تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2022-06-20T22:00:00Z

اسم

اختر یوسفی

محل سکونت

USA

تبصره

​ ټوکه وایی چی لیونی څا په کلی کښی نه پریښودل، ده به ویل چی آس می د خان صاحب د آس پر اوخور باندی وتړی.

 دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بي بي سي ته وویل "موږ د سفرونو د استثنا هر کلی کوو، خو د طالبانو پر دوو مهمو غړو د ملګرو ملتونو د سفرونو بندیزونه د منلو نه دي او باید بېرته لیرې شي."

دا خبره نو وچه بیشرمی ده، په ټول نړی کښی یو هیواد حتی پاکستان پشمول څوک نشته چی د لنډغر طالبانو  امارت په رسمیت وپیژنی، دوی د پیل پر غوږ بیده دی، د لیونیانو د سفرونه بندیز نه منی.

دا بی مخی او سپین سترګی شاهین ولی  نه وایی چه پر افغانستان باندی د دوی لیونی چارواکی شیخان څنګه لوی ناورین او ماتم جوړ کړیدی. 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 21.06.2022 19:28 توسط  
آخرین اصلاح در 21.06.2022 23:49 توسط 1073741823