Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مندرجات  

فهرست مندرجات

Modify settings and columns
  
View: 
Edit
Count = 6592
 12.08.2020اختر محمد یوسفیرد نظریات غیر قانونی عثمان روستار تره کی در مورد "جرگه مشورتی"مطالب سیاسی
3
 12.08.2020میر عنایت الله  ساداتبرگشت تاریخشعر و ادب
17
 12.08.2020محمد نعیم بارز محترم آقای سید هاشم سدید سلام!مطالب اجتماعی
4
 12.08.2020میرعبدالرحیم عزیزایران: چطور یک زبان را نابود می کندحراست از زبان دری
7
 11.08.2020خلیل الله معروفیباز گوهر والائی بر خاک غلتیدمطالب اجتماعی
4
 11.08.2020محمد نسیم اسیر وطــنــم در آتــششعر و ادب
17
 11.08.2020انجمن فارولویه جرگه و تائید رهایی چهارصد زندانی طالبانمطالب سیاسی
3
 11.08.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (قسمت 8)مطالب تأریخی
12
 11.08.2020اختر محمد یوسفیلویه جرگه نباید وسیلۀ پوشاندن کثافات اجیران بیگانه باشدمطالب سیاسی
3
 10.08.2020آریانا افغانستان آنلاینخبر درگذشت الحاج خلیل الله ناظم باختریاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
27
 10.08.2020محمد اسحاق نگارگر تو خود را می کنی سرگرم یک جنگِ ملال انگیزمطالب اجتماعی
4
 10.08.2020عبدالصبور صافیلویه جرگهٔ مشورتي عظمت غنی را بنمایش گذاشتمطالب سیاسی
3
 10.08.2020هارون  یوسفیفــــال بـــــدمطالب سیاسی
3
 09.08.2020سید هاشم سدیدزبانی که ما به آن گپ میزنیمحراست از زبان دری
7
 09.08.2020میرعبدالرحیم عزیزامپراتوری ریشۀ دشمنی های امریکا و چین استمطالب سیاسی
3
 09.08.2020اختر محمد یوسفیدر دیموکراسی افغانستان چرا جواب انتقاد لت و کوب است؟مطالب سیاسی
3
 08.08.2020محمد نسیم اسیر باز یادی از مرحوم «قاریزاده» دعوای صداقتشعر و ادب
17
 08.08.2020محمد اسحاق نگارگر خونِ بیگناهان را نباید پایمال منفعت های سیاسی کرد!مطالب اجتماعی
4
 08.08.2020نور احمد خالدیپیشنهاد به هیأت پروسۀ صلح افغانستان در کانگرس امریکامطالب سیاسی
3
 07.08.2020محمد داود مومند تو مرا آخوند بگو، من ترا ملامطالب اجتماعی
4
 07.08.2020حنیف رهیاب رحیمی امباق هاطنز و داستان
13
 07.08.2020سید هاشم سدیداز من هم بشنوید،حراست از زبان دری
7
 06.08.2020محمد ظاهر عزیز  اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و لویه جرگۀ مشورتی فردامطالب سیاسی
3
 06.08.2020اختر محمد یوسفی پاکستان د طالب او د داعش په نامه جګړه کوی!مطالب سیاسی
3
 06.08.2020عنایت الله ساداتارج گذاری به تمدن غزنهمطالب تأریخی
12
 06.08.2020فیاض فوندیشنمشکل چهارصد زندانیمطالب سیاسی
3
 06.08.2020محمد نسیم اسیر دارۀ دزدان !!مطالب سیاسی
3
 05.08.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (قسمت هفتم)مطالب تأریخی
12
 05.08.2020محمد داود مومند امتناع غازی امان الله از مساعدت نظامی ایران و شورویمطالب تأریخی
12
 05.08.2020محمد اسحاق نگارگر خــــزف به جای دُرشعر و ادب
17
 05.08.2020خلیل الله معروفیسنگ ــ کوه کوه و "حصارها" همه از گِلمطالب تأریخی
12
 04.08.2020فرستنده: عبدالقدوسسلیمان لایق شیاد بی نظیر تاریخ افغانستانمطالب سیاسی
3
 04.08.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی و روابط افغانستان با اضالع متحدۀ امریکا مطالب تأریخی
12
 04.08.2020صلاح الدین سعیدید ارګ لیونۍ مینه که د ګاډۍ د آس تأکید؟مطالب سیاسی
3
 03.08.2020ولی احمد نوری اعلامیۀ جنبش نجات افغانستان از بحرانمطالب اجتماعی
4
 03.08.2020حامد نوید سیستان پرورشگاه تمدن های قدیممطالب تأریخی
12
 02.08.2020توریالی خاوریسلیمان لایق شیطان تاریخ در افغانستان درگذشتمطالب سیاسی
3
 02.08.2020شریف حکیمزمینِ خاکستریشعر و ادب
17
 02.08.2020محمد نسیم اسیر باز یادی از ضیاء قاریزاده (نسل جوان)مطالب اجتماعی
4
 01.08.2020میرعبدالرحیم عزیزچهره های خائن به میهن را بشناسیدحراست از زبان دری
7
 01.08.2020حسیب فضلخودکفایی کشورمطالب اجتماعی
4
 31.07.2020احمد زکی حسینیعیدی همیشگی و عشرت سرمدعید سعید اضحی
41
 31.07.2020عبدالوکیل متیند اختر ورځېعید سعید اضحی
41
 31.07.2020ولی احمد نوری عیدی به دختر گداعید سعید اضحی
41
 30.07.2020خلیل الله معروفیعید قُربان است و مرگ گوسپندان!!!عید سعید اضحی
41
 30.07.2020محمد داود مومند تناقضات و سطحی نگری در نوشته داکترعزیز شمس(2)مطالب تأریخی
12
 30.07.2020سلطان جان کلیوالد پرون اخترشعر و ادب
17
 30.07.2020شعیب مجددیمناسک حج از دیدگاه مدنی، معاشرتی، اجتماعی و ادبیعید سعید اضحی
41
 29.07.2020بهروزپنج شعر انتخابی از اشعار رفعت حسینیشعر و ادب
17
 29.07.2020ندیم نامینگاهی از دور بر قاموس کبیرحراست از زبان دری
7
 28.07.2020محمد داود مومند تناقضات و سطحی نگری ها در نوشته داکترعزیز شمس (1)مطالب سیاسی
3
 28.07.2020شعیب مجددی«یکدیگر پذیری» در شعر مولانا شعر و ادب
17
 28.07.2020حنیف رهیاب رحیمی در کجای تأریخ قرار داریم؟مطالب سیاسی
3
 28.07.2020صلاح الدین سعیدیمصالحۀ سياسى و مواضع ما و فراخوانمطالب سیاسی
3
 27.07.2020همایون سیغانیخواهش مردم افغانستان از دزد های شهرمطالب اجتماعی
4
 27.07.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران و همكاران‌ طبی شانمطالب سیاسی
3
 27.07.2020شورای روابط خارجیصلح نافرجام افغانستانمطالب سیاسی
3
 26.07.2020نجیب الله آصفیداستان پیرمردمطالب اجتماعی
4
 24.07.2020اختر محمد یوسفیروح شاه فقید افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهرشاه شاد باداعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020ولی احمد نوری یاد بود از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020ارگ کابلپیام ارگ کابلاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020احسان الله مایار داستانی آنچه در دِل گذردمطالب اجتماعی
24
 24.07.2020نجیب بارکزیاعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ (پنجم)اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020خلیل الله معروفیشبی، که حنجرۀ سحرآفرینی بینوا گشتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020آریانا افغانستان آنلایناعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه عادل و دیموکرات بوداعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020ولی احمد نوری علم برداران دیموکراسی در افغانستاناعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020میرعبدالرحیم عزیزفوزیه کوفی و همراهان: از قمرگل بیاموزیدمطالب اجتماعی
4
 23.07.2020محمد ظاهر عزیز  اعلیحضرت محمد ظاهرشاه فردوس برین جایتان باد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020ولی احمد نوری سیزدهمین سال رحلت اعلیحضرت ظاهر شاه بابای ملتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 22.07.2020حامد نوید به سلسلهٔ معرفی آثار و آبدات تاریخی افغانستان مطالب تأریخی
12
 22.07.2020محمد نسیم اسیر باز یادی از مرحوم ضیاء قاریزادهمطالب اجتماعی
4
 21.07.2020هارون  یوسفیخــــرنـــامــــهمطالب اجتماعی
4
 21.07.2020میرعبدالرحیم عزیزندای تجزیه طلبانۀ ولی مسعود نو نیستمطالب سیاسی
3
 20.07.2020خلیل الله معروفیسخنی در بارۀ اغلاط مشهور (قسمت اول)حراست از زبان دری
7
 20.07.2020محمد اسحاق نگارگر فکر صبح فرد ا شعر و ادب
17
 20.07.2020سلطان جان کلیوالد عقیده کمزوریشعر و ادب
17
 19.07.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (قسمت 6)مطالب تأریخی
12
 19.07.2020سید هاشم سدیدکه از آز کاهد همی آبرومطالب اجتماعی
4
 18.07.2020عبدالقیوم میرزادهاثرات زیانبار تبصره های ذهنی گرایانه در اجتماعمطالب سیاسی
3
 18.07.2020همایون شاه عالمیچـهـرۀ ظــاهــرشعر و ادب
17
 18.07.2020حنیف رهیاب رحیمی بجل بازی هم یک بازی بین المللی بوده!!!طنز و داستان
13
 17.07.2020محمد داود مومند پالیسی فرار از مسکو عامل کودتای سرطان (2)مطالب سیاسی
30
 17.07.2020سلطان جان کلیوالاحداث میدان هوائی در دشت گمبیری خیانت ملی ستمطالب سیاسی
3
 17.07.2020آریانا افغانستان آنلاینماسک های جدیدی که می توانند ویروس کرونا را از بین ببرندعلمی و تحقیقی
15
 17.07.2020صلاح الدین سعیدیحــقــایــق تــلــخمطالب سیاسی
3
 17.07.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی روابط دو جانبۀ افغانستان و امریکا (قسمت یازدهم)مطالب تأریخی
12
 16.07.2020محمد اسحاق نگارگر پلانگذاری، کارِ اجتماعی و تعلیم و تربیهمطالب اجتماعی
4
 16.07.2020محمد برکیدین ، قرآن ، مــلامطالب اجتماعی
4
 16.07.2020محمد داود مومند پالیسی فرار از مسکو عامل کودتای سرطان (1)کودتای 26 سرطان
30
 15.07.2020سلطان جان کلیوالپه ګمبیری کی هوای ډګر جوړیدل خیانت دیمطالب سیاسی
3
 15.07.2020سلطان جان کلیوالد عقیده کمزوریمطالب اجتماعی
4
 15.07.2020حسیب فضلرهایی ادبیات و تاریخ منطقه از اسارت ایرانحراست از زبان دری
7
 15.07.2020غلام فاروق اچکزادیادی از مرحوم غلام صدیق اچکزادمطالب اجتماعی
4
 15.07.2020محمد نسیم اسیر باز هم یادی از مرحوم قاریزادهشعر و ادب
17
 14.07.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (5)مطالب تأریخی
12
 14.07.2020عنایت الله ساداتدائــرۀ شــیــطــانیمطالب سیاسی
3
 14.07.2020خلیل الله معروفیهیچ زبان برتر از زبان دیگر نیست!!!حراست از زبان دری
7
 14.07.2020عبدل مهمندغــــازی ادیمطالب تأریخی
12
 13.07.2020سلطان جان کلیوالترڅو ویره؟شعر و ادب
17
 12.07.2020ولی احمد نوری صوفى عبدالحق بیتاب ملك الشعراى افغانستانشعر و ادب
17
1 - 100 Next

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler