سلطان جان کلیوال
چاته باید رایه ورکړله شی؟
14.10.2018


حامد نوید
شهر باستانی آی خانم - قسمت اول
14.10.2018


محمد نسیم اسیر
دودمان من!
13.10.2018


حنیف رهیاب رحیمی
لیست جدید کاندیدهای پارلمان!
13.10.2018


عارف عباسی
برده بار ترین و شکیبا ترین ملت، یعنی ملت افغانستان!
11.10.2018