Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مندرجات  

فهرست مندرجات

Modify settings and columns
  
View: 
Edit
Count = 6468
 06.06.2020میرعبدالرحیم عزیزعلل برگشت طالبان (2)مطالب سیاسی
3
 06.06.2020محمد داود مومند داکتر صمد حامد د ملی تفکر خاوند او په ملی پرنسیپ، ولاړ شخصیتمطالب اجتماعی
4
 06.06.2020سلطان جان کلیوالوطن لکه اولادشعر و ادب
17
 06.06.2020محمد اکبر یوسفیاختصار روشنگری در اروپا!مطالب سیاسی
3
 05.06.2020احسان الله مایار در قبال زندگیِ کریم مارگیرمطالب اجتماعی
4
 05.06.2020فریده نوری کمالبه هر رنگی که خواهی جامه میپوشمطالب سیاسی
3
 05.06.2020خلیل الله معروفیداستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت هشتم)بزرگانی که جاودانه شدند
10
 05.06.2020زمان ستانیزیشنکی آسمان نیلګون کمانمطالب اجتماعی
4
 05.06.2020میرعبدالرحیم عزیزعلل برگشت طالبان (1)مطالب سیاسی
3
 04.06.2020ولی احمد نوری خشت و گِل و سنگ ازاستخوانم سازید * برساختن کابل فردا ببریدسروده های جاویدان
19
 04.06.2020مرجان کمالبرگشتِ طالبان و برگشت به طالبان- قسمت نهممطالب سیاسی
3
 04.06.2020غوث جانبازاسرار دپلوماسی و روابط دو جانبۀ افغانستان و امریکا (شش)مطالب تأریخی
12
 04.06.2020اختر محمد یوسفینظر کوتاه به کارنامه های حسن شرق در افغانستان!مطالب تأریخی
12
 03.06.2020سید هاشم سدیدبای بای ترمپ!!مطالب سیاسی
3
 03.06.2020داکتر داؤد جلالانفجار مسجد وزير اكبرخان و قتل ظالمانه بى گناهانمطالب سیاسی
3
 03.06.2020محمد اسحاق نگارگر بادۀ بی دُردشعر و ادب
17
 02.06.2020صلاح الدین سعیدیملکیان یې شهیدان کړل!مطالب سیاسی
3
 02.06.2020م. داؤد موسیکوه نور، داستان مشهورترین الماس دنیا (5) مطالب تأریخی
12
 02.06.2020اختر محمد یوسفید افغانستان دوکه باز او قانون ماتوونکی رهبران!مطالب سیاسی
3
 01.06.2020محمد داود مومند تورن جنرال عبدالغنی احمدزی یکی از قهرمانان استقلال افغانستانمطالب اجتماعی
4
 01.06.2020عزیز پائیزخـــــودیشعر و ادب
17
 01.06.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی روابط دو جانبۀ افغانستان و امریکا(پنج)مطالب تأریخی
12
 01.06.2020محمد ظاهر عزیز  روز سیاه دیگر آزادی بیان و کشتار فرزندان نجیب افغانمطالب اجتماعی
4
 01.06.2020محمد اکبر یوسفیاز حاکمیت دولتی چه می دانیم!مطالب سیاسی
3
 01.06.2020احسان الله مایار از صندوق عطاریِ حافظهمطالب تأریخی
12
 31.05.2020خلیل الله معروفیداستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت هفتم)شعر و ادب
17
 31.05.2020میرویس حبیبیما د پټې خزانې ټیکه نه ده اخستېعلمی و تحقیقی
15
 31.05.2020حنیف رهیاب رحیمی سگ هــا!طنز و داستان
13
 31.05.2020صلاح الدین سعیدیعباس ستانکزي ته!موضوعات مترفقه
34
 31.05.2020اسدالله پغمانیعلی ګل پیوند، ریښتیا څوک و ؟موضوعات مترفقه
34
 31.05.2020فضل الرحمن فاضلآیا من کرونا را شکست داده ام؟پاندمی ویروس کرونا
28
 30.05.2020فریده نوری کمالبه یاد مرجانمطالب اجتماعی
4
 29.05.2020محمد داود مومند معین خیرو جان کندهاری، سیمای نامدار تأریخ معاصر وطنموضوعات مترفقه
34
 29.05.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟ -۴علمی و تحقیقی
15
 29.05.2020م. داؤد موسیکوه نور داستان مشهورترین الماس دنیا» (4)مطالب تأریخی
12
 29.05.2020هارون  یوسفیخوشحالیمطالب اجتماعی
4
 29.05.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی تاریخ روابط افغانستان و امریکا قسمت چهارممطالب تأریخی
12
 28.05.2020صلاح الدین سعیدیتلاشهای صلح و مصالحۀ سیاسی افغانها در دودهۀمطالب سیاسی
3
 27.05.2020خلیل الله معروفی"جنرال بازی" و "مارشالَکانی"طنز و داستان
13
 27.05.2020محمد داود مومند علاقه مندی رژیم سوسیال امپریالیست شوروی بکتاب غبار (ق دوم)مطالب تأریخی
12
 27.05.2020اختر محمد یوسفیتفاوت برداشتهای نادرست ارگ مطالب سیاسی
3
 26.05.2020صلاح الدین سعیدیاجــنــدای مــلــیاستقلال افغانستان
2
 25.05.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟ (بخش سوم)علمی و تحقیقی
15
 25.05.2020ولی احمد نوری هلال عید یا ابروی دلبرانعید سعید فطر
42
 25.05.2020عارف عباسیعید سعید فطر مبارک تان بادعید سعید فطر
42
 25.05.2020د منگل ترانسپورتی شرکتد منگل ترانسپورتی شرکتعید سعید فطر
42
 25.05.2020خلیل الله معروفیجمع بستنِ "ترکیباتِ اضافی"حراست از زبان دری
7
 25.05.2020میر عنایت الله  ساداتپیدایش و ادامۀ افراط گرائی در افغانستان (قسمت سوم و ختم)مطالب سیاسی
3
 25.05.2020رحیم شنسب(داستاني از سنوهه) براي تقديم تمنيات عيدمطالب تأریخی
12
 24.05.2020پوهنمل حاجی محمد نوزادی د کمکی اختر د مبارکۍ پیغامعید سعید فطر
42
 24.05.2020رسول پویانقلب حزین عیدتجلیل از سال نو و اعیاد
26
 24.05.2020محمد نسیم اسیر با رمضان خونین، عید مبارک!عید سعید فطر
42
 24.05.2020خلیل الله معروفیزور بی قالب سخنمطالب اجتماعی
4
 24.05.2020نور احمد خالدیاعلامیه در مورد توافق سیاسی اشرف غنی َو عبدالله عبداللهمطالب سیاسی
3
 24.05.2020سلطان جان کلیوالاختر ته دوه غزلیعید سعید فطر
42
 24.05.2020آریانا افغانستان آنلاینعید همه مبارک و ایّام شریف همه پرفیض و پربرکتعید سعید فطر
42
 23.05.2020محمد داود مومند علاقه مندی رژیم سوسیال امپریالیست شوروی به کتاب غبار (ق اول)مطالب تأریخی
12
 23.05.2020حنیف رهیاب رحیمی کرونا در افغانستان چه خواهد کرد؟مطالب اجتماعی
28
 23.05.2020مرجان کمالبرگشتِ طالبان و برگشت به طالبان- قسمت هشتممطالب سیاسی
3
 23.05.2020عارف عباسیتوافق نامۀ سیاسی یا مراسم خاک سپاری آرزوهای یک ملت!مطالب سیاسی
3
 23.05.2020میر عنایت الله  ساداتپیدایش و ادامۀ افراط گرائی در افغانستان (قسمت دوم)مطالب تأریخی
12
 23.05.2020حسیب فضلکشف کتیبه به زبان باختری در «سیاه‌ زمین» جاغوریمطالب تأریخی
12
 22.05.2020خلیل الله معروفیسپاس از یک برادر مهربانمطالب اجتماعی
4
 22.05.2020محمد نعیم بارزدولت دو سره، به رهبری اشرف غنی یکسره شد!مطالب سیاسی
3
 22.05.2020اختر محمد یوسفیگروه های بنیادگرا اهداف و وظایف مشترک دارندمطالب سیاسی
3
 22.05.2020عبدالقیوم میرزادهچرا ما با این همه بدبختی مواجه هستیم؟مطالب سیاسی
3
 21.05.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی - تاریخ روابط افغانستان و امریکا قسمت سوممطالب تأریخی
12
 21.05.2020صلاح الدین سعیدیدرواغ مه واياست!مطالب سیاسی
3
 21.05.2020میر عنایت الله  ساداتپیدایش و ادامۀ افراط گرائی در افغانستان (قسمت اول)مطالب تأریخی
12
 21.05.2020ابوالفضل محققیاعتراض نویسنده سرشناس ایرانی بکشتار افغانهامطالب سیاسی
3
 20.05.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟ (بخش دوم) علمی و تحقیقی
15
 20.05.2020محمد داود مومند اتمام حجت، در برابر اکاذیب مفتری سایت افغان جرمنمطالب اجتماعی
34
 20.05.2020عارف عباسیتداوم و تشدید بحرانمطالب سیاسی
3
 20.05.2020میرعبدالرحیم عزیزیک ایرانی باوجدان هزار بار بهتر از هر افغان بی وجدانمطالب سیاسی
3
 19.05.2020آریانا افغانستان آنلایناستفاده از فهرست مندرجات در آریانا افغانستان آنلاینمطالب اجتماعی
34
 19.05.2020خلیل الله معروفیهزار گفتۀ ناسفته از سخن باقی ست(قسمت دوم)حراست از زبان دری
7
 19.05.2020محمد نعیم بارزنقدی از مارکس - مارکسیسم و نظری بر فیلسوفان دیگر!علمی و تحقیقی
15
 19.05.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی - روابط افغانستان و امریکا قسمت 2مطالب تأریخی
12
 18.05.2020اختر محمد یوسفیرهائی گرگان با رمۀ بدون چوپانمطالب سیاسی
3
 18.05.2020محمد داود مومند باز هم صحبتی با مسؤول شماره یک افغان جرمنمطالب اجتماعی
4
 17.05.2020خلیل الله معروفینظر کوتاه و عاملانه بر "تهاجم فرهنگی ایران"مطالب اجتماعی
7
 17.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاافغانستان آماج جنايات هولناك جنگى و ضد بشرىمطالب اجتماعی
3
 17.05.2020عارف عباسیتعبیر غلط آزادی بیاناستقلال افغانستان
2
 17.05.2020فوزیه عباس اعتمادیسخنی چند با گروه های ویرانگرمطالب سیاسی
3
 17.05.2020م. داؤد موسیکوه نور، داستان مشهورترین الماس دنیا» (3)مطالب تأریخی
12
 16.05.2020محمد داود مومند قیس کبیر از زبونی و بیچارگی ایمیل خود را بستمطالب اجتماعی
34
 16.05.2020نور احمد خالدیویروس فساد و شبکهٔ قدرت مافیائی در افغانستانمطالب سیاسی
3
 15.05.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟(بخش اول)علمی و تحقیقی
15
 15.05.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی - روابط افغانستان و امریکا (1)مطالب تأریخی
12
 15.05.2020احسان الله مایار بحران افغانستانمطالب سیاسی
3
 14.05.2020محمد ظاهر عزیز  بازهم روز سیاه کشتار بی رحمانۀ فرزندان نجیب افغانمطالب سیاسی
3
 14.05.2020سلطان جان کلیوالعلی ګل پیوند د یارانو نه بیل شومطالب اجتماعی
4
 14.05.2020خلیل الله معروفیچتیات در معنای شطحیّات نیست؟؟؟علمی و تحقیقی
15
 14.05.2020شریف حکیمبـبـیــن کــابــلشعر و ادب
17
 13.05.2020م. داؤد موسیداستان مشهورترین الماس دنیا (قسمت دوم)مطالب تأریخی
12
 13.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپااعتراض و احتجاج به عاملان حادثه هولناك كشتار افغانانمطالب سیاسی
3
 13.05.2020آریانا افغانستان آنلایند مړیني خبرتیااعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
27
 13.05.2020عارف عباسیخــــــواب پــریــشــانطنز و داستان
13
 12.05.2020عزیز رکینبررسی تئوری ها درمورد کرونا ویروس (ق. دوم)علمی و تحقیقی
15
 12.05.2020خلیل الله معروفیمادرِ افغان و مادرِ مادرانمقام مــادر
23
1 - 100 Next

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler