تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-18T23:00:00Z

اسم

زمری کاسی

محل سکونت

سویس

تبصره

​نوشتهٔ کوتاهی را که در صفحهٔ خبری در ارتباط موضوع یاد شده درین نوشته نشر کردم:

هغه چه لیکي؛ له اسلام څخه وړاندې په نورستان کې د ايندر واکمني!
که سم تحقاتي کتابونه ولولئ، اوسانې به هېرې کړئ! ۳۲۰۰ کاله مخ کې وروسته له ډېرو جنګونو او وژلو د نني افغانستان په بدخشان کې د اروپایانو له خوا د تاریخ د مس ، مسو دوره ختمېږي او د صیقل دوره شروع کېږي او د اروپایان سترګې د دې منطقې او چارچاپېر معادنو ته لګېږي. وروسته اسکندر خبیث پر ټوله آسیا برېدونه او د نني تاجکستان او بدخشان و نورستان و پنجشېر تر کابل او جلال آباده پورې خپل د سلطنت د اوړي تر مني او ژمي د سلطنت منطقې جوړوي او آن څه چه لاس ته یې راغلل اروپا ته یې یوړل خو وسایل نه ؤ چه ټول یوسي، د اسکندر پالیسي د ده د پلار پالیسي چه وروسته د روم کلیسا او ورپسې اسلام هم تعقیب کړ چه ټولنه د یو بل پر ضد ؤپاروه او پرې حکومت وکړه او دوی یانې اروپایان بریالي شول او دا د پنجشېر و نورستان او بدخشان او چار چاپېر د اروپایانو او اسکندر مقدونیانو ګډ نسلونه دې چه اروپایان ترې ګته اخلي! بېدار شئ!https://www.amazon.com/1177-B-C-Civilization-Collapsed-Turning/dp/0691168385
کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
ساخته شده در 19.11.2023 15:55 توسط  
آخرین اصلاح در 19.11.2023 19:33 توسط 1073741823