان ستانیزیآیا اسلامی امارت د وقت اقتضا ده؟مطالب سیاسی
3
12.09.2020ولی احمد نوری قابل توجه افغان هایی که در قطر با طالبان مینشینندمطالب سیاسی
3
10.09.2020محمد یوسف صابر ساپیسیده لارمطالب سیاسی
3
10.09.2020پرویز شبرنگندای روزمطالب سیاسی
3
10.09.2020محمد نعیم بارزظهور اسلاممطالب سیاسی
3
10.09.2020عارف عباسیدر پاسخ به سؤالی که چاره چیست؟ راه بیرون رفت کدام؟مطالب سیاسی
3
09.09.2020بنیاد فیاضامریکا بطالبان نیم میلیارد دالر سالانه میپردازدمطالب سیاسی
3
09.09.2020سلطان جان کلیوا لد شهید ورځ که د شهیدانو اونۍ؟مطالب سیاسی
3
09.09.2020میرعبدالرحیم عزیزخاص! چطور هند با مجاهدین افغان تماس گرفتمطالب سیاسی
3
09.09.2020طارق ارسلاییدوحه و مشکلات سر راهِ صلحمطالب سیاسی
3
07.09.2020میر عنایت الله  ساداتبازتاب هویت ملی بر زندگی افغانهامطالب سیاسی
3
07.09.2020اختر محمد یوسفید بین الافغانی مذاکراتو څخه تمه ؟مطالب سیاسی
3
06.09.2020خلیل اسیرنقض گام به گام تعهداتمطالب سیاسی
3
05.09.2020عبدالقیوم میرزادهندای مادر وطنمطالب سیاسی
3
04.09.2020سلطان جان کلیوا لخـــــــدایـــــه!مطالب سیاسی
3
04.09.2020اختر محمد یوسفیتیاتر "حکومات" مسخرۀ سرپرستان غنی و عبداللهمطالب سیاسی
3
03.09.2020میرعبدالرحیم عزیزامریکا به غنی هدایت داد: "مذاکرات بین الافغانی را فوراً آغاز کن"مطالب سیاسی
3
02.09.2020سید هاشم سدیدسیه رویانی که طالب را یک حرکت ملی میخوانندمطالب سیاسی
3
01.09.2020اختر محمد یوسفید آی. اس. آی. ملیشی د هند د ملیشی خوب لیدلی؟مطالب سیاسی
3
01.09.2020محمد داود مومند د پښتو بابا نغوږه یا نصیحت: « سردار کیږه مه »مطالب سیاسی
3
30.08.2020ولی احمد نوری آیا پاکستان از عربستان دورشده و بسمت ترکیه میرودمطالب سیاسی
3
29.08.2020سید حمیدالله روغپاکستان به کجا می رود؟مطالب سیاسی
3
29.08.2020اختر محمد یوسفیمعمای لاینحل قطع رابطۀ طالبان با القاعده؟مطالب سیاسی
3
27.08.2020احسان الله مایار نامه ای از اشرف غنیمطالب سیاسی
3
27.08.2020عارف عباسیسؤالی که لا جواب است مطالب سیاسی
3
26.08.2020اختر محمد یوسفیهمبستگی اخوان المسلمین در پاکستان علیه افغانستانمطالب سیاسی
3
26.08.2020عبدل مومندکارت های ترکیه در افغانستانمطالب سیاسی
3
24.08.2020آریانا افغانستان آنلایناز چــاله بــه چـــاهمطالب سیاسی
3
23.08.2020اختر محمد یوسفید القاعدی او طالبانو اړیکو ته یوه لنډه کتنهمطالب سیاسی
3
22.08.2020محمد نسیم اسیر کابینه مگر سنگک شده ؟؟ (طنز)مطالب سیاسی
3
21.08.2020صلاح الدین سعیدیفراخوان براى کار بلادرنگ مشترکمطالب سیاسی
3
21.08.2020عارف عباسیمذاکرات بین الافغانی اصطلاح اغواه گرانۀ سیاسی مطالب سیاسی
3
20.08.2020اختر محمد یوسفید پاکستان او سعودی عرب خړپړ اړیکی؟مطالب سیاسی
3
20.08.2020محمد اسحاق نگارگر دکتاتور دیگر در شرف سقوطمطالب سیاسی
3
19.08.2020اختر محمد یوسفیچنین "صلحی" بدون پشتوانه در افغانستان دوام جنگ استمطالب سیاسی
3
18.08.2020محمد نسیم اسیر طنز مسخره بازیمطالب سیاسی
3
17.08.2020احمد زکی حسينىخشونت زن علیه زن و تکریم اسلام از بانوانمطالب سیاسی
3
15.08.2020عثمان تره کیآیا طالب افزار عمق ستراتژیک پاکستان است؟مطالب سیاسی
3
15.08.2020اختر محمد یوسفیطالبان افزار عمق ستراتیژی پاکستان استمطالب سیاسی
3
15.08.2020اکبر بارکزید وروستنې لویی جرګی پیښو ته یوه کتنهمطالب سیاسی
3
14.08.2020اختر محمد یوسفید طالبانو د تبلیغاتو د درواغو ماشین چالان دی؟مطالب سیاسی
3
13.08.2020عبدالبصير كاكړسليمان لايق ملعون را بشناسيدمطالب سیاسی
3
12.08.2020اختر محمد یوسفیرد نظریات غیر قانونی عثمان روستار تره کی در مورد "جرگه مشورتی"مطالب سیاسی
3
11.08.2020انجمن فارولویه جرگه و تائید رهایی چهارصد زندانی طالبانمطالب سیاسی
3
11.08.2020اختر محمد یوسفیلویه جرگه نباید وسیلۀ پوشاندن کثافات اجیران بیگانه باشدمطالب سیاسی
3
10.08.2020عبدالصبور صافیلویه جرگهٔ مشورتي عظمت غنی را بنمایش گذاشتمطالب سیاسی
3
10.08.2020هارون  یوسفیفــــال بـــــدمطالب سیاسی
3
09.08.2020میرعبدالرحیم عزیزامپراتوری ریشۀ دشمنی های امریکا و چین استمطالب سیاسی
3
09.08.2020اختر محمد یوسفیدر دیموکراسی افغانستان چرا جواب انتقاد لت و کوب است؟مطالب سیاسی
3
08.08.2020نور احمد خالدیپیشنهاد به هیأت پروسۀ صلح افغانستان در کانگرس امریکامطالب سیاسی
3
06.08.2020محمد ظاهر عزیز  اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و لویه جرگۀ مشورتی فردامطالب سیاسی
3
06.08.2020اختر محمد یوسفی پاکستان د طالب او د داعش په نامه جګړه کوی!مطالب سیاسی
3
06.08.2020فیاض فوندیشنمشکل چهارصد زندانیمطالب سیاسی
3
06.08.2020محمد نسیم اسیر دارۀ دزدان !!مطالب سیاسی
3
04.08.2020فرستنده: عبدالقدوسسلیمان لایق شیاد بی نظیر تاریخ افغانستانمطالب سیاسی
3
04.08.2020صلاح الدین سعیدید ارګ لیونۍ مینه که د ګاډۍ د آس تأکید؟مطالب سیاسی
3
02.08.2020توریالی خاوریسلیمان لایق شیطان تاریخ در افغانستان درگذشتمطالب سیاسی
3
28.07.2020محمد داود مومند تناقضات و سطحی نگری ها در نوشته داکترعزیز شمس (1)مطالب سیاسی
3
28.07.2020حنیف رهیاب رحیمی در کجای تأریخ قرار داریم؟مطالب سیاسی
3
28.07.2020صلاح الدین سعیدیمصالحۀ سياسى و مواضع ما و فراخوانمطالب سیاسی
3
27.07.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران و همكاران‌ طبی شانمطالب سیاسی
3
27.07.2020شورای روابط خارجیصلح نافرجام افغانستانمطالب سیاسی
3
21.07.2020میرعبدالرحیم عزیزندای تجزیه طلبانۀ ولی مسعود نو نیستمطالب سیاسی
3
18.07.2020عبدالقیوم میرزادهاثرات زیانبار تبصره های ذهنی گرایانه در اجتماعمطالب سیاسی
3
17.07.2020سلطان جان کلیوالاحداث میدان هوائی در دشت گمبیری خیانت ملی ستمطالب سیاسی
3
17.07.2020صلاح الدین سعیدیحــقــایــق تــلــخمطالب سیاسی
3
15.07.2020سلطان جان کلیوالپه ګمبیری کی هوای ډګر جوړیدل خیانت دیمطالب سیاسی
3
14.07.2020عنایت الله ساداتدائــرۀ شــیــطــانیمطالب سیاسی
3
12.07.2020سید احمد حسینیعامل اصلی تقصیرات؛ داخلی یا خارجی؟مطالب سیاسی
3
10.07.2020محمد داود مومند حسن شرق یکی از نقاب پوشان طرفدار شوروی و عضو مخفی پرچم بودمطالب سیاسی
3
09.07.2020عبدالصبور صافیاستخباراتی جګړه او د سولی خوبونه (دوهمه از روستنی برخه)مطالب سیاسی
3
09.07.2020میرعبدالرحیم عزیزدر افغانستان، مردگان تاثیرات منفی ماندگار بجا میگذارندمطالب سیاسی
3
06.07.2020میرعبدالرحیم عزیزماشاء الله! یک جاسوس ایران در نیمروز دستگیر شدمطالب سیاسی
3
06.07.2020سلطان جان کلیوالد موقت حکومت د جوړیدو نوی هلی ځلیمطالب سیاسی
3
06.07.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپادر گیرودار منافع امریکا یا چنگ زدن بر ندای آتش بس مطالب سیاسی
3
05.07.2020عبدالقیوم میرزادهخلیل زاد از بخشهای مستورش با طالبان پرده برداشتمطالب سیاسی
3
04.07.2020عبدالصبور صافیاستخباراتی جګړه او د سولی خوبونه (لمړی برخه)مطالب سیاسی
3
03.07.2020محمد داود مومند کذب بزرگ تأریخ (قسمت دوم)مطالب سیاسی
3
02.07.2020خلیل الله معروفینسیم افغانی ــ بینی خمیریِّ خامنه ئیمطالب سیاسی
3
30.06.2020محمد اسحاق نگارگر منافع قدرتهای بزرگ در پراکندگی کشورهای ضعیف!مطالب سیاسی
3
29.06.2020مرجان کمالبرگشتِ طالبان و برگشت به طالبان (ق۱ الی ق۱۰) مطالب سیاسی
3
29.06.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپافراخوان براى آتش بس فورى و سراسرىمطالب سیاسی
3
28.06.2020سلطان جان کلیوالحـیـرانـتـیـامطالب سیاسی
3
28.06.2020محمد داود مومند شرفیابی و ملاقات داکتر روان فرهادی با جناب عبد الولی خانمطالب سیاسی
3
26.06.2020عبدالقیوم میرزادهتاملی بر خبر هایی ترور خلیل زادمطالب سیاسی
3
25.06.2020صلاح الدین سعیدیجناب عباسی محترم سلام! مطالب سیاسی
3
24.06.2020عارف عباسیجنایت را هم حدی است!!مطالب سیاسی
3
23.06.2020میر عنایت الله  ساداتافغانستان به بحران شدید اقتصادی روبرو استمطالب سیاسی
3
23.06.2020داکتر عبدالله کاظمسند مهم تاریخی که باید بمطالعۀ هیئت مذاکره کننده با طالبان برسد!مطالب سیاسی
3
21.06.2020بنیاد فیاضافغانستان بکدام سو سوق داده میشود؟ صلح یا جنگ؟مطالب سیاسی
3
21.06.2020صلاح الدین سعیدیناروا مطالبه (تسليم شه که نه مذاکرات نه کوم!)مطالب سیاسی
3
21.06.2020ولی احمد نوری پیگیری یک هدف مشترک برای نجات افغانستانمطالب سیاسی
3
17.06.2020انجمن فارومردم افغانستان چه نوع صلحی می خواهد...؟؟مطالب سیاسی
3
16.06.2020عارف عباسیافغانستان و دموکراسیمطالب سیاسی
3
14.06.2020محمد نسیم اسیر کشتار ددمنشانهمطالب سیاسی
3
14.06.2020عارف عباسیاین است شرح پریشانی ما و اسرار گرفتاری ما!مطالب سیاسی
3
12.06.2020سلطان جان کلیوالولس غواړی و پوهيږيمطالب سیاسی
3
11.06.2020عبدالقیوم میرزادهتأملی در قبال مناسبات کشور ما با ایرانمطالب سیاسی
3
10.06.2020عقیل احمد راسخپه ایران کې موجودې ستونزی او د افغانانو لالهانديمطالب سیاسی
3
08.06.2020ف، هیرمندسیاست شناسیLa Politologie و حواشیمطالب سیاسی
3
08.06.2020محمد اکبر یوسفیکابل هیچگاهی چنین وحشتناک نبوده استمطالب سیاسی
3
07.06.2020صلاح الدین سعیدیسوله او حقمطالب سیاسی
3
07.06.2020عارف عباسیصرف یک پیشنهاد است!مطالب سیاسی
3
06.06.2020میرعبدالرحیم عزیزعلل برگشت طالبان (2)مطالب سیاسی
3
06.06.2020محمد اکبر یوسفیاختصار روشنگری در اروپا!مطالب سیاسی
3
05.06.2020فریده نوری کمالبه هر رنگی که خواهی جامه میپوشمطالب سیاسی
3
05.06.2020میرعبدالرحیم عزیزعلل برگشت طالبان (1)مطالب سیاسی
3
03.06.2020سید هاشم سدیدبای بای ترمپ!!مطالب سیاسی
3
03.06.2020داکتر داؤد جلالانفجار مسجد وزير اكبرخان و قتل ظالمانه بى گناهانمطالب سیاسی
3
02.06.2020صلاح الدین سعیدیملکیان یې شهیدان کړل!مطالب سیاسی
3
02.06.2020اختر محمد یوسفید افغانستان دوکه باز او قانون ماتوونکی رهبران!مطالب سیاسی
3
01.06.2020محمد اکبر یوسفیاز حاکمیت دولتی چه می دانیم!مطالب سیاسی
3
28.05.2020صلاح الدین سعیدیتلاشهای صلح و مصالحۀ سیاسی افغانها در دودهۀمطالب سیاسی
3
27.05.2020اختر محمد یوسفیتفاوت برداشتهای نادرست ارگ مطالب سیاسی
3
26.05.2020صلاح الدین سعیدیاجــنــدای مــلــیاستقلال افغانستان
3
25.05.2020میر عنایت الله  ساداتپیدایش و ادامۀ افراط گرائی در افغانستان (ق ۱ الی ۳)مطالب سیاسی
3
24.05.2020نور احمد خالدیاعلامیه در مورد توافق سیاسی اشرف غنی َو عبدالله عبداللهمطالب سیاسی
3
23.05.2020عارف عباسیتوافق نامۀ سیاسی یا مراسم خاک سپاری آرزوهای یک ملت!مطالب سیاسی
3
22.05.2020محمد نعیم بارزدولت دو سره، به رهبری اشرف غنی یکسره شد!مطالب سیاسی
3
22.05.2020اختر محمد یوسفیگروه های بنیادگرا اهداف و وظایف مشترک دارندمطالب سیاسی
3
22.05.2020عبدالقیوم میرزادهچرا ما با این همه بدبختی مواجه هستیم؟مطالب سیاسی
3
21.05.2020صلاح الدین سعیدیدرواغ مه واياست!مطالب سیاسی
3
21.05.2020ابوالفضل محققیاعتراض نویسنده سرشناس ایرانی بکشتار افغانهامطالب سیاسی
3
20.05.2020عارف عباسیتداوم و تشدید بحرانمطالب سیاسی
3
20.05.2020میرعبدالرحیم عزیزیک ایرانی باوجدان هزار بار بهتر از هر افغان بی وجدانمطالب سیاسی
3
18.05.2020اختر محمد یوسفیرهائی گرگان با رمۀ بدون چوپانمطالب سیاسی
3
17.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاافغانستان آماج جنايات هولناك جنگى و ضد بشرىمطالب اجتماعی
3
17.05.2020عارف عباسیتعبیر غلط آزادی بیاناستقلال افغانستان
3
17.05.2020فوزیه عباس اعتمادیسخنی چند با گروه های ویرانگرمطالب سیاسی
3
16.05.2020نور احمد خالدیویروس فساد و شبکهٔ قدرت مافیائی در افغانستانمطالب سیاسی
3
15.05.2020احسان الله مایار بحران افغانستانمطالب سیاسی
3
14.05.2020محمد ظاهر عزیز  بازهم روز سیاه کشتار بی رحمانۀ فرزندان نجیب افغانمطالب سیاسی
3
13.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپااعتراض و احتجاج به عاملان حادثه هولناك كشتار افغانانمطالب سیاسی
3
11.05.2020سلطان جان کلیوالیو سر خلاصی لیکمطالب سیاسی
3
11.05.2020رووف روشاندیگ شریکی (بخش دوم)مطالب سیاسی
3
10.05.2020اختر محمد یوسفیتخطی های صریح ایران و پاکستانمطالب سیاسی
3
09.05.2020انجمن فاروتحقیق در مورد غرق کردن پناهجویان مطالب سیاسی
3
07.05.2020نور احمد خالدینقدی بر مقالهٔ "آریانا، خراسان، افغانستان" نوشتهٔ داکتر زمان ستانیزئ مطالب سیاسی
3
05.05.2020خبیر وهابزادهچرا کابل از صلح باتـدبـيـر هـراس دارد؟مطالب سیاسی
3
05.05.2020محمد اسحاق نگارگر ما افغانها فریب خورده ایم یا ناتو خودرا فریب داده؟مطالب سیاسی
3
05.05.2020اختر محمد یوسفیطالب وحشی جاهلان یواځی ورانی کولای سی!مطالب سیاسی
3
04.05.2020ولی احمد نوری جامعۀ جهانی تشکیل دوباره امارت اسلامی را نمی ‌پذیردمطالب سیاسی
3
04.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاضرورت عاجل و انكار ناپذير انفاذ آتش بسمطالب سیاسی
3
03.05.2020اختر محمد یوسفیخاموشی حمالان ایران و چاکران قاسم سلیمانیمطالب سیاسی
3
03.05.2020رووف روشانوطن! دشمنانت معلوم و هويداستمطالب اجتماعی
3
01.05.2020اختر محمد یوسفیطالع جفت در افغانستانمطالب سیاسی
3
30.04.2020مشعل خواجهحامد کرزی رئیس جمهور بود یا مدیر اجرائیه شورای نظارمطالب سیاسی
3
30.04.2020محمد ظاهر عزیز  داستان گندم (قسمت سوم) و اخیرمطالب سیاسی
3
29.04.2020عارف عباسیتلویزیون های ما در خدمت دیگران!مطالب سیاسی
3
29.04.2020عبدالقیوم میرزادهتوافقنامه امریکا - طالبان برای صلح و تحمیل داعشمطالب سیاسی
3
29.04.2020محمد ظاهر عزیز  داستان گندم (قسمت سوم) و اخیرمطالب سیاسی
3
29.04.2020محمد نعیم بارزکودتاها، تجاوزها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان (ق 2)مطالب سیاسی
3
28.04.2020حمید انوری یادی از حماسۀ ماندگارِ نهم ثورمطالب سیاسی
3
28.04.2020اختر محمد یوسفیحوادث میگذرد مگر تأریخ مردمان آن باقی میماند!مطالب سیاسی
3
28.04.2020فریده نوری کمالبه یاد و بود شهادت ناهید و دختران مکاتب کابلمطالب سیاسی
3
26.04.2020اختر محمد یوسفیبرای صلح و ثبات در افغانستان چه باید کرد!مطالب سیاسی
3
26.04.2020محمد ظاهر عزیز  داستان گندم (قسمت دوم) مطالب سیاسی
3
25.04.2020محمد نعیم بارزجناب اشرف غنی! رئیس جمهور هستی یا نه؟مطالب سیاسی
3
24.04.2020اختر محمد یوسفینصف قدرت حکومتی خواست مجرمین جنگیستمطالب سیاسی
3
23.04.2020محمد اسحاق نگارگر من که در حلِ این معما درمانده ام!مطالب سیاسی
3
22.04.2020اختر محمد یوسفینگاهی بر نزول سیاست بیطرفی مثبت افغانستانمطالب سیاسی
3
21.04.2020بهرام صادقیتشویش روسیه از بیرون ماندن نیروهای ذخیره اش مطالب سیاسی
3
20.04.2020اختر محمد یوسفیمروری بر نوشتۀ فراگیرى درس تاریخىمطالب سیاسی
3
18.04.2020عنایت شریفروشنی در آخر تونل ؟مطالب سیاسی
3
18.04.2020اختر محمد یوسفیآوردن صلح توسط طرفین درگیر جنگ ناممکن استمطالب سیاسی
3
17.04.2020محمد اکبر یوسفیروابط افغان – شوروی در زمان سلطنت!مطالب سیاسی
3
14.04.2020محمد اکبر یوسفیکلتور انتخاباتی در دیموکراسی!مطالب اجتماعی
3
14.04.2020عبدالقیوم میرزادهاز این مخمصه چگونه میتوان نجات یافت؟مطالب سیاسی
3
1 - 250 Next

 


آريانا افغانستان آنلاین
ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler