Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : همایون شاه عالمی
تعداد مطالب : 9898: از بسکه جفا دیدم از صحبت مردم من
20.04.2020


97: یــاد بــاد
07.04.2020


96: تعریف تاریخ ادبیات
28.02.2020


95: کــــام اژدهــــــا
02.02.2020


94: دهــــر بــی ثــمــر
30.01.2020


93: قصه پردازان
14.01.2020


92: یادی از مرحوم محمد اسمعیل سودا
18.12.2019


91: حکایت مرد چرسی در مسجد
16.12.2019


90: حکایت قرض حلوا
26.11.2019


89: حکایت گــــدا و بخیل
23.11.2019


88: مرحمت بیکران
17.11.2019


87: آبــروی قـیـمـتـی
14.11.2019


86: اقسام گـــریـه
04.11.2019


85: خسوف جهل
01.11.2019


84: قصه و افسانه
29.10.2019


83: از زبان کفش دوز (بوت دوز)
23.10.2019


82: از زبان این کودک
15.10.2019


81: تفنگ، جنگ و بنگ
11.10.2019


80: آن کابل قدیم مرا باز آورید
08.10.2019


79: ایــکاش
05.10.2019


78: عمر بی حاصل
28.09.2019


77: نـهـیـب بــــــــاد
25.09.2019


76: سنجیده بگو حرف
18.09.2019


75: سرودۀ زیبایی عرفانی از فریدالدین عطار نیشاپوری
14.09.2019


74: بابا کمال خجندی
11.09.2019


73: تـوانـمـنـدی پــــــــول
08.09.2019


72: آ و ا ر ه
02.09.2019


71: شراب غفلت
30.08.2019


70: آبروی مـــــا
17.08.2019


69: روح قربانیان کابل شاد باد
14.08.2019


68: عید همگی مبارک باد
04.06.2019


67: غزل نابی از سنایی غزنوی
31.05.2019


66: رباعیّ هر ملتی کز فساد آلوده شود
08.12.2018


65: بــیــان تــلــخ
12.11.2018


64: مــشــت کــفــنکـش
20.10.2018


63: خود خواهی آتش است
02.10.2018


62: سرای عمر در گیتی
20.09.2018


61: پُت کرده گناهِ خویشتن را
02.09.2018


60: آدمیت
30.08.2018


59: باران لطف
24.08.2018


58: زمان شما نیز بگـذرد
14.08.2018


57: تا کی زغم وطن پریشان نشوی
10.08.2018


56: اشک یــتــیــم
02.08.2018


55: بابا افضل کاشانی
25.07.2018


54: گوگرد همسایه
16.07.2018


53: بلای عقل و جان
07.07.2018


52: تا کی
03.07.2018


51: از خدا جـوئیم توفــیقِ ادب
01.07.2018


50: شعر زیبای دری از خوشحال خټک
24.06.2018


49: همت بزرگ
27.03.2018


48: نوروز و سال نو 1397 به همه مبارک باد
21.03.2018


47: آفتاب حیا
27.02.2018


46: ابیات برگزیدۀ از عبدالرحمن جامی
20.02.2018


45: اشک مژگان سوز
10.02.2018


44: روز جهانی معلولین
03.12.2017


43: گـنـج شـایـگان - در دری
14.11.2017


42: گـوهــر حــیا
10.10.2017


41: اعمال ســتــودنی
29.09.2017


40: تا کی همه این خواب
24.09.2017


39: مــثال زنــدگــی
22.09.2017


38: مــردان راسـتـگو
17.09.2017


37: بـی اعتنا دویـدن
16.08.2017


36: اعمال بعضی ها از بین ما
25.07.2017


35: کشور بیچارۀ من
30.06.2017


34: ســاز امـتـیاز
14.06.2017


33: ضـمـیـر عشق
11.06.2017


32: نــــفــــاق افـــگــن
05.06.2017


31: رذالت انتحاری
01.06.2017


30: وطــن و ابــر غــم
14.05.2017


29: شگوفه کرده درخت و رسیده فصل بهار
17.04.2017


28: ثـمـر نــیــکی
14.04.2017


27: شـمـع وجــدان
04.04.2017


26: بـدیــع بـلـخـی
29.03.2017


25: آهـنـگ بـهـار
22.03.2017


24: ملای منافق و قتل فرخنده
19.03.2017


23: جنس لطیف (به مناسبت روز جهانی زن)
08.03.2017


22: یاد وطن
02.03.2017


21: زخـــم زبــــان
24.02.2017


20: زمستان تلخ است
28.01.2017


19: دوران مختلف
30.12.2016


18: آن کابل قدیم مرا باز آورید
03.12.2016


17: سروده ای از ملک الشعراء بیتاب
30.11.2016


16: ای مسلمانان به والله دین مایان این نیست
20.11.2016


15: چهرۀ غم انگیز
13.11.2016


14: قـایـق شکسته
03.11.2016


13: زادگاه من کابل
20.10.2016


12: احـمـقـانــه
08.10.2016


11: عـطـر کاکل
24.08.2016


10: آشتی غزلی از مولانای بزرگ بلخی
29.06.2016


9: یاد بود از استاد کهزاد شاعر، نقاش و نویسندۀ افغان
17.06.2016


8: تـو آن مناجـاتـی مـن آن خـرابـاتم
17.05.2016


7: اتــحــاد مــلــت
19.04.2016


6: غنچه پژمرده از استاد بزرگ خلیلی افغان
14.04.2016


5: دوری از بدخشان (مخفی بدخشی)
02.04.2016


4: در وصف مولانا جلال الدین بلخی
31.12.2015


3: در دری
28.12.2015


2: نـــرمـــی ِ گـفـتـار
22.12.2015


1: حاجی به ره كعبه و من طالب دیدار
14.12.2015


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler