Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مطالب  

فهرست مطالب

Modify settings and columns
  
View: 
Edit
Count = 7170
 17.04.2021هاشم مهمند
94
ملي یووالی او د نظام ساتنهمطالب سیاسی
3
 17.04.2021سید هاشم سدید
66
آیا اسلام و دموکراسی را می توان با هم آشتی داد؟مطالب سیاسی
3
 17.04.2021صلاح الدین سعیدی
69
دوستان نداء!مطالب سیاسی
3
 16.04.2021سلطان جان کلیوا ل
45
زما ښایسته بهاره!شعر و ادب
17
 16.04.2021عبدالصبور صافی
25
طرح های ناکام بلند پروازیهای طالبانمطالب سیاسی
3
 16.04.2021صلاح الدین سعیدی
69
صداقت و اخلاص شعر و ادب
17
 16.04.2021محمد داود مومند
54
عرایضی خدمت ښاغلی صدیقموضوعات مترفقه
34
 15.04.2021آریانا افغانستان آنلاین
1
متن بیانیهٔ جو بایدن رئیس جمهور اضلاع متحده در مورد خروج کامل عساکر امریکایی از افغانستانمطالب سیاسی
3
 14.04.2021محمد ظاهر عزیز 
31
تقدیر و تحسین از خدمات فرهنگی جناب ولی احمد نوریموضوعات مترفقه
34
 13.04.2021فاروق فارانی
200
من هندو استمشعر و ادب
17
 13.04.2021هاشم مهمند
94
د بېځایه انتقاد لېونتوبمطالب سیاسی
3
 13.04.2021بصیر دهزاد
200
کنفرانس استانبول و بحث امارت، مرکزیت و فدرالیزممطالب سیاسی
3
 12.04.2021صلاح الدین سعیدی
69
یکی از مباحث عدالت در افغانستان!مطالب سیاسی
3
 12.04.2021شعیب مجددی
73
حمیرا نکهت دستگیرزاده «فریادی از گلوی بریدهٔ زنان سوخته»شعر و ادب
17
 12.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت سی ام)مقام زن
6
 12.04.2021محمد اکبر یوسفی
64
«چگونه تروریستها تقویت می یابند»مطالب سیاسی
3
 12.04.2021خلیل الله معروفی
38
گسترشِ بحثِ "جانباز ــ سرباز ــ شهید"حراست از زبان دری
7
 12.04.2021اسدالله سحر خیز
200
نگاهی به کتاب « ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم» از جلیل غنی هرویکتب و رسالات
45
 10.04.2021محمد نعیم بارز
8
چرا چهل دو سال جنگ و صلحی در ابهام؟مطالب سیاسی
3
 10.04.2021سلطان جان کلیوا ل
45
انارکلي د وطن لورې! شعر و ادب
17
 10.04.2021محمد اسحاق نگارگر
56
و این عقبگرد های ما در تاریخِ معاصرمطالب سیاسی
3
 08.04.2021ولی احمد نوری
58
ختم مسؤولیت ولی احمد نوری به حیث مدیر مسؤول و متصدی بخش نشرات وبسایت "آریانا افغانستان آنلاین"موضوعات مترفقه
34
 07.04.2021محمد رسول راهد
200
سُرمهٔ یخ سوز دوای چشممطالب اجتماعی
4
 07.04.2021محمد اکبر یوسفی
64
ملت، ملیت و ملتگرائی!مطالب سیاسی
3
 07.04.2021محمد ظاهر عزیز 
31
حالت زار، ابتر و قابل تقبیح وزارت معــارف موضوعات مترفقه
34
 06.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی پیوسته به گذشته (قسمت بیست و نهم)مقام زن
6
 03.04.2021صلاح الدین سعیدی
69
ملت صلح میخواهد!مطالب سیاسی
3
 03.04.2021خلیل الله معروفی
38
شهید ــ جانباز و عسکر ــ سرباز ــ سِپاهیحراست از زبان دری
7
 03.04.2021هاشم مهمند
94
افغانستان په څوارلسمه پېړۍ کې (دوهمه برخه)مطالب سیاسی
3
 03.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
دسیسهٔ دیگر در راه استمطالب سیاسی
3
 01.04.2021خلیل الله معروفی
38
بیعتِ طالبانِ کِرام به داکتر اشرف غنی یک انکشاف دراماتیکطنز و داستان
13
 31.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ۲۸)مقام زن
6
 31.03.2021محمد داود مومند
54
یاد وطن، یادت نرهشعر و ادب
17
 30.03.2021سید هاشم سدید
66
آهای مردم؛ نگذارید طالب برگردد!!مطالب سیاسی
3
 30.03.2021بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان
200
کنفرانس ترکیه متفاوت از کنفرانس بُن خواهد بود!مطالب سیاسی
3
 30.03.2021محمد اکبر یوسفی
64
„عجولانه پیروز شد“مطالب سیاسی
3
 29.03.2021سید هاشم سدید
66
مروری بر اصطلاح شهید و تناقض ها در دید برخی از هموطنان عزیزموضوعات مترفقه
34
 29.03.2021بصیر دهزاد
200
اقتصاد جرمی، عامل بازدارنده تطبیق حاکمیت قانونمطالب سیاسی
3
 29.03.2021خلیل الله معروفی
38
خدماتِ "داکتر روستائی" در سرسبزی نیمروز!!!موضوعات مترفقه
34
 27.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
35
افتتاح بند كمال خان گام بزرگموضوعات مترفقه
34
 25.03.2021صلاح الدین سعیدی
69
انتخابات زودهنگام یا تبدیل بحران به فرصت؟مطالب سیاسی
3
 25.03.2021الله محمد
200
کنفرانس مسکومطالب سیاسی
3
 25.03.2021محمد بشیر دودیال
119
د کمال خان د بند د اقتصادی، اجتماعی او ایکالوژیکی مثبتو تاثیراتو ارزونهعلمی و تحقیقی
15
 25.03.2021محمد اکبر یوسفی
64
«پیروزی فریبنده» و عواقب غم انگیز!مطالب سیاسی
3
 24.03.2021فریده نوری کمال
113
معرفی کتاب مرجانمطالب سیاسی
3
 23.03.2021محمد بشیر دودیال
119
د زابلستان او سیستان یو خوږ نکلمطالب تأریخی
12
 23.03.2021محمد ظاهر عزیز 
31
نوروز و سال نو۱۴۰۰ شما مبارکنوروز و سال نو هجری شمسی
26
 23.03.2021الله محمد
200
کنفرانس مسکومطالب سیاسی
3
 23.03.2021محمد نعیم بارز
8
گلبدین حکمتیار و قصۀ «اسب تروا»مطالب سیاسی
3
 23.03.2021میرعبدالرحیم عزیز
50
فساد، قتل، بچه بازی - حکومت افغانستان ارزش جنگیدن را نداردمطالب سیاسی
3
 21.03.2021محمد بشیر دودیال
119
زموږ اوبه زموږ آبرو ده، یعنې څه؟مطالب سیاسی
3
 20.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
35
نوروز باستان ، حلول سال نو و قرن نو را گرامى ميداريم !نوروز و سال نو هجری شمسی
26
 20.03.2021محمد ظاهر عزیز 
31
تحفهٔ بهارنوروز و سال نو هجری شمسی
26
 20.03.2021خلیل الله معروفی
38
هیچ "وبسایت افغانی"، "وبسایتک" نیست!!!موضوعات مترفقه
34
 20.03.2021زمان ستانیزی
37
حرام دانستن نوروز حرام استمطالب اجتماعی
26
 19.03.2021محمد نعیم بارز
8
گلبدین حکمتیار و قصۀ «اسب تروا»مطالب سیاسی
3
 18.03.2021صلاح الدین سعیدی
69
مذاکرات سیاسی – تبدیل بحران به فرصت!مطالب سیاسی
3
 18.03.2021صلاح الدین سعیدی
69
مذاکرات سیاسی – تبدیل بحران به فرصت!مطالب سیاسی
3
 18.03.2021هاشم مهمند
94
افغانستان په څوارلسمه پېړۍ کېمطالب سیاسی
3
 17.03.2021زمان ستانیزی
37
آواز زن فریاد در سکوت است مطالب اجتماعی
4
 17.03.2021ف، هیرمند
63
روشنفکر سنوات ماضیه قسمت دوم و اخیرعلمی و تحقیقی
15
 17.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کارآیی شفافیت در ادارهٔ کشورمطالب سیاسی
3
 17.03.2021انجمن فارو
39
گرامی باد خاطرهٔ قيام های حوت مردم هرات و کابلمطالب سیاسی
3
 16.03.2021محمد نعیم بارز
8
اشرف غنی و هستهٔ رهبری در دفاع از منافع ملی!مطالب سیاسی
3
 16.03.2021محمد داود مومند
54
تلقیات میر غلام غبار و داکتر صاحب سید عبدالله کاظم در مورد بچه سقومطالب تأریخی
12
 16.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ۲۷)مقام زن
6
 16.03.2021محمد ظاهر عزیز 
31
جلوگیری از حق تعلیمی و هنری دختران افغانمطالب اجتماعی
4
 16.03.2021احسان الله مایار
47
صفحه ای از تاریخ (22)مطالب تأریخی
12
 15.03.2021خلیل الله معروفی
38
املایِ دُرُستِ کلمۀ المانیِّ Deutsche Welle در زبانهای دری و پشتو (قسمت دوم و آخر)حراست از زبان دری
7
 14.03.2021صلاح الدین سعیدی
69
نظام متمرکز و غير متمرکز!مطالب سیاسی
3
 14.03.2021میرعبدالرحیم عزیز
50
افغانی شدن دموکراسی امریکامطالب سیاسی
3
 14.03.2021الله محمد
200
راه حلمطالب سیاسی
3
 14.03.2021محمد نعیم بارز
8
ضعف و کم رنگی انتخابات بهتر است از سیاه رنگی صلح با طالبان!مطالب سیاسی
3
 14.03.2021زمان ستانیزی
37
آیا د ښځی د آواز اورېدل نامحرم ته حرام دی؟مطالب اجتماعی
4
 10.03.2021محمد ظاهر عزیز 
31
فرشتۀ رحمتمقام زن
6
 09.03.2021عارف عباسی
28
باز گشت خلیل زاد با طرح نو و بازی گران کهنه !مطالب سیاسی
3
 09.03.2021انجمن فارو
39
خانه نیشین ساختن کارمندان زن، جواب مناسب به تروریستان نیست! به مناسبت روز جهانی زنمقام زن
6
 08.03.2021محمد اکبر یوسفی
64
۸ مارچ روز همبستگی زنان جهان گرامی باد!مقام زن
6
 08.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
چرا امریکا برای ما دولت سازی میکند؟ مطالب سیاسی
3
 08.03.2021خلیل الله معروفی
38
املایِ دُرُستِ کلمۀ المانیِّ Deutsche Welle در زبانهای دری و پشتو (قسمت اول)حراست از زبان دری
7
 08.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
35
گراميداشت از هشتم مارچ ، روز بین المللی زن مقام زن
6
 08.03.2021ولی احمد نوری
58
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ دهمقام زن
6
 07.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت بیست و ششم)مقام زن
6
 07.03.2021محمد داود مومند
54
ایران زموږ، نه برادر، نه هم کیش او نه همزبان هیواد دیمطالب سیاسی
3
 07.03.2021ف، هیرمند
63
جایگاه مساوات یا اصل تساوی در عدالت اجتماعیعلمی و تحقیقی
15
 06.03.2021میرعبدالرحیم عزیز
50
سرگردانی فکری بایدنمطالب سیاسی
3
 06.03.2021صلاح الدین سعیدی
69
د ژغورنې لار!مطالب سیاسی
3
 06.03.2021صلاح الدین سعیدی
69
د ژغورنې لار!مطالب سیاسی
3
 06.03.2021عبدالصبور صافی
25
اشتباهات امریکا درمذاکرات صلح فاجعه آفرین استمطالب سیاسی
3
 05.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
و اما مسئلهٔ خط دیورند (قسمت سوم و پایانی)مطالب سیاسی
3
 05.03.2021محمد داود مومند
54
د ستر پښتون افغان محمد ګل بابا په یادمطالب سیاسی
3
 05.03.2021احسان الله مایار
47
صفحه ای از تاریخ (21)مطالب تأریخی
12
 03.03.2021محمد ظاهر عزیز 
31
کشتار سه خانم خبر نگار در جلال آبادمطالب اجتماعی
4
 02.03.2021احسان الله مایار
47
رحم دروغ محضمطالب اجتماعی
4
 02.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت بیست و پنجم)مقام زن
6
 02.03.2021انجمن فارو
39
چرا موافقتنامهٔ دوحه بعوض صلح به ازدیاد خونریزی انجامید؟مطالب سیاسی
3
 01.03.2021میرعبدالرحیم عزیز
50
زمان برای توزیع مجدد ثروت فرا رسیده است مطالب سیاسی
3
 01.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
و اما مسئلهٔ خط دیورند (قسمت دوم)مطالب سیاسی
3
 01.03.2021میر عبدالواحد سادات
68
معرفی کتاب : " قرار داد " قطر صلح یا سرابمطالب سیاسی
3
 27.02.2021صلاح الدین سعیدی
69
پيشنهاد و پرسش هاى بى جواب!مطالب سیاسی
3
1 - 100 Next
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler