تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2022-06-16T22:00:00Z

اسم

الله محمد

محل سکونت

آلمان

تبصره

دانشمند محترم جناب هروی صاحب!

با عرض سلام و احترام به شما محترم و آرزوی سلامتی تان از بارگاه ایرد متعال صحتمندی شما را آرزومندم. مقالهء شما "گذرگاه صعب العبور صلح" از مطالهء بنده گذشت که نکات مهمی را در آن تذکر داده اید که به صورت فشرده علاقه گرفتم با شما محترم تبادله افکار داشته باشم. شما در اخیر مقالهء تان می نویسید که:

"البته هر یک از این فکتور ها و عوامل میتواند موضوع جداگانه ای برای تحقیق و بر رسی ژرف باشد و درین مختصر صرف با تذکر از آنها بسنده میکنیم تا توضیح شده باشد که دوام جنگ، بی امنیتی و بی ثباتی افغانستان یک مشکل تنها مربوط به افغانستان نه بلکه یک مشکل منطقه ئی و بین المللی است. "

به نظر بنده   گره اساسی اصل قضیهء افغانستان بدست قدرتمندان آن چی در گذشته و چی در حال میباشد، که بایست نه تنها در سطح ملی بلکه منطقوی و بین المللی خطوط اساسی و درست را نظر به نبض اجتماع  ما  و اجتماع بین الملل نظم داده، و در ساحات مختلف اشخاص ورزیده درست را با خود همراه ساخته تا استراتیژی های معقول را طراحی و پیاده نمایند.  متاسفانه تا جاییکه دیده می شود در سطوح مختلف ملی و بین المللی  چشم درست دید وجود  نداشته که یرای همه جوانب مشکل بی جای خلق نموده و به فرموده شما   حرف و مشوره   هیچ کسی را هم قبول ندارند، که خود باعث ایجاد مشکلات شده است.

دست انداختن به خس و خاشاک نه تنها برای امارات اسلامی مفید واقع نمی گردد بلکه آهسته آهسته به فرموده شما:"  فرار دادن چنین افرادی توسط طالبان از اقدامات معدود مورد تائید و تمجید طالبان از طرف مردم افغانستان بود ولی دوباره خواستن و استقبال از اینها اعتبار اندکی هم اگر نزد مردم داشتند، از آنها سلب خواهد شد. طالبان می خواهند همه شمول بودن چنین جرگه را و هم چنان حکومت بر آمده از این جرگه را  "همه شمول" که خواست جامعه ی جهانی هم هست، به نمایش به گذارند. "


به نظر بنده چنانچه در بالا تذکر داده ام یعنی "در ساحات مختلف اشخاص ورزیده درست را با خود همراه ساخته تا استراتیژی های معقول را طراحی و پیاده نمایند."

بنده کاملاٌ مطمین هستم که همچو اشخاص نه تنها امارات اسلامی را از این حالت به نفع صد فیصد طالبان بیرون خواهد آورد بلکه شرایط به رسمیت شناختن حکومت فعلی را هم سریع ساخته و مشکل حلقهء مشکل زا را به فرموده محترم داکتر تره کی هم به نفع همان حلقه  حل می نماید. باید با همه جناح ها ی داخل امارات اسلامی  نشست و به سطح بسیار بالای اسلامی و شرعیت اسلامی با هم صحبت نمود تا مشکل اساسی را درک و راه حل منطقی انرا یکجا با هم پیدا نماییم . بنده کاملاٌ مطمین هستم که مشکل فعلی کشور در سطح ملی و بین المللی نبود تفکرات باز اما منظم به نفع همه در کشور میباشد که باید امارات اسلامی هر چی زودتر متوجه این موضوع ساخته شده و اقدامات لازمه را هم نمایند، زیرا  فکر مشروعیت بخشیدن از طریق لویه جرگه و غیره مشکل را زیاتر می سازد کمتر نی. البته امید است کمتر است بسازد اگر دایر گردد. اما ما ضرورت به از بین بردن مشکل در سطح ملی و بین المللی داریم  نه کم نمودن ان . با پیدا نمودن مشکل اساسی راه حل های مشکل هم پیدا شده و حل می گردد. 


به هر صورت با در نظر داشت مقاله شما محترم هر گاه شما محترم هم نظر تان را برای بیرون رفت از معضله فعلی بنویسید خوش می شوم، زیرا وظیفه همه ما است تا از فکر و سنجش منطقی استفاده نموده ولو ممکن صدای ما شنیده نشود اما صدا باید نمود. 

در سن و سالی که بنده قرار دارم نصف نفوس کره زمین را مانند اولاد خود که همین اکنون در سنین چهل و کمی بالا باشند دانسته که به همین ترتیب هم اکثریت طالبان مانند اولاد بنده بوده و سنین بزرگتر شان هم مانند دوستان که اگر کلمه برادران را استفاده نه نمایم که اعتراض بی موجب دوستان بلند نگردد، بوده و حاضر هستم مردانه وارد وارد میدان گردیده همه را با همکاری همه نجات بخشیم، انهم بدون دغدغه و کدام وظیفه رسمی. فقط حاضر هستم در ساحات سیاست داخلی مخصوصاٌ انکشاف اقتصادی، تعلیم و تربیه، اداری و غیره به اساس اصول فرهنگ غنی اسلامی ما ، استراتیژی های بسیار محکم جنبه عملی داشته باشد   در ساحات مختلف با در نظر داشت تمام فکتور های ذیدخل داده تا هیچ نوع مشکلی خلق نه نماید و به همین ترتیب در سیاست خارجی. 

بنده زمانی  آلما ن آمدم  وزیر خارجه فعلی آلمان نو  تولد شده بود و کنون همین وزیر خارجه آلمان از امارات اسلامی در پاکستان انتقاد نموده.  اضافه از نصف آلمان و اروپا مانند اولاد بنده است و اگر بگویم خودم اروپا هستم غلط نگفته ام و امارات اسلامی تقاضای شناخت خود را از اروپا دارد .حالا باید متوجه گردند که چی گنجهای کشور ما دارد در حالیکه زمانی وزیر خارجه کشور ما با وزیران خارجه اروپا در یک میز مذاکره بنشینند مثل اینست که دو دانه چوپ با هم روبرو نشسته اند و می خواهند  مشکلی را حل نمایند با در نظر داشت اینکه طرفین بسیار فاصله دارند تا همدیگر  را درک نموده بتوانند  مخصوصاٌ از نگاه اجتماع و اقتصاد و غیره. ما باید ارزشهای معنوی کشور خود را فعال ساخته بتوانیم که در سر تا سر افغانستان و جهان زندگی دارند و نه اینکه نا توانا  ن و ناکامان سیاست چهل سال مخصوصاٌ بیست سال گذشته را  و چپاولگران را در کشور  و از انها با افتخار پزیرایی هم نموده و در پای خود تشیه بزنیم. بنده این چند جمله را به اساس وظیفه وجدانی، انسانی، اسلامی خود نوشته ام و ضرورت هم به هیچ نوع مقام و نفع مالی ندارم فقط صحتم خوب باشد تمام جهان را دارم و واقعاٌ هم دارم. از تعلقات آزاد شده ام و مشکل جهان و مشکل کشور ما بند  بودن به همین تعلقات زودگذر است و قرا کریک سر تاسر و فرهنگ اسلامی ما در همین مدت چهاده صد سال برای رهای از همین تعلقات مختلفه وظیفه دارند و داشتند که متاسفانه از ان با درک نه نمودن درست ان سو استفاده صورت گرفته است . ما باید خود ما خود را نجات دهیم و بیگانه ما را نجات داده نمی تواند و خود ما با اتحاد و اتفاق اینکار را نموده می توانیم.

نبودم شمع تا از سوختن حاصل کنم رنگی

درین محفل بامید چه یارب چشم وا کنم

بیدل

کشور

http://85.215.229.37/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 17.06.2022 12:33 توسط  
آخرین اصلاح در 17.06.2022 12:42 توسط 1073741823