تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-06T22:00:00Z

اسم

صدیق کاکر

محل سکونت

هالند

تبصره

جناب مومند سلام!
از  اینکه در مورد ​وفات  شهزاده احمد شاه ابراز تسلیت کردید بجا و من هم تسلیت عرض می کنم. اما در یک پیام تسلیت جا ندارد که عقده گشایی کرد و مانند همیشه از الف تا ی را نادفی و توهین کرد. 
هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد !!!
جای تعجب است که مرحوم ولی احمد نوری اساس گزار این سایت یکی از طرفداران سرخت ظاهر خان فامیل سلطنتی بودند٬ ولی از طرف این سایت پیامی به مناسبت وفات شهزاده احمد شاه نشر نگردید.


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/NL.png
ساخته شده در 07.06.2024 07:25 توسط  
آخرین اصلاح در 07.06.2024 15:41 توسط 1073741823