Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مطالب  

فهرست مطالب

Modify settings and columnsمطالب نشر شده از: نادرشاه سدوزی
تعداد مطالب : 41


  
View: 
Count = 41
05.06.2021 نادرشاه سدوزی
21
پاکستان عامل جنگ درافغانستانمطالب سیاسی
3
16.01.2021 نادرشاه سدوزی
21
راز دل سیاسی با دیگرانمطالب سیاسی
3
30.12.2020 نادرشاه سدوزی
21
زندگی امروزی در اروپامطالب سیاسی
3
17.02.2020 نادرشاه سدوزی
21
آیا در غرب نهاد خانواده در بحران است؟مطالب سیاسی
3
26.12.2019 نادرشاه سدوزی
21
خبر خوشی از انتخاباتپروسه انتخابات در افغانستان
29
01.10.2019 نادرشاه سدوزی
21
پیروزی جمهوریتمطالب سیاسی
3
22.09.2019 نادرشاه سدوزی
21
همسایه بد همراه با جنجال های انتخاباتپروسه انتخابات در افغانستان
29
31.07.2019 نادرشاه سدوزی
21
چه طور مرحوم موسی شفیق به قتل رسید؟مطالب تأریخی
12
24.07.2019 نادرشاه سدوزی
21
نکاتی چند در بارۀ حادثۀ سردار محمد داؤد خانکودتای 26 سرطان
30
21.07.2019 نادرشاه سدوزی
21
کمونیزم ننگ تاریخ افغانستانکودتای 26 سرطان
30
18.06.2019 نادرشاه سدوزی
21
نظراحمدعلی کهزاد در بارۀ خط دیورندمطالب تأریخی
12
22.05.2019 نادرشاه سدوزی
21
نگاه اجمالی به تاریخ افغانستانمطالب تأریخی
12
17.12.2018 نادرشاه سدوزی
21
آیا مرحوم مجید زابلی کمونیست بود؟مطالب سیاسی
3
27.10.2018 نادرشاه سدوزی
21
بنیانگذاران مشروطیت در ایرانعلمی و تحقیقی
15
14.09.2018 نادرشاه سدوزی
21
فرق بین دنیای مُدرن و غیر مُدرنعلمی و تحقیقی
15
03.09.2018 نادرشاه سدوزی
21
چرا آقای حنیف اتمر از کار برطرف شد؟مطالب سیاسی
3
12.07.2018 نادرشاه سدوزی
21
مسئولیت دولت در چه است؟مطالب سیاسی
3
24.05.2018 نادرشاه سدوزی
21
آیا ایران دوست ماست یا دشمن ما؟مطالب سیاسی
3
05.05.2018 نادرشاه سدوزی
21
مؤثریت تذکره الکترونیک در چه است؟مطالب سیاسی
3
06.02.2018 نادرشاه سدوزی
21
در پرتو نظام دموکراسیمطالب سیاسی
3
07.01.2018 نادرشاه سدوزی
21
خطاب به عطا محمد نور والی سابق بلخمطالب سیاسی
3
21.12.2017نادرشاه سدوزی
21
آیا افغانها در خاک خود بیگانه می باشند؟مطالب سیاسی
3
21.12.2017 نادرشاه سدوزی
21
آیا افغانها در خاک خود بیگانه می باشند؟مطالب سیاسی
3
10.10.2017 نادرشاه سدوزی
21
تأریخ نگاری از دیدگاهِ کمونیست هامطالب تأریخی
12
26.07.2017 نادرشاه سدوزی
21
کودتا شکست خوردمطالب سیاسی
3
22.07.2017 نادرشاه سدوزی
21
ترحم و دلسوزی به حال مردم افغانستانمطالب سیاسی
3
02.07.2017 نادرشاه سدوزی
21
ائتلاف کج و کور «قــومــی» در انقرهمطالب سیاسی
3
12.06.2017 نادرشاه سدوزی
21
عدالت خواهی درست است ولی به چه شکل؟مطالب سیاسی
3
06.06.2017 نادرشاه سدوزی
21
پاکستان و ایران عامل قتل افغانها !مطالب سیاسی
3
20.09.2016 نادرشاه سدوزی
21
وطن عزیز ما افغانستانمطالب سیاسی
3
27.03.2016 نادرشاه سدوزی
21
دیموکراسی در پرتو فلسفه و ایدولوژیمطالب سیاسی
3
03.03.2016 نادرشاه سدوزی
21
احزاب سیاسی وسیاستمطالب سیاسی
3
23.02.2016 نادرشاه سدوزی
21
بنیاد تجدد در جوامع صنعتیمطالب سیاسی
3
12.02.2016 نادرشاه سدوزی
21
چرا سقوط قدرت سیاسی مطرح است؟مطالب سیاسی
3
25.01.2016 نادرشاه سدوزی
21
بررسی وضع اقتصادی از دیدگاه امروزعلمی و تحقیقی
15
22.01.2016 نادرشاه سدوزی
21
کلید حقیقی تمام اسرار در چه است؟مطالب سیاسی
3
17.01.2016 نادرشاه سدوزی
21
تیمور لنگ در هراتمطالب تأریخی
12
24.12.2015 نادرشاه سدوزی
21
از کی باید اطاعت و فرمانبرداری نمودمطالب سیاسی
3
29.11.2015 نادرشاه سدوزی
21
بررسی عمق بحران سیاسیمطالب سیاسی
3
04.11.2015 نادرشاه سدوزی
21
بازهم یک موفقیت بزرگ دیگرافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
20
19.10.2015 نادرشاه سدوزی
21
طرز حکومتداری از دیگاه دانشمندانمطالب سیاسی
3
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler