Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > گنجینۀ شعر و ادب > شکــارِ شر  

گنجینۀ شعر و ادب: شکــارِ شر

شاعر: اسحاق نگارگرتاریخ نشر: 4/12/2020 12:00 AM
شکــارِ شر
ه گردِ خویش گردیدن دراین کشور هنر گردید
شبِ تاریکِ مـا بنگـر که نـومید از سحر گردید
به دریـای تپـیـدن غوطـه هـا خوردیم و در آخر
خزف شد مالِ ما از دیگران اما گهـــــر گردید
دیـار نیکبختان رهبـــــــرِ دلســــــوز می سـازد
درین ویرانکده هر گوشه سی تـن راهبر گردید
خیالِ تُنــــــــد پـروازی نمی بینــم در این وادی
هما این جا چو مرغِ خانگی بی بال و پر گردید
ز بس از آسمان مـجـد و استـغـنـا فــــــرو افتاد
غرور هر سو متاعِ کم بهــــای بام و در گردید
فـــــرو غلتیـــــد سنگِ اعتبـار از چشم اربابان
به سانِ ناخـــــلف فرزند کو عـــاقِ پدر گردیـد
کجـا فریـادِ زخمی را بـــَرم در شهــر بیـدردان
بشـــــــر را تـو نمی بینی شکارِ دیوِ شر گردید
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler