Skip to main content
    تاریخ امروز:             ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com    آریانا افغانستان آنلاین  در شبکه های اجتماعی: Facebook  Youtube       جستوجوی دقیق: Search 
 

آریانا افغانستان آنلاین

| مؤسس وبسایت: ولی احمد نوری | صفحۀ نخست
اخبار روز
فهرست مندرجات
کتب و رسالات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مطالب  

فهرست مطالب

Modify settings and columns
  
View: 
Edit
Count = 153
 15.10.2021 لینا روزبه حیدری
15
زن که از تار مو بر فرق سرش تا کف پایش حرام استمقام زن
6
 28.09.2021 بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان
71
به نقض حقوق بشرو اشغال دفاتر نهاد های حقوق بشر و حقون زن خاتمه دهید!مقام زن
6
 10.03.2021محمد ظاهر عزیز 
31
فرشتۀ رحمتمقام زن
6
 09.03.2021انجمن فارو
39
خانه نیشین ساختن کارمندان زن، جواب مناسب به تروریستان نیست! به مناسبت روز جهانی زنمقام زن
6
 08.03.2021محمد اکبر یوسفی
64
۸ مارچ روز همبستگی زنان جهان گرامی باد!مقام زن
6
 08.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
35
گراميداشت از هشتم مارچ ، روز بین المللی زن مقام زن
6
 08.03.2021ولی احمد نوری
58
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ دهمقام زن
6
 06.12.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانیمقام زن
6
 01.11.2020غزل گلشیری
200
زنان افغان از قربانی صلح شدن میهراسند.مقام زن
6
 31.10.2020آریانا افغانستان آنلاین
1
گلاره، اولین مجلۀ زنان در افغانستانمقام زن
6
 08.09.2020محمد اسحاق نگارگر
56
یک شوخی با آنان که زن را ناقص العقل میخوانندمقام زن
6
 16.08.2020سید هاشم سدید
66
قانون حفاظت از زن در امارت اسلامی افغانستانمقام زن
6
 13.04.2020اختر محمد یوسفی
126
نـقـش زنــان افغانستانمقام زن
6
 25.03.2020ملالی موسی نظام
53
ظریفه غفاری، شاروال میدانشهر، زنی متهور، شخصیتی با افتخارمقام زن
6
 13.03.2020ملالی موسی نظام
53
تقدیر از شخصیت نامدار تأریخ، ملکه ثریا طرزیمقام زن
6
 09.03.2020محمد ظاهر عزیز 
31
زن و فرهنگ (قسمت دوم)مقام زن
6
 08.03.2020احمد ضیاء دانش
200
زندگی زنان در افغانستان قبل از جنگمقام زن
6
 08.03.2020ف، هیرمند
63
نگونبخت ترین زن جامعۀ مامقام زن
6
 08.03.2020آشا ابوی
127
سلام بر زنان غیور و شجاع افغانمقام زن
6
 08.03.2020محمد ظاهر عزیز 
31
زن و فرهنگ (قسمت اول)مقام زن
6
 08.03.2020محمد اکبر یوسفی
64
به یاد همبستگی بین المللی زنان!مقام زن
6
 08.03.2020ملالی موسی نظام
53
زنان باید عملاً به حقوق و وجایب خود باور نمایندمقام زن
6
 07.03.2020آریانا افغانستان آنلاین
1
فردا هشتم مارچ روز جهانی زن استمقام زن
6
 24.02.2020آریانا افغانستان آنلاین
1
ماه حوت را باید ماه زن دانست مقام زن
6
 29.01.2020ملالی موسی نظام
53
میرمن وسیمه عباسی چهرۀ تابناکی از علم و معرفت زن افغانمقام زن
6
 12.01.2020ملالی موسی نظام
53
محترمه حمیده ایوب چراغی فروزان از معارف زن افغانمقام زن
6
 09.01.2020عبدالقیوم میرزاده
121
باز هم سخنی در باره تعصبمقام زن
6
 02.01.2020خلیل الله معروفی
38
خطاب به دختر افغانمقام زن
6
 17.12.2019حامد نوید
59
توضیحاتی به نقش زنان در هنرهای تجسمی صد سال اخیرمقام زن
6
 19.10.2019محمد نسیم اسیر
7
مـرد سـالاریمقام زن
6
 05.09.2019محمد اسحاق نگارگر
56
شوخی با انانیکه زن را ناقص العقل میخوانندمقام زن
6
 16.08.2019ملالی موسی نظام
53
ساعتی با لینا روزبه سخن سرای ملی و ژورنالست ورزیدهمقام زن
6
 23.07.2019اختر محمد یوسفی
126
افغانستان زندان دیموکراسی؟مقام زن
6
 11.03.2019عبدالحکیم منیب
200
روز زن - اصلاً روز حقوق زن استمقام زن
6
 10.03.2019حـسـیـب عـثـمـان
200
به پیشواز هشت مارچ روز جهانی زنمقام زن
6
 10.03.2019خالد صدیق
123
شــعــار زنمقام زن
6
 09.03.2019م. داؤد موسی
52
کنوانسیون محتسبان در شهر کابلمقام زن
6
 09.03.2019محمد اسحاق نگارگر
56
آخرین للوی زن بمناسبت هشت مارچمقام زن
6
 09.03.2019رؤیا نیازی شعـله
200
داغ دل ها - بمناسبت روز جهانی زنمقام زن
6
 09.03.2019حسیب فضل
91
روز جهانی زن خجسته باد!مقام زن
6
 09.03.2019زیبا نوری اعتمادی
200
اهداء به فخریه ظاهر - بمناسبت روز جهانی زن مقام زن
6
 09.03.2019ولی احمد نوری
58
نازو انا، مادر میرویس نیکه (بمناسبت هشت مارچ)مقام زن
6
 08.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
خشونت علیه زنان(2)مقام زن
6
 08.03.2019میر عبدالواحد سادات
68
اهداء به زنان افغانستانمقام زن
6
 08.03.2019انجمن فارو
39
تجلیل از هشت مارچ، در سایۀ تهدید بازگشت طالبانمقام زن
6
 08.03.2019آریانا افغانستان آنلاین
1
بهترین تمنیات آریانا افغانستان بمناسبت روز جهانی زنمقام زن
6
 08.03.2019سلطان جان کلیوال
45
د نړیوالې ورزې په مناسبت: ښــــځــــهمقام زن
6
 08.03.2019ولی احمد نوری
58
نازو انا، مادر میرویس نیکه:مقام زن
6
 08.03.2019ولی احمد نوری
58
هشت مارچ، روز جهانی زن در سراسر گیتیمقام زن
6
 08.03.2019محمد اسحاق نگارگر
56
بمناسبت هشتم مارچ روزِ بین المللی زنان!مقام زن
6
 07.03.2019ثریا حنیف رهیاب
9
مذاکرات صلح و نگرانی زنان بمناسبت روز جهانی زنمقام زن
6
 07.03.2019ف، هیرمند
63
زنان افغان از کدام دستاورد های شان حفاظت کنندمقام زن
6
 05.11.2018سلطان جان کلیوال
45
مـحــشــرمقام زن
6
 24.10.2018ملالی موسی نظام
53
محفل بزرگداشت دهمین سال فعالیت انجمن زنان افغانمقام زن
6
 16.09.2018 لینا روزبه حیدری
15
خــوشــۀ غــممقام زن
6
 03.09.2018ملالی موسی نظام
53
میرمن عزیزه انوری، چراغ درخشان معارف زن افغان به حق پیوستمقام زن
6
 30.08.2018آریانا افغانستان آنلاین
1
اتحاف دعا و عرض تسلیت بمناسبت وفات میرمن عزیزه انوریمقام زن
6
 05.07.2018محمد ظاهر عزیز 
31
دختر شرق و دختران شرقمقام زن
6
 03.07.2018م. حیدر داور
40
دخــــتــــر شـــــرقمقام زن
6
 23.06.2018 لینا روزبه حیدری
15
برای زن ستیزان وحشت سنگسار میخواهممقام زن
6
 21.06.2018 لینا روزبه حیدری
15
ســياه ســرمقام زن
6
 20.04.2018محمد اکبر یوسفی
64
زن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخمقام زن
6
 14.04.2018شریف حکیم
29
عـقـاب زخـمـیمقام زن
6
 14.03.2018آشا ابوی
127
سلام بر زنان غیور و شجاع افغانمقام زن
6
 14.03.2018محمد اکبر یوسفی
64
زن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخ تمدن بشر!مقام زن
6
 14.03.2018احمد ضیاء دانش
200
زندگی زنان در افغانستان قبل از جنگمقام زن
6
 14.03.2018صالح محمد فطرف
200
آیا دا لمانځنې کوم درد دوا کولای سي؟مقام زن
6
 11.03.2018ولی احمد نوری
58
گفتار عریان در مورد شعر عریانمقام زن
6
 10.03.2018محمد ظاهر عزیز 
31
هشت مارچ، روز جهانی زن، بزرگی و مقام زن (4)مقام زن
6
 09.03.2018ولی احمد نوری
58
بی بی رادو جان را کور نکرده اندمقام زن
6
 09.03.2018محمد ظاهر عزیز 
31
هشت مارچ، روز جهانی زن، بزرگی و مقام زن (2)مقام زن
6
 08.03.2018هلینه ملکیار
200
به مناسبت روز جهانی زن (زن از دید مولانای بلخ)مقام زن
6
 08.03.2018محمد ظاهر عزیز 
31
هشت مارچ، روز جهانی زن، بزرگی و مقام زن (1)مقام زن
6
 08.03.2018ملالی موسی نظام
53
(نامه ای به رئیس جمهور)مقام زن
6
 07.03.2018زرغونه ولی
200
زنان افغانستان و سنت و تبعیض جنسیت، به پیشواز از روز زنان مقام زن
6
 07.03.2018راضیه هوتکی
200
بمناسبت روز زن فاجعۀ خونين، دلیل انتخاب هشتم مارچمقام زن
6
 07.03.2018سلطان جان کلیوال
45
د وطن لور ته !مقام زن
6
 07.03.2018رودابه فروتن
200
من زن هستم «بمناسبت روز جهانی زن»مقام زن
6
 05.03.2018آریانا افغانستان آنلاین
1
هشتم مارچ روز جهانی زن استمقام زن
6
 29.01.2018 لینا روزبه حیدری
15
غیرت زنمقام زن
6
 16.12.2017ولی احمد نوری
58
هفتۀ مبارزه در برابر خشونت علیه زنمقام زن
6
 25.11.2017زرغونه ولی
200
مبارزه عليه خشونت بر زنانمقام زن
6
 19.10.2017مرجان کمال
107
طالبان افغان وارث رزمندگان ضد شوروی قسمت دوممقام زن
6
 13.10.2017محمد اسحاق نگارگر
56
روز دخترمقام زن
6
 06.10.2017مرجان کمال
107
احیای مجدد استیشن های مترولوژی در افغانستانمقام زن
6
 02.10.2017ملالی موسی نظام
53
سیما ولی، زن مبارز افغان به ابدیت پیوست مقام زن
6
 03.08.2017محمد اسحاق نگارگر
56
تحسین و مکافات عمل خوب و تقبیح و مجازات عمل بدمقام زن
6
 26.07.2017محمد اسحاق نگارگر
56
جامعه ایکه زنان درآن خوار و بیمقدار باشندمقام زن
6
 22.06.2017محمد نسیم اسیر
7
امــام مــسجدمقام زن
6
 20.06.2017محمد اسحاق نگارگر
56
اختری در دور دست به مادرممقام زن
6
 14.06.2017ولی احمد نوری
58
غربت زدۀ دگری در دیار بیگانه به خاک رفت (قسمت دوم و اخیر)مقام زن
6
 13.06.2017محمد اسحاق نگارگر
56
در بارهٔ زن و حقی که بر فرد و جامعه داردمقام زن
6
 05.06.2017آریانا افغانستان آنلاین
1
اظهار تسلیت بمناسبت مرگ نابهنگام مرجان کمالمقام زن
6
 05.05.2017عبدالحی حبیبی
49
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (پنځمه برخه)مقام زن
6
 02.05.2017عبدالحی حبیبی
49
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (څلورمه برخه)مقام زن
6
 29.04.2017عبدالحی حبیبی
49
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (دریمه برخه)مقام زن
6
 22.04.2017عبدالحی حبیبی
49
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (دوهمه برخه)مقام زن
6
 20.04.2017عبدالحی حبیبی
49
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (لمړی برخه)مقام زن
6
 17.04.2017ملالی موسی نظام
53
ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغان - قسمت سوممقام زن
6
 13.03.2017محمد ولی آریا
3
عنوان: نادیا رفت، انجمن خاموش شدمقام زن
6
 12.03.2017فاروق اعظم
24
زما خوري!مقام زن
6
 10.03.2017عارف عباسی
28
روز جهانی زنمقام زن
6
 10.03.2017ملالی موسی نظام
53
ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغانمقام زن
6
 08.03.2017شعیب مجددی
73
به مناسبت روز جهانی زنمقام زن
6
 08.03.2017ملالی موسی نظام
53
روز جهانی زن یاد آور شکنجه سرایی بنام افغانستانمقام زن
6
 08.03.2017خلیل الله ناظم باختری
70
دختر افغان – به افتخار روز عالمگیر زنمقام زن
6
 08.03.2017همایون شاه عالمی
86
جنس لطیف (به مناسبت روز جهانی زن)مقام زن
6
 08.03.2017ف، هیرمند
63
تبعیض جنسیتی و زن ستیزیمقام زن
35
 08.03.2017سلطان جان کلیوال
45
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانی ښځو حال!مقام زن
6
 07.03.2017ثریا حنیف رهیاب
9
روز زن، بهانه ای برای بیان دردهای زن افغانمقام زن
6
 07.03.2017محمد نسیم اسیر
7
تجلیل از مــقــام زنمقام زن
6
 26.01.2017ملالی موسی نظام
53
درخشش دختران هنرمند افغان در مجمع اقتصادی جهان در سویسمقام زن
6
 08.12.2016محمد اسحاق نگارگر
56
اشک هدیۀ گران بهایی برای زنانمقام زن
6
 25.11.2016محمد اسحاق نگارگر
56
به آنانی که مکاتب دختران را به آتش می کشندمقام زن
6
 24.11.2016ملالی موسی نظام
53
استقبال از روز های جهانی منع خشونت بر زنانمقام زن
6
 24.11.2016ولی احمد نوری
58
نگاهی به فتوای شرعی ستر و حجاب زن در زمان حکمرانی جمعیت اسلامیمقام زن
6
 23.11.2016ف، هیرمند
63
نقش رفع خشونت علیه زن در نظم عمومی جامعهمقام زن
35
 22.10.2016محمد اسحاق نگارگر
56
سیرِ نزولی زنان افغان بسوی خرافات و جادو و جنبلمقام زن
6
 17.10.2016محمد اسحاق نگارگر
56
حیثیت و آبروی زنان را نباید بازیچۀ سیاست ساختمقام زن
6
 09.05.2016 لینا روزبه حیدری
15
سرود زنمقام زن
6
 18.04.2016 لینا روزبه حیدری
15
من کافر و مردودم، تو خوب و مسلمان شو!مقام زن
6
 18.04.2016محمد عزیز عزیزی
87
کشتن وحشیانۀ دختر مهاجر افغان در تهرانمقام زن
6
 07.04.2016آریانا افغانستان آنلاین
1
دو خانم و یک دختر جوان افغان مؤفق به دریافت لقب "سفیر برای صلح" گردیدندمقام زن
6
 11.03.2016ملالی موسی نظام
53
نگاهی مختصر بر گوشه هایی از روز جهانی زنمقام زن
6
 10.03.2016ولی احمد نوری
58
خطاب به دختران افغان از سلطان شعر خلیلی افغانمقام زن
6
 10.03.2016محمد اسحاق نگارگر
56
به خاطر هشتم مارچمقام زن
6
 10.03.2016تیمورشاه تیموری
27
رخ خوبان - اهداء به زنان عزیز کشورممقام زن
6
 09.03.2016ولی احمد نوری
58
8 مارچ، روز جهانی زن فشرده گفتاری که در ویدیو میشنویدمقام زن
6
 08.03.2016محمد اکبر یوسفی
64
زن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخ تمدن بشر!مقام زن
6
 08.03.2016عبدالجلیل جمیلی
13
افغان دختی که می خواهد فضا نورد شودمقام زن
6
 08.03.2016ملالی موسی نظام
53
زن بودن در افغانستان، دردی استخوان سوزمقام زن
6
 08.03.2016عارف عباسی
28
روز جهانی زن!مقام زن
6
 08.03.2016محمد نسیم اسیر
7
زن در حصار شریعتمقام زن
6
 08.03.2016محمد ظاهر عزیز 
31
بزرگی و مقام زن قسمت دوم و اخیرمقام زن
6
 08.03.2016حمید انوری
5
چگونه باید از "روز جهانی زن" در افغانستان تجلیل کرد؟!مقام زن
6
 07.03.2016رسول پویان
18
زنی! برابر با منی! بمناسبت روز جهانی زنمقام زن
6
 07.03.2016ف، هیرمند
63
به پیشباز از هشتم مارچ - روز جهانی زنمقام زن
6
 07.03.2016احسان الله مایار
47
احیای امید زندگی برای زنان در افغانستان مقام زن
6
 07.03.2016حنیف رهیاب رحیمی
17
مشکلات زنان افغانمقام زن
6
 07.03.2016نجیب بارکزی
110
د ښځو مقام د پښتنو په تأریخ او ټولنیز ژوندانه کیمقام زن
6
 07.03.2016ثریا حنیف رهیاب
9
روز جهانی همبستگی با زن مبارک بادمقام زن
6
 15.12.2015هشت صبح
80
حامله‌ های خیابانی در کابلمقام زن
6
 12.12.2015محمد نسیم اسیر
7
داستان زنمقام زن
6
 11.12.2015 لینا روزبه حیدری
15
سیاه سرمقام زن
6
 10.12.2015محمد نسیم اسیر
7
زن اصل زندگی!!مقام زن
6
 09.12.2015 لینا روزبه حیدری
15
غـیـرت زنمقام زن
6
 08.12.2015ملالی موسی نظام
53
استقبال از روز های جهانی منع خشونت بر زنانمقام زن
6
 04.12.2015انجمن فارو
39
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تجلیل مقام زن
6
 29.11.2015محمد اسحاق نگارگر
56
درهر جامعه، خوشبختانه زنان خوب و بد یافت می شوندمقام زن
6
 24.11.2015ولی احمد نوری
58
فلم افغانی اوتوپیا «شهر رویایی» کاندید فستیوال اوسکار شدمقام زن
6
 16.11.2015ولی احمد نوری
58
ضیاء قاریزاده به دختران شرقمقام زن
6
 12.11.2015ملالی موسی نظام
53
مؤفقیت دو خانم قابل افتخار افغانستان مقام زن
6
 04.11.2015ملالی موسی نظام
53
تعمیل جنایت دهشت آفرین دیگری بر زن مظلوم افغانمقام زن
6
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler