مطالب بیشتر از این نویسنده محمد نعیم بارز
جوبایدن، غافل مباش از صلح با طالبان (بخش اول)
04.09.2021


مطالب بیشتر از این نویسنده زمان ستانیزی
متمدن بودن در شعار است یا در کردار؟
03.09.2021


مطالب بیشتر از این نویسنده سید حمیدالله روغ
بای بای کاوبای! (بخش اول)
03.09.2021


مطالب بیشتر از این نویسنده سلطان جان کلیوا ل
ښاغلو د طالبانو مشرانو!
02.09.2021


مطالب بیشتر از این نویسنده محمد داود مومند
حکومت مشارکت ملی یا همه شمول، یعنی حکومت جنگ سالاران و جنایت کاران
30.08.2021