تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 9273
21.07.2024محمد داؤد مومندصدارت شفیق، زنگ خطر به گوش سردار و ناقوس مرگ زوال نفوذ شوروی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.07.2024هاشم مهمندافغانستان په تیره نیمه پیړی کې یوه بیا کتنه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
20.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش چهارم-نتیجهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
20.07.2024محمد اکبر یوسفیچونکه، مسئله بر سر کل استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.07.2024ف، هیرمنددرد غربت، رُخ مخرش مهاجرت آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
63
34
19.07.2024عبدالباری جهانیافغانستان د عثماني ترکیې هیأتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.07.2024هاشم مهمندافغانستان په تیره نیمه پیړی کې یوه بیا کتنه (لومړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
19.07.2024احمد فواد ارسلاقتل گیلیمن وزیر: سوءاستفاده پاکستان از جنگ علیه ترور برای خاموش کردن صدای پشتون‌هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.07.2024اکبر خوشبینکودتای ۲۶ سرطان، قدمی در راه تباهی افغانستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
17.07.2024قاسم بازبه یاد بود معمار افغانستان نوین، شهید سردار محمد داودخانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
17.07.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر راه بیرون رفت از معضل!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.07.2024میر عبدالواحد ساداتمن متهم میسازم !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
17.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان- بخش سومآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
15.07.2024الله محمدموسیچه و تانکآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
15.07.2024داؤد ملکیار کودتای سرطان، سر آغاز مصیبت های پنج دهۀ اخیر آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
15.07.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (څلېرویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
15.07.2024محمد اکبر یوسفیاشاراتی بر مفاهیم یاد شده در مقالات ذیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.07.2024محمد داؤد مومندنقد یا ابتذال، منتقد یا معترض پرخاشگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.07.2024محمد عثمان تره کیدرسی را که از سده قانون اساسی میباید آموختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.07.2024ملالی موسی نظامتحریف و سفسطه سرایی مزمن رویداد های تاریخی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.07.2024قاسم بازشایعه و حدسیات !آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
14.07.2024محمد عثمان تره کیمنطق عدم مسئولیت سیاسی رئیس دولت در کجا است ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.07.2024محمد آصف فقیریفراسوی نیک و بد+ نیازمندیهای اجتماعی= اراده جمعیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
14.07.2024صلاح الدین سعیدید ېو وطنوال سره بحث!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان -بخش دومآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
13.07.2024نور احمد خالدیشکست ناتو در برابر روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
13.07.2024صلاح الدین سعیدیلنډه او ښکارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
11.07.2024نور احمد خالدیدعوت به تشکیل انجمن تاریخ و علوم بشری افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
46
34
11.07.2024احمد فواد ارسلاکامیابی پزشکيانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.07.2024قاسم بازنقد بر مقاله دوکتور م. عثمان تره کی، تحت عنوان (مسئولیت سیاسی به چه معنا است)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش اولآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
10.07.2024محمد داؤد مومندپیشنهاد متهورانه و نجات بخشای وزیر داخله، و رد آنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.07.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دیر ویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
10.07.2024محمد عثمان تره کیمسئولیت سیاسی به چه معنا است آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
61
34
10.07.2024عبدالواحد حيدرىحدسيات و گمان زنى هاى منفى راجع به تحول ٢٦ سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
09.07.2024محمد عثمان تره کیسردار محمد داؤد در کجای تاریخ معاصر افغانستان جاه دارد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.07.2024فـیصل محمدیبیداری جذبه اسلامی و افغانی وطنفروشان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
09.07.2024قاسم بازنقد بر مقاله ضرورت یاد آوری از سده قانون اساسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
09.07.2024محمد عثمان تره کیبن بست در دیپلوماسی طالبان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.07.2024بصیر دهزادتلویزیون حقوق ناشر یک اندیشه ملی و روشنگریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.07.2024محمد عثمان تره کیضرورت یاد آوری از سده قانون اساسی در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
07.07.2024مدافعان منافع ملی افغانستاناعلامیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.07.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش هفتم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
04.07.2024احسان الله مایار زلمی دنیا را برای ابد ترک کردآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
47
27
03.07.2024فرستنده: زمری کاسینامۀ سردار محمد داود به جیمی کارتر مورخه ۱۳۵۷/۱/۲۸آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.07.2024احمد فواد ارسلاتجمیع آراء محافظه‌ کاران در انتخابات ایران به پیروزی جلیلی کمک خواهد کردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.07.2024عبدالباری جهانیهجو نګاري در باره اعلیحضرت محمد ظاهرشاهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.07.2024صلاح الدین سعیدیمدافعان منافع ملی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.07.2024ملالی موسی نظامنکاتی در زمینۀ حقایق کودتای ۲۶ سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
03.07.2024محمد داؤد مومندعدم موازنۀ صلاحیت و قدرت، در تقرر کرسی های حکومتی، میان داؤد و حسن شرق آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.07.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
03.07.2024نور احمد خالدیدرامهً سیستم انتخابات عتیقه و غیر دموکراتیک امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
03.07.2024محمد آصف فقیرینقض حقوق زن فراتر از عیب دوحه ۲۰۱۹آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.06.2024الله محمداشتباهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.06.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
29.06.2024ملالی موسی نظامنظری بر کتاب زنان افغان در گذرگاه زمانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
29.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت ششم و ختم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
29.06.2024محمد داؤد مومنداشتباه بزرگ سردار، در انتصاب وزیر دفاع بی کفایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.06.2024محمد آصف فقیریشفتالو در سیاست و شف شف آن در جامعه سیاسی افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
27.06.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي: رحمان بابا صوفي شاعر وو؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
27.06.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر بعضی جوانب حالات امروزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.06.2024محمد آصف فقیریثبات سیاسی از دوحه یا ویانا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
24.06.2024عبدالقیوم میرزادهمردم ما از مجالس درندگان، دزدان و غاصبین چه انتظار داشته باشند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
24.06.2024صلاح الدین سعیدیبه کجا روانیم؟ !اشتراک کننده های نشست اطریش نیز بخوانندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.06.2024فرستنده: زمری کاسیتاریخچه کابلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
23.06.2024میرعنایت الله ساداتسُرورگم شدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
23.06.2024احمد فواد ارسلاقوش تپه و سفر آخرین و مشهور 1977 رئیس جمهور داود به اتحاد شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
23.06.2024محمد آصف فقیرینشست دوحه: در مبانی حقوق داخلی یا سلطه آمریکایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.06.2024فـیصل محمدیاز توافقنامه توحه تا کنفرانس دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.06.2024محمد آصف فقیریمنشاء آزادی خداستآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
19.06.2024عبدالباری جهانیقضاوت ما در باره تاریخ معاصر کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
19.06.2024انجمن فاروروز جهانی پناهندگان و نامهٔ فارو به اتحادیهٔ اروپا! ۱۸ جون ۲۰۲۴آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
19.06.2024صلاح الدین سعیدیکنفرانس سوم دوحه و ما!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.06.2024احمد فواد ارسلااستراتژی‌های روابط عمومی طالبان: مطالعه قضیه کانال قوش‌تپهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.06.2024عبدالقیوم میرزادهسخنی چند در بارهٔ تأئید و یا رد طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
18.06.2024محمد نعیم بارزافغانستان بستر مناسب برای حاکمیت طالبان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.06.2024محمد داؤد مومنددو کرکتر و وزیر متباین الخلقه، در کابینۀ سردار صاحب داؤد خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.06.2024فضل احمد افغانیک تیرو دو فاخته: عید سعید قربان و روز خجسته پدر مبارکآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
15.06.2024محمد آصف فقیریدولت و خدمتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
13.06.2024شیر محمد ساپید ژوندی ذهن ملنګ جان شعري اصالتآرشیف نویسندهشعرای افغانستان
116
14
13.06.2024محمد اکبر یوسفیتذکرات چندی در بارهٔ خط دیورندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.06.2024عبدالباری جهانیتحریک خلافت و اعلیحضرت امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
10.06.2024محمد عثمان تره کیوقتی بدمعاشی جای دیپلوماسی را میګیردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
10.06.2024صلاح الدین سعیدیحاکمیت قانون و نظام قانون سالارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
07.06.2024ملالی موسی نظامشهزاده احمد شاه داعی اجل را لبیک گفتندآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
07.06.2024احمد فواد ارسلاتوضیحات موقف دولت داود خان توسط دیپلمات برجسته وحید عبدالله در سپتمبر 1975آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.06.2024صلاح الدین سعیدید پرد د فتنو قربانیان ېوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.06.2024خلیل الله معروفیفرق بینِ کلماتِ اَیاس و اِیاسآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
05.06.2024صلاح الدین سعیدیکنفرانس قریب الوقوع دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.06.2024میر عبدالرحیم عزیزواحد پولی جدید بریکس و پایان استیلای دالرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
05.06.2024محمد آصف فقیریآزادی و استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.06.2024محمد اکبر یوسفیخشونت در خون ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.06.2024ف، هیرمندنظر، نقد، اعتراض و بحث صلاحیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
03.06.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دوه ویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت سوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
02.06.2024محمد عثمان تره کیروسیه در تعامل دیپلوماتیک با طالبان ارزش ها را فدای اهداف ژیوپولتیک میکند ! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.06.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش ششم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
02.06.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( یوویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.06.2024احمد فواد ارسلاکمیسیون جنگ افغانستان یا راهگشائی با پاکستان: عواقب انتصاب شمیله ن. چودریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
02.06.2024محمد آصف فقیریاداره جهان و جهانداری قدرت ها در کشورهای جهان سومی چگونه است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
31.05.2024ملالی موسی نظامنظری بر تبصرۀ شاغلی قیس کبیر در موردخط مش استقلال- خپلواکیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
31.05.2024صلاح الدین سعیدیحالت چه بود، چه شد؟ و چرا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.05.2024محمد اکبر یوسفیدیدار رسمی سردار محمد داؤد صدراعظم افغانستان از دولت پادشاهی انگلستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.05.2024قاسم بازبجواب محمد داود مومندآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
29.05.2024محمد آصف فقیریدموکراسی در افغانستان فرهنگ متعارض یا تکریم انسانی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.05.2024فـیصل محمدینقض قوانین شرعی و بین المللی توسط طالبان و مداخله جهانی در رابطه به تامین حقوق بشر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
28.05.2024میر عبدالرحیم عزیزرقابت جهانی برای ساخت دوبارۀ شرق میانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.05.2024احمد فواد ارسلاباز سازی افغانستان و تصاحب ملکیت ها توسط قراردادی ها در امارات متحده عربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.05.2024عبدالباری جهانیمختصری در جواب محترم داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
27.05.2024فضل احمد افغاننامه کشاده عنوانی آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا در باره جواب ضد و نقیض شانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
26.05.2024محمد آصف فقیریقطره سرگردان، در عمق دریا برگردد تا آرام گیردآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
24.05.2024عبدالباری جهانیدر باره مسئله قتل امیر حبیب الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.05.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
24.05.2024محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست بی طرفی افغانستان (قسمت دوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.05.2024احمد فواد ارسلایک تحلیل در مورد حمله تروریستی در بامیان افغانستان عواقب و بهره‌ بردارانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.05.2024صلاح الدین سعیدیاظهارات اخیر جنرال میلر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
21.05.2024میر عبدالرحیم عزیزنتیجۀ مصیبت بار دور دوم انتخابات جعلی پارلمانی ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.05.2024محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست «بی طرفی» افغانستان! (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.05.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت اول)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
20.05.2024فدراسیون سازمانهای  پناهندگان  افغان در هالنداعلامیه: ائتلاف چهارحزب راستگرا در هالند و برنامهٔ سختگیرانه ‌ترین سیاست پناهندگیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
16.05.2024داؤد ملکیار نکاتی در مورد چند راپور تحقیقی و تبصرهٔ جناب ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
16.05.2024ملالی موسی نظامپنجشیری خوب و پنجشیری بدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
16.05.2024محمد آصف فقیریجامعه دین زده چگونه است؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
15.05.2024احمد فواد ارسلادرجه اعتبار انگلیس ها بر امیر عبدالرحمان خان با امیر حبیب الله خان غیر قابل مقایسه استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.05.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( شلمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
15.05.2024محمد نعیم بارزپرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت های ایدئولوژیک کمونیستی و دینی؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
15.05.2024محمد اکبر یوسفیما نمی دانیم، ما حدس می زنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.05.2024عبدالباری جهانیمختصری به جواب مضمون اخیر محترم فواد ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.05.2024میر عبدالرحیم عزیزانتیفدای امریکائی برای غزه: چه انتظاری بایست داشته باشیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
12.05.2024زمری کاسینظرم در قسمت نوشتهٔ محترم جهانی صاحب Conspiracy Theory آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
12.05.2024محمد آصف فقیریبعضی آفریده شده اند تا به بعضی خدمت کنندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
11.05.2024رحیم شنسبدر عقب این همه جنگ ها چه می گذرد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
100
3
11.05.2024صلاح الدین سعیدیګډوله او ...حاکمیتونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.05.2024زینب کبیربهارانه ترینآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
10.05.2024فـیصل محمدیادعای تداخل افغانها در بی ثباتی منطقه و حمایت از تروریزم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
10.05.2024عبدالباری جهانی Conspiracy Theory یا عقیده طرفداری از موجودیت دسیسهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
10.05.2024ارسالی :قاسم بازشهید داودخان سیاستمدار، مرد مدبر و دوراندیش بودآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
09.05.2024عبدالقیوم میرزادهدر بدخشان چه میگذرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
08.05.2024ملالی موسی نظامنظری به کتاب «پیر بغدادی» و موقف افغانستان در جوار هند برتانویآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
53
16
08.05.2024میر عبدالرحیم عزیزسیاست خارجی اضلاع متحده: نبود روشنائی جائی است که صلح در تاریکی می میردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.05.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش پنجم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
08.05.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( نولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
08.05.2024الله محمدپرده نهم و دهم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.05.2024محمد داؤد مومندپیشنهاداتم عنوانی حکومت امارت اسلامی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.05.2024الله محمدپرده هشتم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.05.2024سيف قاضی زادهمعرفي مختصر کشور قطر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
05.05.2024الله محمدپرده هفتمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.05.2024محمد اکبر یوسفیاز یک غار به غار دیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.05.2024الله محمدپرده ششمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.05.2024محمد عثمان تره کیچرا افغانستان طی نیم قرن از یک دور فاجعه به دور دیگری سقوط کرده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.05.2024میر عبدالرحیم عزیزجنگ بی پایان ناتو: قلدر ۷۵ ساله در حال لنگیدن استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
03.05.2024فضل احمد افغانچرا طالبان و داعش دو طرف یک سکه اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
02.05.2024احسان الله مایار نیاز به قاموس جدید بمنظور آشنائی با مقام علامهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
02.05.2024خلیل الله معروفیبی تمییز ارجمند و عاقل خوارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
02.05.2024الله محمدپرده پنجم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.04.2024الله محمدپرده چهارمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( اته لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
30.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و پنجم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.04.2024ملالی موسی نظامسطوری از محفل بزرگداشت مرحوم ولی احمد نوری در فرانسهآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
27.04.2024بنیاد فیاض۴۶ سال بعداز فاجعهٔ ۷ ثور، بحرانهای ناشی از آن ادامه داردآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
71
8
27.04.2024احمد فواد ارسلانگاهی به محاسبات غازی امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.04.2024الله محمدپرده سومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.04.2024خلیل الله معروفیای گرامی خاک پاکم، ای وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
26.04.2024قاسم باز۷ ثور، که د غوایانو غوبل. !آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
200
8
26.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
25.04.2024محمد عارف عباسیعنوانی که بعد از نشر از صفحه اول نیویارک تایمز حذف شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
25.04.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش چهارم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
25.04.2024فـیصل محمدیتعلیم و تحصیل از نظر شریعت اسلامی و کلتور افغانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.04.2024ف، هیرمندفهرست ناکامل پیامد های کودتای ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
63
8
25.04.2024الله محمدپرده دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024میر عبدالرحیم عزیزتقویت دو جانبۀ امپراتوری اضلاع متحده و اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.04.2024قاسم بازشنیدن کی بوود مانند دیدن آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024الله محمدتاریخ اصیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024سلطان جان کلیوا لبدله څیرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.04.2024صلاح الدین سعیدیخطاء او پر خطاء تأکید د منلو نه دي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از لوث و نحوست بُغض (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و سوم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.04.2024ف، هیرمندیاد فشرده ای از کار های نشراتی مرحوم ولی احمد نوری در رسانه های انترنتیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
20.04.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش سوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
19.04.2024خلیل الله معروفیجوابکی به ارجمندم حامدجان فارانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
19.04.2024محمد عثمان تره کیبرخورد عقده مندانه طالبان با مکتبیان ریشه در کجا دارد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از نحوست بغضآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.04.2024احمد آریابازهم در مورد قلمروی و قلمروآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
19.04.2024محمد اکبر یوسفیتصویر سخن می گویدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.04.2024سلطان جان کلیوا للارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.04.2024صلاح الدین سعیدیمشورهٔ رایګان به حاکمیت طالبان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.04.2024خلیل الله معروفیطولِ زمانِ حال چقدر است؟؟؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.04.2024احمد آریالازمه های خوب نوشتنآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
15.04.2024محمد آصف فقیرینطفه سالم بنیاد اجتماعآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
14.04.2024محمد داؤد مومندمکث و نقدی، برمقالۀ شاغلی داکتر سید عبدالله کاظم، «چرا غبار از بیان حقایق طفره رفته است»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاسلام و یک قرن تحریف غربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( اووه لسمه ه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.04.2024صلاح الدین سعیدیآنطرف خط دیورند با ما نمی خواهند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.04.2024محمد نعیم بارزتجلیل و گرامی داشت از شخصیت مرحوم ولی احمد نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
8
27
12.04.2024عبدالباری جهانید قلندر سپیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
12.04.2024خلیل الله معروفیچرا آقای حامد فارانی بر اشتباهِ املائیِّ خود «لکه ونه مستقیم پخپل مکان دی؟؟؟»آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.04.2024هاشم مهمندپه پاکستان کې څه روان دی ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
12.04.2024محمد اکبر یوسفیسرحدات زبان من، سرحدات جهان من استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.04.2024اختر محمد یوسفیپیام تبریکیه ملا هیبت الله بمناسبت عید سعید فطر آرشیف نویسندهعید سعید فطر
126
42
12.04.2024محمد آصف فقیریحکمت دو عید چیست؟آرشیف نویسندهعید سعید فطر
111
42
09.04.2024ف، هیرمندادای دینی به یک مبارز پیگیر، حمید مبارزآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
09.04.2024سلطان جان کلیوا لاخـــترآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
08.04.2024محمد داؤد مومندمکثی بر مقالۀ استاد سیستانی، در مورد جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.04.2024محمد عثمان تره کیچگونه میتوان حذف خط دیورند را با اجندای ژیوپولتیک ضد تروریزم و ضد رادیکالیزم پیوند داد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.04.2024عبدالباری جهانیبحث مختصری در باره چرا غبا ر از بیان حقایق طفره رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.04.2024صلاح الدین سعیدیشادروان عبدالحمید مبارز ، الله متعال ببخشدش امین آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
69
27
08.04.2024قاسم بازتاریخ را نمی توان به چرندیات مسح نمودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
08.04.2024صلاح الدین سعیدیلمانځه کې راز او نیازآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
07.04.2024فضل احمد افغانپیام عید سعید فطرآرشیف نویسندهعید سعید فطر
200
42
07.04.2024صلاح الدین سعیدید کابل د څرخي پله زندانیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.04.2024اختر محمد یوسفیتصاویر واقعی شعارهای ایدیولوژیک فریبنده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.04.2024ملالی موسی نظامچراغی که در خانه رواست، در مسجد حرام استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
06.04.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
06.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (شپاړسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
06.04.2024محمد آصف فقیریگوهر در عرضآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
06.04.2024اختر محمد یوسفیمیهن برباد رفتهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
04.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاضلاع متحده و شرق میانه: سیاست اشتباه محاسباتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.04.2024صلاح الدین سعیدیانسان بی شرفآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
04.04.2024سلطان جان کلیوا لعــقــیـدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.04.2024میر عبدالواحد ساداتتقریظ بر کتاب، سیر قانون و قانونیت طی سده آخیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
68
34
01.04.2024خلیل الله معروفیچرخش غیر قابل باور ملا هبة الله آخوندزاده آرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
01.04.2024سید پاچاقبالۀ مفت و رایگان پنجشير توسط يک شاعر بنام نجيب بارورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (پنځلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
01.04.2024اختر محمد یوسفینه می حال نه توان شته، ای زما گران هیواده آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
01.04.2024محمد آصف فقیریسواد چیست و باسواد کیست؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
31.03.2024رحیم شنسبتقارن ایستر(عید پاک) سیزده بدر،عید پسح یهودیان و دیوالیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
100
16
30.03.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر بعضی مسایل انتخابی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.03.2024محمد آصف فقیریهمدیگری پذیری در افغانستان به مانند:‌ امانتداری جگر گوسفند توسط گربهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.03.2024ملالی موسی نظامانکار و انزجار از ملیت افغانی هم ممکن است ولیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.03.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
29.03.2024محمد داؤد مومندیو ځان شرموی او یو قام شرمویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.03.2024اختر محمد یوسفیملت مظلوم افغان در زیر ساطور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.03.2024محمد آصف فقیریچگونگی حاکمیت منشور یا حاکمیت قانون در سازمان ملل برای افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور حماس- طالبان از نفوذ رو به تزاید روسیه و چین مستفید میشوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.03.2024عبدالباری جهانیغزل (ذو قافیتین)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.03.2024صلاح الدین سعیدیمینویسد و مینویسم!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
27.03.2024محمد آصف فقیریاحکام تعزیری در تضاد دموکراسی نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.03.2024عبدالقیوم میرزادهجنگ و خشونت راه حل نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.03.2024صلاح الدین سعیدید کړکېچ حل د حالاتو عیني تحلیل غواړي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.03.2024اختر محمد یوسفیدپکتیکا برمل، دخوست سپیری وشهیدو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
24.03.2024عبدالباری جهانید ابن عربي د یوه شعر ترجمه: زه باقي یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
24.03.2024صلاح الدین سعیدیجوانب انتخابی تراژیدی ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.03.2024هاشم مهمندپه سیاست کې سرزوري او یکه تازی ښه عواقب نه لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
23.03.2024اختر محمد یوسفید برمل او سپیری شهیدانو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
23.03.2024صلاح الدین سعیدیپه افغانستان کی د وروستیو غملړو پیښو په اړه د ملي محور اعلامیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
23.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (څوارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
21.03.2024محمد داؤد مومند متکی بر روایت غبار، قاتل اصلی امیر حبیب الله، شجاع الدولۀ غوربندی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.03.2024محمد نعیم بارزنو روز غرق خون « از ل آذر»آرشیف نویسندهنوروز و سال نو
8
26
21.03.2024اختر محمد یوسفیآیا پاکستان دوست، یا دشمن افغانستان است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.03.2024محمد آصف فقیریچیستی قدرت در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.03.2024سلطان جان کلیوا لدي کال کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.03.2024رحیم شنسبنوروز شما مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
100
26
20.03.2024میر عبدالرحیم عزیزامریکا نمی تواند طالبان را منزوی نمایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.03.2024فضل احمد افغانیک تیر و سه فاخته: تبریک نوروز و عید فطر با یک التماس عاجزانهآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
200
26
20.03.2024رحیم شنسبدعوای قومی بر سر پیوند با شاهان شنسبي غوري آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
100
12
19.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دیارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.03.2024غلام حضرتجمعبندی مختصر از د دنیای مجازی و دیجیتالیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.03.2024صلاح الدین سعیدیبی عدالتی و جفا در حق ما هم حد دارد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.03.2024محمد آصف فقیریدیورند زخم ناسور و درد مشترک هند و افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.03.2024طارق ارسلاییای کاش امسال بهار نیآیدآرشیف نویسندهطنز و داستان
16
13
18.03.2024قاسم بازراه میانه نه افراط نه تفریطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد آصف فقیریحق و سیاست در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.03.2024سید جاوید دانشیارعوامل ناکامی دولت سازی مدرن در افغانستان بعد از توافق نامه بنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد اکبر یوسفیعقل کلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2024محمد بشیر دودیالد نارنجو د بڼونو او د نارنج ګل د مشاعرې تړونآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.03.2024اختر محمد یوسفیاشک نرگس « حوت »آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
17.03.2024صلاح الدین سعیدیېوه ترکیبي جمله او درې تېروتنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.03.2024بهروز  پویانچشمدید یک تن از بازماندگان قیام ۲۴ حوت هراتآرشیف نویسندهقیام بیست و چهارم حوت هرات
200
33
14.03.2024میر عبدالرحیم عزیزحالت اتحادیه: جنگ و نسل کشی هنوز روش امریکا استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.03.2024صلاح الدین سعیدیتراژیدی ما حل قومی و زبانی نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.03.2024محمد اکبر یوسفیعجولانه پیروز شدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2024عبدالباری جهانید طالبانو وروستی حکمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
14.03.2024اختر محمد یوسفیتقابل گروه های روی لوچی و پای لوچی، با گروهی دینی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( دوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
12.03.2024خان آقا سعیدلازم نیست به عقب بر گشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
12.03.2024محمد اکبر یوسفیروشنگریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.03.2024محمد آصف فقیریطالبان پسا ۲۰۲۱ – دو جان کلام داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.03.2024خان آقا سعیدنهم ماه مارچ سال 2024آرشیف نویسندهمقام زن
200
6
09.03.2024ملالی موسی نظاماوضاع زن افغان در دولت طالبان به مناسبت روز جهانی زنآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
09.03.2024محمد نعیم بارزتجلیل از روز جهانی زن و یادی از ماتم سرای زن افغان!آرشیف نویسندهمقام زن
8
6
09.03.2024خلیل الله معروفیافسر امریکائی ــ شهیدِ فلسطین و قهرمانِ راهِ آزادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.03.2024محمد عثمان تره کید افغانستان پر اقتصادي ودې د متخصصو کدرونو د مهاجرتونو ناوړه اغیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.03.2024صلاح الدین سعیدید شرق نابغه سید جمال الدین افغانيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
69
16
09.03.2024فضـل الـرحمن فاضـلنیچریه: نخستین رسالهء چاپ شدهء سید جمال‌الدین افغانیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
09.03.2024انجمن فارورفع تبعیض رسمی علیه زنان خواست مردم افغانستان استآرشیف نویسندهمقام زن
39
6
09.03.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.03.2024محمد نعیم بارزسروده ای، از رازق فانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
8
17
09.03.2024محمد آصف فقیرینظام حقوقی سیاسی برای کشور٬ در مثال درخت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.03.2024ملالی موسی نظاماز رحلت مرحوم داوود موسی دو سال میگذردآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
08.03.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام هیآت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زنآرشیف نویسندهمقام زن
35
6
08.03.2024سید هاشم سدیدضابطه های گفتگو اخلاق محورآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
08.03.2024فضل احمد افغانسرنوشت زنان تحصیل کرده و باعزت افغان در سلط طالبانآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2024اختر محمد یوسفیاثرات براندازی رژیمهای سیاسی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.03.2024احسان الله مایار دانشمندان گرانقدرم، آغایان عبدالباری جهانی و الله محمد خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
05.03.2024محمد داؤد مومندانگیزه های انفسی و تحریف تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
05.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور سی آی ای جهان را بی ثبات می سازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.03.2024محمد بشیر دودیالد انګریز په وړاندې د ملی مبارزینو اتلولي او فولکورکې یې انځورآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
04.03.2024ف، هیرمندجنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
04.03.2024محمد آصف فقیریآیا احکام دینی و معاهدات بین المللی قانون اند یا مبانی قانون؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
04.03.2024سید هاشم سدیدخانم مرکل، صدراعظم پیشن آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024عبدالباری جهانیاعلیحضرت نادرشاه و پالیسی معارف اوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.03.2024سید هاشم سدیداو مردم دعا کنید که آمریکا را خدا اصلاح کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024اختر محمد یوسفیتوافق ‌نامه دوحه باعث تضعیف حکومت پیشین افغانستان شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.03.2024داؤد ملکیار سخنی چند با جناب حمید انوری، با دو نقل قول از استاد باختریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
01.03.2024سيف قاضی زادهتجسم مجدد فضای جغرافيايي جهان (اوراسیا) (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
01.03.2024سید هاشم سدیدمانند آخوند ها دیکته نکنید، که خواسته نخواسته صلواة بفرستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.03.2024خلیل الله معروفیگریز شاعرانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
01.03.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت چهارم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.02.2024سید هاشم سدیدیادی از گفتگوئی با یک انسان نیک پندارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024هاشم مهمندد پاکستان انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
28.02.2024خلیل الله معروفیغـــمِ ریش ــ طـــنزِ ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
28.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024محمد آصف فقیریچیستی انسان در علوم انسانی افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
28.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
27.02.2024محمد عثمان تره کیدنجونو د تعلیم مذهبي، فرهنګي او سیاسې اړخونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.02.2024محمد نعیم بارزنقش اندیشه در انقلاب شکوهمند انگلستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
27.02.2024خلیل الله معروفیچرا جناب سدید به خلط موضوع میپردازند؟؟؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
27.02.2024خان آقا سعیداهمیت دولت ملی برای کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.02.2024میر عبدالرحیم عزیزواقعیت گرائی، خویشتن داری و ملاحظه در سیاست خارجی امریکا ضرورت استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.02.2024قاسم بازبه یاوه سرایان و تهمت پردازان آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
25.02.2024خلیل الله معروفیمشکلات املائی دری زبانان آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2024خان آقا سعیددولت های ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
23.02.2024انجمن فاروبمناسبت ۴۵ مین سالروز قیام سوم حوتآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
39
18
22.02.2024محمد بشیر دودیالفولکور کې د میرزمانخان د غزواتو یادونهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (نهمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.02.2024اختر محمد یوسفینشست صلح برای ادامه جنگ در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.02.2024محمد آصف فقیریفلسفه سیاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
22.02.2024بصیر دهزادبمناسبت روز جهانی زبان مادریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.02.2024خلیل الله معروفیجمعبندی در زبان دری ــ قسمت اولآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
20.02.2024محمد بشیر دودیالزموږ یوه لویه ستونزه او دهغې حلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.02.2024محمد اکبر یوسفیخاطرۀ تلخ از کورس اکابرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
20.02.2024محمد آصف فقیرینزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان، نشست دوحه چگونست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
19.02.2024بصیر دهزادنکته نظر های پیرامون تدویر کنفرانس ۱۸ و ۱۹ فبروری دوحه در مورد افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.02.2024سلطان جان کلیوا للویه سیاسی تیر وتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.02.2024سيف قاضی زادهعلت سقوط جمهوري اسلامي افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
18.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اتمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
18.02.2024اختر محمد یوسفیسیاست شابلون دولتسازی و دموکراسی امریکا درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.02.2024محمد آصف فقیریحقوق سیاسی در حکومت همه شمول چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.02.2024سلطان جان کلیوا لزنځــیرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.02.2024ملالی موسی نظام۲۶دلو را باید روز ملی شکست و اخراج عساکر شوروی از افغانستان استقبال نماییمآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
15.02.2024احمد آریاهزاره جات، هزارجات، یا هزارستان؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
106
16
15.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.02.2024محمد آصف فقیریپول هفته وار به کجا خواهد انجامید؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
15.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اوومه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.02.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپافراخوان بخاطر نجات أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
13.02.2024محمد آصف فقیریملت سازنده دولتستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.02.2024هاشم مهمندافغانستان، طالبان او نړیواله ټولنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
09.02.2024رحیم شنسبتبصره بر نوشتهء داود ملکیارآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
100
44
09.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
09.02.2024محمد داؤد مومندهزاره جات یا هزارستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.02.2024محمد آصف فقیریدانایی و آگاهیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
09.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت ۳۰)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2024اختر محمد یوسفیعمال راسیزم ایتنیکی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۴)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
07.02.2024فضل احمد افغانمجمع فدرالیستان، مجمع قبرکنان ملت افغان و افغانستان اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.02.2024محمد عثمان تره کیمنازعه طالبان با ملل متحد در موضوع تعیین نماینده جدید آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.02.2024داؤد ملکیار در زیارتگاه مزار شریف چه کسی خفته است؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
06.02.2024محمد اکبر یوسفیقطعه های ما را بلند بازی کردیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.02.2024خان آقا  سعیدرعایت عدالت در نوشتار شرط مهم است(۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.02.2024محمد نعیم بارزفرهنگ پدیدۀ متجاوز نیست، تجاوز در ذات قدرت و سیاست استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
8
34
06.02.2024محمد آصف فقیریفهم نادرست از اسلام و نظم جهانیآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
04.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۲+۳)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
04.02.2024احمد آریافرهنگ چیست و تهاجم فرهنگی چیست؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
04.02.2024محمد آصف فقیریدیوانگی هوش آفرینآرشیف نویسندهشعر و ادب
111
17
04.02.2024خان آقا  سعیدرعایت عدالت در نوشتار شرط مهم استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
03.02.2024نجیب الله پتمنولې مسلمان هېوادونه بېوزلې دي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024خلیل الله معروفیسیاهی با سفیدی نقش بنددآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
03.02.2024فرستنده: زمری کاسیشخصیت نام آور هزارستان فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024اختر محمد یوسفیابعاد سیاست دوگانه طالبان در افغانستان ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۱)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.02.2024هاشم مهمندد کنړ پر سیند د اوبو بند جوړول ولې مهم دي؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
94
34
02.02.2024محمد آصف فقیریهدف وسیله را توجه می کند – هدف چیست؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
31.01.2024انجمن فارونامهٔ سرگشاده به جنرال عاصم منیر لوی درستیز پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
31.01.2024سلطان جان کلیوا لد سپوږمۍ نندارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.01.2024اختر محمد یوسفیجگړیز شانتاژآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد نعیم بارزکنفرانس قطر در انتظار، انعطاف پذیری از سوی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.01.2024احمد آریادری زدائی، کوششی در راستای عظمت طلبیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
30.01.2024اختر محمد یوسفیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و نهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.01.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی آموزشآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
30.01.2024محمد آصف فقیریچگونگی والی انتخابیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.01.2024سلطان جان کلیوا لهایکوآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.01.2024خلیل الله معروفیاصطلاح افغانستانی ــ حربۀ تهاجم فرهنگیِّ ایرانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
27.01.2024محمد آصف فقیریچاره ناچار Necessary Evilآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
26.01.2024سيف قاضی زادهاهميت جيوپوليتيکي بحيره احمر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
26.01.2024سلطان جان کلیوا لد جاپانی ژبې د هایکویی شعر په پیروۍ یو څو ماتې ګوډېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.01.2024محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس مسلکی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.01.2024سلطان جان کلیوا لبنـیــادآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.01.2024احمد آریادر مورد حملۀ اسرائیل به غزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.01.2024محمد عثمان تره کید پاچا خان او ګاندي سوله ایزه مبارزه په متضادو ژیوپولتیک بسترونو کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.01.2024محمد عثمان تره کیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
21.01.2024عبدالواحد حيدرىنگاهى به راپور سالانه وضيعت امنيتى افغانستان توسط وزير دفاع ملى محترم محمد يعقوب مجاهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024بصیر دهزادسیاست کنونی ملیتاریزیم ناتو-آمریکا، ثبوتی بر تیوری های کلاسیک امپریالیزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024اختر محمد یوسفینقش شیطانی کمر بند سبز در آسیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.01.2024محمد آصف فقیریچندی در سیرت امام اعظمآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
20.01.2024ملالی موسی نظامگفتگوی ارزشمند و آموزندۀ دو مطبوعاتی ملی گراآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
18.01.2024هاشم مهمندپه افغانستان کې نوې لویه پانګونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
18.01.2024سلطان جان کلیوا لزخـميآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.01.2024فضل احمد افغانپیش بینی یک جنرال انگلیس از تجاوز نظامی قدرت بیرونی به افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.01.2024محمد اکبر یوسفیافغانستان - آخرین دیدارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.01.2024محمد آصف فقیریاز رابطه ملت دولت، ملیت پدیدار می شود – آیا ملیت ما افغان نیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
16.01.2024اختر محمد یوسفیدوری ازجنگ وخونریزی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.01.2024سلیم سالم صوفی غالم نبی عشقری آرشیف نویسنده
200
14.01.2024عبدالله آوامعرفی استاد غوث محمد عسکرزادهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
14.01.2024محمد اکبر یوسفیدانستن و مطلع بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.01.2024سلطان جان کلیوا لشــاعـرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.01.2024عبدالقیوم میرزادهپهلوانی شرق و غرب در افغانستانِ خسته از جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.01.2024محمد آصف فقیرینادان را از هر طرف که نوشت نادان استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
12.01.2024محمد نعیم بارزبه مناسبت 6 جدی نخستین سرود شکست ارتش سرخ در افغانستانآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
8
9
11.01.2024محمد داؤد مومندبهار زود گذر دیمکراسی شاه محمود خان غازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.01.2024خان آقا سعیدحقایق تاریخی که مردمان کلان سن اکثریت اطلاع دارند (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.01.2024اختر محمد یوسفیافغانستان د طالبانو د اسلامی امارت په نوم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.01.2024محمد اکبر یوسفیکودتای ۱۹۷۳م در افغانستان و اوضاع بین المللی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.01.2024محمد آصف فقیریتقابل و مترادف بودن تعصب و رادیکال در چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.01.2024سيف قاضی زادهمديريت منابع آب، حوضه آبگير دريا کابل آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
10.01.2024خان آقا  سعیدحقایق تاریخی که مردمان کلان سن اکثریت اطلاع دارندآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
200
12
10.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.01.2024خلیل الله معروفیاستاد علّامه، صلاح الدین خان سلجوقیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
09.01.2024محمد نعیم بارزنقد و بررسی دومین نوشته محترم دوکتور تره کی، زیر عنوان « پاسخ به چند سوال » !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.01.2024عبدالباری جهانید مُلایانو ټولی خبري به منو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.01.2024خلیل الله معروفیواضع اصلیِّ اصطلاح منحوسِ افغانستانیآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
07.01.2024احمد آریادانستن شان به هیچ وجه خالی از مفاد نیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
07.01.2024اختر محمد یوسفیافسانه سازی کامل‌ترین حد تقوا استخبارات؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.01.2024عبدالقیوم میرزادهخارجیان معضلات ما را حل نمی کنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.01.2024محمد اکبر یوسفیاروپا باید به اعراب اسلحه تحویل دهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.01.2024محمد آصف فقیریغرب و پاکستان ۱۹۴۷ + افغانستان و طالبان کنونی = تهاجم استخباراتی آمریکا در شرق!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.01.2024ملالی موسی نظامپافشاری برای تحریف اذهان هموطنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
05.01.2024ف، هیرمندنگرش شتابزده به ابعاد تحلیل سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
05.01.2024عبدالباری جهانیله طالبانو سره ستونزيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.01.2024احمد آریامکثِ کوتاه و مکثی کوتاه و فراتر از آنهاآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
05.01.2024سلطان جان کلیوا لد طالبانو د حکومت په مخ کی پرتی ستونزی به څنګه حل شی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.01.2024فضل احمد افغانسردار محمد داوود با دور بینایی وسیع به مادر وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.01.2024محمد آصف فقیریمرز گذاری دقیق حقوق فرهنگی و حقوق سیاسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.01.2024عبدالباری جهانیمکث کوتاه بر « مکثی کوتاه بر عنوان قلمروی اسلام از نګاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.01.2024خلیل الله معروفیسال ۲۰۲۴ به خیرِ مظلومانِ جهان بادآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
38
26
01.01.2024محمد عثمان تره کیطالبان در رد قطعه نامه شورای امنیت به خطا رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.01.2024احمد آریامکثی کوتاه بر عنوان «قلمروی اسلام از نگاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
106
44
01.01.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام هیأت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴ مآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
35
26
01.01.2024سلطان جان کلیوا لبیا هم کال نوی کیږیآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
31.12.2023فضل احمد افغانسال نو ۲۰۲۴ مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
200
26
30.12.2023محمد عثمان تره کیرای ممتنع روسیه و چین به قطعه نامه اخیر شورای امنیت به چه معنا است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.12.2023خلیل الله معروفیگوشه ای از مشکل هـ و یآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
30.12.2023محمد داؤد مومندد بیړا، بابولالی او ثقافتی فقرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
30.12.2023احمد آریااصلِ گپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
30.12.2023نصیر فیاضجنایت نامه رشید دوستم، مشهور به گلم جمعآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.12.2023محمد آصف فقیریعقلانیت سیاسی در مهار سرشت قدرتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
28.12.2023قاسم باز۶ جدی و ۷ ثور دو روز سیاه در تاریخ افغانستان آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
200
9
28.12.2023نجیب الله پتمنیادونه،دردونه، ټپونه دتاریخ یو غوره سبقآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
200
9
28.12.2023بنیاد فیاضشش جدی آغاز تجاوزنظامی که روسها هم آنرا روز سیاه میدانندآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
71
9
26.12.2023محمد آصف فقیریبرای ژورنالیستان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان که د طالبانو"اسلامی" امارت دمدرسو جوړولو فابریکه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.12.2023عبدالواحد حيدرىچرا پاكستان از تطبيق پروژه شهيد محمد داود ترس دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2023فضل احمد افغانبرقع و زن ستیزی ملا ها مولود ای دسایس دشمنان ترقی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2023محمد آصف فقیریدری جان پارسی و لهجه تاجیکی آن، پدیداری عمق کیفیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
111
7
25.12.2023محمد عثمان تره کیمفسدین و مختلسین دوره اشغال در چنگال عدالت سیاست زده امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
25.12.2023خلیل الله معروفیکاوشی در صرفِ عربیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان در میان گذشته و آینده ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.12.2023محمد اکبر یوسفیبه ادامهٔ مکث بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.12.2023محمد آصف فقیریاسلام چی بهتری از سایر ادیان دارد؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
21.12.2023خلیل الله معروفیمباحثی از دستور زبان دریآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
20.12.2023نور احمد خالدی تکامل زبان دری فارسی تاجیکی در منطقهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
20.12.2023قاسم بازد میر اکبر خیبر د قتل په ارتباطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.12.2023محمد اکبر یوسفیتشنج زدائی قابل تقسیم استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.12.2023اختر محمد یوسفیآغازهسته گذاری افراطیت مذهبی انگلیسها در آسیا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.12.2023عبدالباری جهانیتوضیح مختصر در باره نشان المراعلی ( لمر اعلی)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
19.12.2023محمد بشیر دودیالد COP28 د نړیوالې غونډې پای آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
19.12.2023فرستنده: زمری کاسیتاريخچه ی اقوام عرب ساکن در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
19.12.2023محمد آصف فقیریاوج جاهلیت تا کنونی که در آخر سال ۲۰۲۳ قرار داریم...آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.12.2023خلیل الله معروفیقُسطنطنیه در تپۀ مرنجانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
17.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسي ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.12.2023محمد بشیر دودیالامنیت او اقتصادآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.12.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.12.2023انجمن فاروبی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر در افغانستانآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
14.12.2023محمد داؤد مومندیک محاسبۀ عقلانی و منطقی، بر اتهامات و تحریفاتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
14.12.2023اختر محمد یوسفیخوست که من دیدم انار نداشت، گلی انارش از کجاست؟ آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
126
34
14.12.2023محمد آصف فقیریچرا شایسته سالاری؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
13.12.2023عبدالقیوم میرزادهجلو هیولای مداخلهٔ خارجی را باید گرفتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.12.2023محمد اکبر یوسفیهوشدار به انارگل خوستیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
13.12.2023محمد آصف فقیریاهمیت تفکیک قواآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
12.12.2023انارگل خوستیجلو ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
12.12.2023سيف قاضی زادهاثرات تغير ات اقلیمي در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
12.12.2023عبدالباری جهانیقدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.12.2023محمد نعیم بارزژان پل سارت و اشاره ای به فلسفۀ وی!آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
12.12.2023محمد اکبر یوسفیکارتر غیر قابل پیشبینی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.12.2023انجمن فاروبی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر در افغانستانآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
1 - 500بعدی