تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-04-01T22:00:00Z

اسم

زمری کاسی

محل سکونت

چین

تبصره

ابوبکر البغدادی و سناتور مک کین:
زمان: ماه مه 2013(در اوج جنگ داخلی در سوریه)
مکان: مرز سوریه با ترکیه
موضوع جلسه: سناتور مک کین در این دیدار از تروریست های داعش می‌خواهد که عمق بیشتری به جنگ خود با بشار اسد در سوریه بدهند. توافقنامه‌ای هم میان تروریست های داعش سوری برای امضا آماده شده بود.
...............
بزودی اسنادی در رابطه با ( فاشیست ها و آمریکایی ها ) در اکراین منتشر میشود
ابوبکر البغدادی و سناتور مک کین:
زمان: ماه مه 2013(در اوج جنگ داخلی در سوریه)
مکان: مرز سوریه با ترکیه
موضوع جلسه: سناتور مک کین در این دیدار از تروریست های داعش می‌خواهد که عمق بیشتری به جنگ خود با بشار اسد در سوریه بدهند. توافقنامه‌ای هم میان تروریست های داعش سوری برای امضا آماده شده بود.
...............
بزودی اسنادی در رابطه با ( فاشیست ها و آمریکایی ها ) در اکراین منتشر میشود


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
ساخته شده در 02.04.2024 07:02 توسط  
آخرین اصلاح در 02.04.2024 08:03 توسط 1073741823