تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2022-06-17T22:00:00Z

اسم

الله محمد

محل سکونت

آلمان

تبصره

دانشمند و ژورنالست  محترم جناب هروی صاحب!

با عرض سلام و احترام و آرزومندی سلامتی شما محترم از بارگاه خداوند متعال.  از اینکه به تقاضای بنده نظر تان را در ارتباط کشور اظهار نموده اید بسیار زیاد تشکر.

قبل از اینکه بالای نظر شما محترم تبصره نمایم، باید تذکر دهم که تمایل بعضی منسوبین  حکومات گذشته در اثر دعوت حکومت فعلی به وضاعت این موضوع را اشکارا می سازد که به کدام سویه در حق کشور و مردم بی سویه گی از طرف حکومات گذشته صورت گرفته است.   مخصوصاٌ بعد از 2009 انکشاف سیاسی و نظامی قضیه افغانستان معلوم بود که به کدام جهت در حرکت  است، اما دید دور نمای رهبران افغانستان نه تنها کور بود، بلکه اصلاٌ این دید وجود نداشت. بعد از 2014 موضوع کاملاٌ برای بنده اشکارا بود،  که در سال 2018 با شروع مذاکرات دوحه در تبصره های بنده می توان انرا در ارشیف های این صفحات مطالعه نمود و پشنهاداتی داده ام  که غرض حل مسالمت امیز  قضیه کشور که ملیارد ها دالر هر گاه مادی انرا نسجش کنیم ارزش داشت. محترم اشرف غنی غرض چند روز به قدرت بودن افغانستان را به این حالت فعلی در آورده است ، در غیر آن می بایست با درایت که وجود نداشت ، با یک توافق تاریخی حکومت را به حرکت طالبان تحت یک سلسله شرایط قابل قبول انتقال میداد. هیچ چیز غیر ممکن نیست هر گاه انسان برای بدست اوردن ان تلاش نماید و اهداف روشن داشته باشد.


به هر صورت گذشته را نمی توان دو باره احیا نمود، فلهذا باید بالای اینده تمرکز نمود، زیرا همین اکنون دو باره کشور ضرورت به  یک درایت سیاسی بسیار بزرگ   دارد، زیرا قضیه کشور چنانچه شما هم تذکر داده اید جنبعه بین المللی و یا جهانی و یا عمومی دارد. این ما هستیم که باید  به جامعه بین المللی جهت غرض حل قضیه کشور  بدهیم نه بر عکس، فلهذا چنانچه طرف تایید شما محترم هم قرار گرفته باید قدرتمندان  بعد از ده ماه به این نتیجه برسند تا مشکل را پیدا نموده و انرا حل نمایند. 

امارات اسلامی افغانستان ضرورت اشد به تغیر مناسب، مبتنی بر اساسات دین مبین ما و حکمت بالای کلام خداوند در قران کریم و فرهنگ غنی ما،  استراتیژی تغیرات اساسی را در سیاست داخلی دارند.طرح این استراتیژی در ساحات سیاسی،  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تعلیم و تربیه می تواند در مدت کمتر از یک ماه اعلان گردیده که بزرگترین چال شطرنج در مناسبات داخلی و خارجی کشور نه اینکه خواهد بود بلکه میباشد.

 امارات اسلامی به فرموده شما باید کلید  گنج اصلی کشور را بدست  بگیرد تا درهای بسته باز گردد  یعنی:"  در افغانستان قحط الرجال نیست وفرزندان صدیقی چه در داخل و چه در خارج کشور دارد که باید شناسائی شوند و ...با در نظر داشت کفایت و لیاقت و وطن دوستی، موقع داده شوند تا راه های  بیرون رفت وطن را از چنین بحران انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تشخیص و عملی نمایند. زیرا قبولی و پذیر ش یکیدگر متضمن تفا هم  بین جناح های مختلف و در نهایت اتحاد بین آنها برای مقابله ی متحدانه با نا ملایمات و حصول ترقی و تعالی کشور خواهد بود. این است بُعد داخلی معضله ی افغانستان."


با در نظر داشت پشنهاد بالایی غرض نجات همه، بنده پشنهاد زیر شما را بی اندازه جالب و در سطح بالا یافته ام که حیثیت کشور را با در نظر داشت نکات بالایی واقعاٌ در سطح بسیار بالای بین المللی بلند برده کمکی هم به جامعه جهانی با منابع که داریم شده می توانیم:

 " چون قضیه ی افغانستان اکنون یک قضیه  ی منطقه یی  و جهان است، راه حل آن هم تنها به افغانستان تعلق نمی گیرد ...  بُعد خارجی آن هم معادل بُعد داخل اهمیت دارد و موثر است. تشکیل کنفرانس  منطقه یی تحت نظر ملل متحد به شمول پنج عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد، کنفرانس اسلامی، پیمان ناتو و اتحادیه ی اروپا، سازمان امنیت و همکاری منطقه یی کشور های منطقه و نمایندگان کشور های ذیدخل در قضیه ی افغانستان در چهل سال گذشته و سایر سازمان های موثر درین قضیه، می تواند به صلح و ثبات و تضمین بیطرفی افغانستان با چنین موقعیت ستراتیژیک و مهم این حلقه ی اتصال آسیای میانه و جنوب آسیا، و همچنان جلو گیری از تبدیل این قلمرو به پایگاه تند روی و دهشت افگی و کشت و قاچاق مواد مخدر به جهان،  بیانجامد. با در نظر داشت ده ها کنفرانس بین المللی که از چندین دهه به اینطرف در رابطه به افغانستان دایر گردیده،  یکی دیگر با چنان گستردگی اعضا و آجندا، خواهد توانست افغانستان و منطقه و جهان را مصئون و با ثبات بسازد ."

امید است رهبری امارات اسلامی فرصت دسترسی به "آلماس" نجات بالایی برای همه را پیدا نماید و یا کسی انرا به انها نشان دهد و کلمه به کلمه انرا مانند یک کتاب بزرگ نجات تلقی و تول و ترازو نماید تا ما بتوانیم بعد از به جریان انداختن این بند بزرگ آب، کشتزارهای جهان را با منابع خود ابیاری نماییم و دیگراز هر نگاه ، دست گدایی به کس دراز نه نماییم و بتوانیم ما جهان را کمک نماییم با منابع مختلف که داریم و دیگر به وزیر خارجه آلمان و دیگر جهانیان موقع اینرا مساعد نسازیم  که بالای ما حرف زده بتوانند. نقص خود را که رفع نماییم نقص، تا نقص  دیگران هم رفع گردد، بدون اینکه ارزشهای ملی و اسلامی خود را کم نماییم بر عکس انرا زیاد هم می نماییم.  

صرفهء کوشش ندارد یاد عمر رفته ام

فرصت از کف می رود تا دست می ساییم ما

بیدل

 

کشور

http://85.215.229.37/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 18.06.2022 05:55 توسط  
آخرین اصلاح در 19.06.2022 09:59 توسط 1073741823