تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-03-31T22:00:00Z

اسم

عمر توخي

محل سکونت

سوېډن

تبصره

​خوند يې په کړی دی، واقعاََ ډېر مي ورته وخندل۰


https://twitter.com/i/status/1774739362200097074


کشور

/FotoGallary/CountryIcons/Sweden.png
ساخته شده در 01.04.2024 22:03 توسط  
آخرین اصلاح در 02.04.2024 08:02 توسط 1073741823