Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > گنجینۀ شعر و ادب > شهر متروک  

گنجینۀ شعر و ادب: شهر متروک

شاعر: خالد صدیقتاریخ نشر: 4/8/2020 12:00 AM
شهر متروک
شهر متروک و هوا سرد است و تاریک آسمان
سخــت در مــاتــم نشـــسته مــردم افغانــــستان
 
ناخـدایـی نیــست تا کـــشتی به ســر منزل برد
رادمــردان را چه پیش آمد، چه شــد نام آوران
 
آرزو در نـــطفه خــون گردید و آه انـــدر گلو
انتظـــار نو بهـاری بـود، پیــش آمــد خــزان
 
عـــرش ها باید بلـرزد، قـــصر ها باید بغلطد
از دو قـــطره اشـــک چشم آن یتیـم بی جهان
 
یـــاری، دلـداری، هـمــکاری، ای عاقــــــلان
جــنبش مردانه وار، ای عاشقان، ای عــارفان
 
لاله راز است این چمن، از خون آن گلگون کفن
شرمسار است این وطن، از زادۀ پیر و جــوان
 
نــــا خــود آگه را ز فطرت غفلتی مقدور بود
آن خــود آگاهان چــرا گــشتند، در غفلت نهان
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler