Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > گنجینۀ شعر و ادب > عصیان شاعر  

گنجینۀ شعر و ادب: عصیان شاعر

شاعر: صادق پیکارتاریخ نشر: 3/12/2020 12:00 AM
عصیان شاعر
اگر دســـتم رسد روزی که گردون را بــگردانم
من این گردونِ گردان را به رســم نو بــگردانم
 
زمین و آســمان آتش زنم، زان دوزخی ســازم
در آن دوزخ، همه جنگ آوران را تر بسوزانم
 
ســر زور آوران کوبم به سنگِ ذلت و خواری
غـــرور و کــــبریایی را ز بـــیخ و بن بریزانم
 
بــه کـــاخ ظلم از بـــرق عــدالت آتش افروزم
در و دیـــوار شــهرِ دشـــمن یکــسر بـغلطانم
 
بـــگیرم انتـــقامِ بـــی گــناهان و شــهیدان را
مـــن هـــر دشمن نامـــوس در گلخن بجوشانم
 
ســـراسر پاک ســـازم دامن این مام میهن را
ز خاکِ پُر خونـــش لاله و نرگـــس بــرویانم
 
به آبِ بـــحر تر ســازم تن بیمار و عطشــش
می از جــــام الفت در رگ جـــانش بنوشانم
 
زمینش بـــارور سازم که زاید پور با همت
ز جـــوش غــیرتش بیگانه و دشمن بلرزانم
 
بـــجای کرگسان و لاشــخوران و شغالانـش
غـــزالان پرورم در کوهـــسارانش بجولانم
 
بــجای جُغد جنگ و بوم و آوای زغن هایش
کبــوتر های صلح و بلبل و قمــری برقصانم
 
بهشتی سازمش بهتر ز صد ها جنت موعود
کـــه خــالق سر بجُنباند ازین طرحِ درخشانم
 
خـدایا بر مــن خورده مگیر من نیک پندارم
بـــزرگی بــر تو میزیبد مــرا عــجز فروانم
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler