Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مطالب  

فهرست مطالب

Modify settings and columnsمطالب نشر شده از: سید هاشم سدید
تعداد مطالب : 137


  
View: 
Count = 141
17.04.2021سید هاشم سدید
66
آیا اسلام و دموکراسی را می توان با هم آشتی داد؟مطالب سیاسی
3
30.03.2021سید هاشم سدید
66
آهای مردم؛ نگذارید طالب برگردد!!مطالب سیاسی
3
29.03.2021سید هاشم سدید
66
مروری بر اصطلاح شهید و تناقض ها در دید برخی از هموطنان عزیزموضوعات مترفقه
34
30.11.2020سید هاشم سدید
66
این روز های سخت و ناگوارمطالب سیاسی
3
02.10.2020سید هاشم سدید
66
توهم،تنها توهم می افریندمطالب سیاسی
3
24.09.2020سید هاشم سدید
66
بگیریش که نگیریدمطالب سیاسی
3
02.09.2020سید هاشم سدید
66
سیه رویانی که طالب را یک حرکت ملی میخوانندمطالب سیاسی
3
27.08.2020سید هاشم سدید
66
خدا پرستی؟! مطالب اجتماعی
4
16.08.2020سید هاشم سدید
66
قانون حفاظت از زن در امارت اسلامی افغانستانمقام زن
6
09.08.2020سید هاشم سدید
66
زبانی که ما به آن گپ میزنیمحراست از زبان دری
7
07.08.2020سید هاشم سدید
66
از من هم بشنوید،حراست از زبان دری
7
19.07.2020سید هاشم سدید
66
که از آز کاهد همی آبرومطالب اجتماعی
4
12.07.2020سید هاشم سدید
66
اندیشمند ارجمند و نویسنده ای محبوب و کم بدیل، جناب رحمت آریامطالب اجتماعی
4
22.06.2020سید هاشم سدید
66
تعامل یا تقابل؟مطالب اجتماعی
4
10.06.2020سید هاشم سدید
66
چیزی را که بخود نمی پسندی، به دیگران مپسند!پاندمی ویروس کرونا
28
08.06.2020سید هاشم سدید
66
" تائب " شاعران خوش قریحه و خوشنویسعلمی و تحقیقی
15
03.06.2020سید هاشم سدید
66
بای بای ترمپ!!مطالب سیاسی
3
08.02.2019سید هاشم سدید
66
بازگشت طالب استبداد و مرگ دموکراسی در افغانستانمطالب سیاسی
3
06.02.2019سید هاشم سدید
66
سخنی چند پیرامون جلسات مسکومطالب سیاسی
3
04.02.2019سید هاشم سدید
66
با سرنوشت مردم نباید قمار زدمطالب سیاسی
3
07.01.2019سید هاشم سدید
66
نامه ای از یک دوست به یک دوستمطالب سیاسی
3
05.01.2019سید هاشم سدید
66
به داد افغانستان، این خانۀ مشترک ما، بشتابید!!مطالب سیاسی
3
29.12.2018سید هاشم سدید
66
فهمیدن یک سلسله قضایا چندان مشکل هم نیست!مطالب سیاسی
3
07.08.2018سید هاشم سدید
66
پی آمدهای سکوت میتواند بسیار سنگین باشدمطالب سیاسی
3
04.08.2018سید هاشم سدید
66
ابهام سخنان ترامپ روشن شدمطالب سیاسی
3
03.08.2018سید هاشم سدید
66
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش دوم)مطالب سیاسی
3
02.08.2018سید هاشم سدید
66
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش اول)مطالب سیاسی
3
29.07.2018سید هاشم سدید
66
چرا آنچه را باید بگوییم، به تمامی نمی گوییم؟مطالب سیاسی
3
27.06.2018سید هاشم سدید
66
در پناه خدا باشید، قسمت پنجم علمی و تحقیقی
15
16.06.2018سید هاشم سدید
66
در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق 4)علمی و تحقیقی
15
11.06.2018سید هاشم سدید
66
در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق3)علمی و تحقیقی
15
07.06.2018سید هاشم سدید
66
در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا - قسمت دومعلمی و تحقیقی
15
05.06.2018سید هاشم سدید
66
در پناه خدا باشید، جناب ولی محمد آریا قسمت اولعلمی و تحقیقی
15
02.06.2018سید هاشم سدید
66
چه وقت مردم سکوت می کنند؟علمی و تحقیقی
15
28.05.2018سید هاشم سدید
66
نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته - قسمت سوم و اخیرعلمی و تحقیقی
15
27.05.2018سید هاشم سدید
66
نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق2)علمی و تحقیقی
15
26.05.2018سید هاشم سدید
66
نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق1)علمی و تحقیقی
15
22.05.2018سید هاشم سدید
66
اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! قسمت چهارمعلمی و تحقیقی
15
20.05.2018سید هاشم سدید
66
حق نداریم خود را برای شما قربانی کنیم!مطالب سیاسی
3
19.05.2018سید هاشم سدید
66
اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (3)علمی و تحقیقی
15
18.05.2018سید هاشم سدید
66
آقای تدامیچی یاماتو، ما می دانیم گپ چیست!مطالب سیاسی
3
16.05.2018سید هاشم سدید
66
چه کسی را باید محکوم کرد؟مطالب سیاسی
3
15.05.2018سید هاشم سدید
66
اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (2)علمی و تحقیقی
15
14.05.2018سید هاشم سدید
66
چرا ایران از طالب حمایت می کند؟مطالب سیاسی
3
13.05.2018سید هاشم سدید
66
اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت (ق یک)علمی و تحقیقی
15
30.04.2018سید هاشم سدید
66
اندیشیدن را فرا بگیریم...علمی و تحقیقی
15
12.04.2018سید هاشم سدید
66
رخ سخن درین گفتار بجانب مردم استمطالب سیاسی
3
10.04.2018سید هاشم سدید
66
"تنها ما"ی قومی ـ مذهبی، بنیاد نا بسامانی های ماست!مطالب سیاسی
3
08.04.2018سید هاشم سدید
66
کس حق ندارد ما را به باج دادن به جنایتکاران واداردمطالب سیاسی
3
03.04.2018سید هاشم سدید
66
برخورد با مسائل حاد و جنجال برانگیزمطالب سیاسی
3
02.04.2018سید هاشم سدید
66
تا بامطلقیت وداع نکنیم، امنیت هم مارا کمک نمیکندمطالب سیاسی
3
01.04.2018سید هاشم سدید
66
ناسازگاری شرایط و امکانات را نباید نادیده گرفتمطالب سیاسی
3
31.03.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ نهم از سلسلۀ نامه ها!مطالب سیاسی
3
19.03.2018سید هاشم سدید
66
آیا سیمین حسن زاده مستحق ابقاء در مقامش می باشد؟فاجعۀ قتل فرخنده
22
11.03.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ نهم از سلسله نامه هاعلمی و تحقیقی
15
23.02.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ هشتم از سلسله نامه هاعلمی و تحقیقی
15
20.02.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ هفتم از سلسله نامه هاعلمی و تحقیقی
15
18.02.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ ششم از سلسلۀ نامه ها علمی و تحقیقی
15
14.02.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ پنجم از سلسلۀ نامه ها به هموطن عزیز حسیب اللهمطالب سیاسی
3
09.02.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ چهارم از سلسلۀ نامه ها بهه هموطن عزیز حسیب اللهمطالب سیاسی
3
06.02.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ سوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب اللهمطالب سیاسی
3
03.02.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ دوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب اللهمطالب سیاسی
3
31.01.2018سید هاشم سدید
66
نامۀ اول از سلسله نامه هاعلمی و تحقیقی
15
28.01.2018سید هاشم سدید
66
"عجب صبری خدا دارد"شعر و ادب
17
08.01.2018سید هاشم سدید
66
پیام "دلیل این تغییر چیست" چه بود؟علمی و تحقیقی
15
28.08.2017سید هاشم سدید
66
دفاع از جنایتکاران و خائنان مطالب سیاسی
3
19.07.2017سید هاشم سدید
66
دولت ها غول هائی هستند بی احساسمطالب سیاسی
3
01.07.2017سید هاشم سدید
66
نامه های داکتر حقوق، سیلی ای بر روی مردم دردمند مامطالب سیاسی
3
26.06.2017سید هاشم سدید
66
انتظاری که هرگز به سر نخواهد رسید!مطالب سیاسی
3
08.06.2017سید هاشم سدید
66
شرم هم خوب چیزی است!مطالب سیاسی
3
27.05.2017سید هاشم سدید
66
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 5) بخش دوممطالب سیاسی
3
24.05.2017سید هاشم سدید
66
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 4) بخش دوممطالب سیاسی
3
20.05.2017سید هاشم سدید
66
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! قسمت چهارم- بخش اولمطالب سیاسی
3
15.05.2017سید هاشم سدید
66
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت II)مطالب سیاسی
3
14.05.2017سید هاشم سدید
66
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت I)مطالب سیاسی
3
11.05.2017سید هاشم سدید
66
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ! (2)مطالب سیاسی
3
09.05.2017سید هاشم سدید
66
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ(1)مطالب سیاسی
3
23.04.2017سید هاشم سدید
66
به عقل طالب و حامیان طالب باید حیران ماندمطالب سیاسی
3
16.04.2017سید هاشم سدید
66
ماجرا جوئی های ترامپ جهان را به کجا می برد مطالب سیاسی
3
16.04.2017سید هاشم سدید
66
ایران می تواند هدف چهارم باشد!مطالب سیاسی
3
13.04.2017سید هاشم سدید
66
کلمات قوم و ملیتمطالب سیاسی
3
12.04.2017سید هاشم سدید
66
آیا پشتون ها یک ملت هستند؟مطالب سیاسی
3
03.04.2017سید هاشم سدید
66
چرا سید جمال الدین افغان تجرد اختیار کرد؟مطالب تأریخی
12
28.03.2017سید هاشم سدید
66
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هشتم علمی و تحقیقی
15
24.03.2017سید هاشم سدید
66
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هفتم علمی و تحقیقی
15
22.03.2017سید هاشم سدید
66
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش ششم علمی و تحقیقی
15
16.03.2017سید هاشم سدید
66
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش پنجم علمی و تحقیقی
15
13.03.2017سید هاشم سدید
66
بیائید بمسائل کمی مسؤولانه تر برخورد کنیم! (سوم و اخیر)علمی و تحقیقی
15
07.03.2017سید هاشم سدید
66
بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه تر برخورد کنیم! بخش دوممطالب سیاسی
3
04.03.2017سید هاشم سدید
66
بیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!علمی و تحقیقی
15
04.03.2017سید هاشم سدید
66
بیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!علمی و تحقیقی
15
01.03.2017سید هاشم سدید
66
گفتن واقعیت ها را دشمنی با کسی تلقی نکنید!علمی و تحقیقی
15
27.02.2017سید هاشم سدید
66
وجود شیطان در تفکر دینی و خدا شناسیعلمی و تحقیقی
15
26.02.2017سید هاشم سدید
66
آیا واقعاً اسلام به هنر و فلسفه و تفکر و عرفان نیاز ندارد؟مطالب سیاسی
3
24.02.2017سید هاشم سدید
66
پــنــاه بــه خــدا!علمی و تحقیقی
15
21.02.2017سید هاشم سدید
66
تکرار مکررات!!علمی و تحقیقی
15
13.02.2017سید هاشم سدید
66
بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش چهارم)علمی و تحقیقی
15
09.02.2017سید هاشم سدید
66
کوششی برای روشن سازی چند مطلبمطالب سیاسی
3
09.02.2017سید هاشم سدید
66
کوششی برای روشن سازی چند مطلبمطالب سیاسی
3
09.02.2017سید هاشم سدید
66
کوششی برای روشن سازی چند مطلبمطالب سیاسی
3
08.02.2017سید هاشم سدید
66
برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد! (بخش اخیر)مطالب سیاسی
3
04.02.2017سید هاشم سدید
66
سخنی اندر میان سخن چون قصه های هزار و یک شب (چهارم)علمی و تحقیقی
15
02.02.2017سید هاشم سدید
66
بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش سوم)علمی و تحقیقی
15
29.01.2017سید هاشم سدید
66
پایان سخن هنوز باقی ست!علمی و تحقیقی
15
29.01.2017سید هاشم سدید
66
برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (2)علمی و تحقیقی
15
28.01.2017سید هاشم سدید
66
برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (1)علمی و تحقیقی
15
25.01.2017سید هاشم سدید
66
بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش دوم)علمی و تحقیقی
15
23.01.2017سید هاشم سدید
66
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیستعلمی و تحقیقی
15
22.01.2017سلطان جان کلیوال
66
دلیل این تغییر چیست؟علمی و تحقیقی
15
22.01.2017عارف عباسی
66
دلیل این تغییر چیست؟علمی و تحقیقی
15
21.01.2017احسان الله مایار
66
دلیل این تغییر چیست؟علمی و تحقیقی
15
20.01.2017محمد نعیم بارز
66
دلیل این تغییر چیست؟علمی و تحقیقی
15
20.01.2017سید هاشم سدید
66
دلیل این تغییر چیست؟علمی و تحقیقی
15
17.01.2017سید هاشم سدید
66
دلیل این تغییر چیست؟ (بخش دوم و اخیر)علمی و تحقیقی
15
16.01.2017سید هاشم سدید
66
دلیل این تغییر چیست؟علمی و تحقیقی
15
05.01.2017سید هاشم سدید
66
من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم (بخش سوم و اخیر)حراست از زبان دری
7
31.12.2016سید هاشم سدید
66
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش دوم)مطالب سیاسی
3
29.12.2016سید هاشم سدید
66
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش اول)مطالب سیاسی
3
25.12.2016سید هاشم سدید
66
در باب معنی پوهنتون و دانشگاه بخش 4 و اخیرحراست از زبان دری
7
21.12.2016سید هاشم سدید
66
در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش سوم) حراست از زبان دری
7
20.12.2016سید هاشم سدید
66
در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش دوم) حراست از زبان دری
7
19.12.2016سید هاشم سدید
66
در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش اول)حراست از زبان دری
7
26.11.2016سید هاشم سدید
66
جناب بارز صاحب محترمافغان و افغانستان
5
06.06.2016سید هاشم سدید
66
جناب نوری صاحب بسیارعزیزافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
20
22.05.2016سید هاشم سدید
66
هموطن عزیز، آقای غلام حضرت!مطالب سیاسی
3
20.05.2016سید هاشم سدید
66
تا تو کمر ببندی، غباری از کاروان بجا نخواهد بود!مطالب سیاسی
3
16.05.2016سید هاشم سدید
66
تعبیر نادرست از یک سخن درستمطالب سیاسی
3
15.05.2016سید هاشم سدید
66
فکر می کنم به قدر کافی مُسَکِن تجویز شده است!مطالب سیاسی
3
13.05.2016سید هاشم سدید
66
مفهوم اسیر جنگی در کنواسیون ژنیومطالب سیاسی
3
02.05.2016سید هاشم سدید
66
نکاتی چند پیرامون رویدادهای هفت و هشت ثورهفت و هشت ثور
8
23.04.2016سید هاشم سدید
66
ناکامی اردو و پولیس در تأمین امنیت،مطالب سیاسی
3
22.04.2016سید هاشم سدید
66
انتقام قطره قطره خون مردم را می گیرم!مطالب سیاسی
3
20.04.2016سید هاشم سدید
66
تغییر دولت یگانه راه نجات کشور است!مطالب سیاسی
3
18.04.2016سید هاشم سدید
66
آقای اشرف غنی را ملامت نکنید!مطالب سیاسی
3
22.03.2016سید هاشم سدید
66
به مناسبتی خجسته روزی به نام نوروزتجلیل از سال نو و اعیاد
26
14.03.2016سید هاشم سدید
66
قصر دارالامان نباید به پول وطن فروشان ترمیم گردد!مطالب سیاسی
3
04.03.2016سید هاشم سدید
66
شناختی بدون شناخت گذشته، شناخت کاملی نیست!مطالب سیاسی
3
11.01.2016سید هاشم سدید
66
قالب بندی مناسب در هنر تصویرگری زبانیشعر و ادب
17
09.01.2016سید هاشم سدید
66
کسانی که تعصب دارند، روشنفکر نمی باشند!مطالب سیاسی
3
31.12.2015سید هاشم سدید
66
آخرین توضیح پیرامون افسانۀ سرمگسک هاشمیان علمی و تحقیقی
15
25.10.2015عبدالخالق رشید
66
د نازو انا ژوند، سخاوت، شجاعت او شاعريشعرای افغانستان
14
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler