Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
 

 
هفت و هشت ثور

تاریخ نشر نویسنده عنوان
 
24.01.2021 هارون یوسفی الـقـاتـــلان
16.08.2020 محمد حیدر اختر انواع شکنجۀ زندانیان در خاد
29.04.2020 زیتون پشتون گذارش 24 ساعت اخیر زندگی سردار محمد داؤد
27.04.2020 محمد نعیم بارز کودتا ها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان (ق 1)
27.04.2020 انجمن فارو نکاتی پیرامون هفت و هشت ثور
26.04.2020 ولی احمد نوری جنایات ضد بشری دار و دستۀ خلق و پرچم
26.04.2020 رحمت آریا به مناسبت نکوهش و نفرت از فاجعۀ کودتای 7 ثور
26.04.2020 حمید انوری "از شومیِ شوم، سوخت شار روم"
26.04.2020 فریده نوری کمال کودتای ننگین هفتم ثور سال ۱۳۵۷ شمسی
17.01.2020 محمد عثمان تره کی فصلی از تاریخ مبارزات سیاسی پوهنتون کابل
10.07.2019 حامد نوید بحثی در رفع ابهامات تاریخی - بخش دوم
01.05.2019 بنیاد حق گردهمائی بنیادحق بمناسبت یابود از قربانیان 7 ثور 1357
28.04.2019 محمد نسیم اسیر هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن!!
28.04.2019 غلام حضرت هفت ثور و تقبیح آن روز نامیمون
28.04.2019 محمد اسحاق نگارگر به پیشواز هفت ثور و هشت ثور
27.04.2019 عارف عباسی کودتای هفت ثور 1357 شمسی
27.04.2019 محمد نعیم بارز عوامل کودتای 7 ثور 1357در افغانستان؟
27.04.2019 حمید انوری نگاهی بر سیه روز های هفتم و هشتم ثور
27.04.2019 انجمن فارو ریشه های سیاسی و فکری کودتای شوم هفت ثور
27.04.2019 عزیز احمد نوری 42 مین سال کوتای منحوس هفت ثور 1357
27.04.2019 سلطان جان کلیوا ل آیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟
26.04.2019 ولی احمد نوری هفت ثور روز کودتای منحوس و ویرانگر در افغانستان
26.04.2019 سلطان جان کلیوا ل غیبي غږ - د ثور د فاجعی به مناسبت
07.05.2018 محمد نذیر تنویر ناهید شهید در لابلای خاطرات از یاد رفته (3)
04.05.2018 محمد ایمل دغوایی اومه او د خیبر قتل (لمړی برخه)
03.05.2018 محمد نسیم اسیر کودتای هفت ثور با تجاوز شوروی
03.05.2018 آریانا افغانستان آنلاین یاددهانی به دوستان آریانا افغانستان آنلاین
02.05.2018 ولی احمد نوری کشتار و خونریزی های دوشنبه 30 اپریل
02.05.2018 محمد نذیر تنویر ناهید شهید - در لابلای خاطرات از یاد رفته (2)
01.05.2018 غلام حضرت نباید هشت ثور را با هفت ثور مقایسه کرد
29.04.2018 حمید انوری مادرم! گريه مکن
29.04.2018 محمد نذیر تنویر «ناهید شهید» در لابلای خاطرات از یاد رفته
28.04.2018 حمید انوری سه روز پی در پی - اسدالله سروری کجاست؟
27.04.2018 ولی احمد نوری ناسور هفت و هشت ثور 1357
27.04.2018 استاد خلیل الله خلیلی کودتای ویرانگر و تباه کن هفت ثور(1357)
26.04.2018 داؤد ملکیار حکایتی از یک دیدار و نقل گفتار یکتن از قربانیان کودتای ثور
26.04.2018 ملالی موسی نظام ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور
26.04.2018 ولی احمد نوری درود به شهدای هفت ثور و نفرین به قاتلین وحشی و حیوان صفت
25.04.2018 فرهاد لبیب عمق فاجعه کشته شدن اولین رئیس جمهور افغانستان
02.01.2018 محمد اسحاق نگارگر اول جنوری - تأسیس حزب دموکراتیک خلق
17.11.2017 ولی احمد نوری لیست 5000 مقتول دار و دستۀ خلق و پرچم
14.11.2017 ولی احمد نوری بیهودگی دفاع از جنایات دار و دستۀ خلق و پرچم
19.10.2017 عارف عزیز گذرگاه علت مرگ استاد محمدحسین سرآهنگ
23.09.2017 رسول پویان اوضاع افغانستان پس از کودتای ثور1357
12.09.2017 صلاح الدین سعیدی اوباشی و سیستم غیر فعال
21.05.2017 ولی احمد نوری فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان (نشر مجدد)
29.04.2017 محمد عزیز عزیزی هفت و هشت ثور را در یک ترازو نباید گذاشت
28.04.2017 محمد نسیم اسیر کودتای منحوس ثور مسؤول تباهی افغانستان است
28.04.2017 مصطفی عمرزی ۸ ثور، شرم آور است
27.04.2017 حمید انوری باران مرگ در سرزمین غم و درد!
26.04.2017 محمد عزیز عزیزی کودتای هفت ثور سال 1357
26.04.2017 ف، هیرمند مسلخ "نسل کشی" نسل ها
26.04.2017 محمد نسیم اسیر هدایت کرملین!!
26.04.2017 ملالی موسی نظام ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور
26.04.2017 ولی احمد نوری فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان
02.05.2016 سید هاشم سدید نکاتی چند پیرامون رویدادهای هفت و هشت ثور
30.04.2016 حمید انوری حماسه ای دربطن یک فاجعه و نگاهی بر جفنگ پراگنی نذیر تنویر
29.04.2016 محمد اسحاق نگارگر ما تا چه وقت درحوادثِ گذشته میخکوب باقی خواهیم ماند؟
28.04.2016 استاد خلیل الله خلیلی ناهید و دختران قهرمان کابل وفاجعه هفت ثور با تصحیح و اضافات
28.04.2016 خلیل الله ناظم باختری قصۀ سیاه روز 7 ثور1357
28.04.2016 محمد اکبر یوسفی حادثۀ ۷ ثور ۱۳۵۷ و بحران افغانستان
28.04.2016 حمید انوری هشتم ثور، تخم حرام هفتم ثور و نگاهی بر چرندیات"عبدالرحمن فرقانی"
27.04.2016 استاد خلیل الله خلیلی خلیلی و کوتای کمونیستی 7 ثور
27.04.2016 انجمن فارو کارنامهٔ سیاه آخرین زمامداراز سلسلهٔ پرچم
27.04.2016 سلطان جان کلیوا ل آیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟
27.04.2016 محمد هاشم انوری مهمترین دستآورد 7 ثور و 8 ثور
26.04.2016 ولی احمد نوری لیست پنجهزار مقتول نظام خلق و پرچم
26.04.2016 حنیف رهیاب رحیمی در انتظار پدر در رابطه با جنایات 7 ثور
26.04.2016 خلیل الله ناظم باختری معجونِ نارسیده - بمناسبت جنایات و ویرانی هایی هفت ثور
26.04.2016 محمد نذیر تنویر ناهید شهید در لابلای خاطرات از یاد رفته
26.04.2016 ملالی موسی نظام به مناسبت دو سیاهروز هفت و هشت ثور
26.04.2016 حنیف رهیاب رحیمی مــســافــر (داستان) به مناسبت نکوهش از 7 ثور
26.04.2016 حمید انوری بهاران خونین و امتداد آن خونین بهاران
26.04.2016 خلیل الله معروفی هفت و هشت ثور دو روز شوم درتأریخ مُعاصر افغانستان
25.04.2016 آریانا افغانستان آنلاین اطلاعیه در رابطه به نکوهش: هفت ثور 1357
25.04.2016 ملالی موسی نظام ھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور را تاريخ ملت افغان بياد دارد
25.04.2016 ولی احمد نوری شعری از استاد خلیلی که بمناسبت فاجعۀ کودتای هفت ثور سروده شده
24.04.2016 عزیز احمد نوری سالروز منحوس هفت ثور
24.04.2016 محمد عزیز عزیزی روز سیاه و ننگین هفت ثور 1357
24.04.2016 محمد هاشم انوری هفت ثور شروع بحران، هشت ثور ادامۀ بحران
24.04.2016 محمد نسیم اسیر هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن
24.04.2016 محمد عزیز عزیزی فاجعـــۀ خونبار هفت ثور1357 کودتای گــاو
24.04.2016 عزیز احمد نوری سالگرد شوم و منحوس کوتای کمونیستی هـفـت ثور

______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler