تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 9073
12.04.2024محمد نعیم بارزتجلیل و گرامی داشت از شخصیت مرحوم ولی احمد نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
8
27
12.04.2024عبدالباری جهانید قلندر سپیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
12.04.2024خلیل الله معروفیچرا آقای حامد فارانی بر اشتباهِ املائیِّ خود «لکه ونه مستقیم پخپل مکان دی؟؟؟»آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.04.2024هاشم مهمندپه پاکستان کې څه روان دی ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
12.04.2024محمد اکبر یوسفیسرحدات زبان من، سرحدات جهان من استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.04.2024اختر محمد یوسفیپیام تبریکیه ملا هیبت الله بمناسبت عید سعید فطر آرشیف نویسندهعید سعید فطر
126
42
12.04.2024محمد آصف فقیریحکمت دو عید چیست؟آرشیف نویسندهعید سعید فطر
111
42
09.04.2024ف، هیرمندادای دینی به یک مبارز پیگیر، حمید مبارزآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
09.04.2024سلطان جان کلیوا لاخـــترآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
08.04.2024محمد داؤد مومندمکثی بر مقالۀ استاد سیستانی، در مورد جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.04.2024محمد عثمان تره کیچگونه میتوان حذف خط دیورند را با اجندای ژیوپولتیک ضد تروریزم و ضد رادیکالیزم پیوند داد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.04.2024عبدالباری جهانیبحث مختصری در باره چرا غبا ر از بیان حقایق طفره رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.04.2024صلاح الدین سعیدیشادروان عبدالحمید مبارز ، الله متعال ببخشدش امین آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
69
27
08.04.2024قاسم بازتاریخ را نمی توان به چرندیات مسح نمودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
08.04.2024صلاح الدین سعیدیلمانځه کې راز او نیازآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
07.04.2024فضل احمد افغانپیام عید سعید فطرآرشیف نویسندهعید سعید فطر
200
42
07.04.2024صلاح الدین سعیدید کابل د څرخي پله زندانیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.04.2024اختر محمد یوسفیتصاویر واقعی شعارهای ایدیولوژیک فریبنده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.04.2024ملالی موسی نظامچراغی که در خانه رواست، در مسجد حرام استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
06.04.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
06.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (شپاړسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
06.04.2024محمد آصف فقیریگوهر در عرضآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
06.04.2024اختر محمد یوسفیمیهن برباد رفتهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
04.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاضلاع متحده و شرق میانه: سیاست اشتباه محاسباتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.04.2024صلاح الدین سعیدیانسان بی شرفآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
04.04.2024سلطان جان کلیوا لعــقــیـدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.04.2024میر عبدالواحد ساداتتقریظ بر کتاب، سیر قانون و قانونیت طی سده آخیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
68
34
01.04.2024خلیل الله معروفیچرخش غیر قابل باور ملا هبة الله آخوندزاده آرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
01.04.2024سید پاچاقبالۀ مفت و رایگان پنجشير توسط يک شاعر بنام نجيب بارورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (پنځلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
01.04.2024اختر محمد یوسفینه می حال نه توان شته، ای زما گران هیواده آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
01.04.2024محمد آصف فقیریسواد چیست و باسواد کیست؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
31.03.2024رحیم شنسبتقارن ایستر(عید پاک) سیزده بدر،عید پسح یهودیان و دیوالیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
100
16
30.03.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر بعضی مسایل انتخابی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.03.2024محمد آصف فقیریهمدیگری پذیری در افغانستان به مانند:‌ امانتداری جگر گوسفند توسط گربهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.03.2024ملالی موسی نظامانکار و انزجار از ملیت افغانی هم ممکن است ولیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.03.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
29.03.2024محمد داؤد مومندیو ځان شرموی او یو قام شرمویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.03.2024اختر محمد یوسفیملت مظلوم افغان در زیر ساطور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.03.2024محمد آصف فقیریچگونگی حاکمیت منشور یا حاکمیت قانون در سازمان ملل برای افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور حماس- طالبان از نفوذ رو به تزاید روسیه و چین مستفید میشوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.03.2024عبدالباری جهانیغزل (ذو قافیتین)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.03.2024صلاح الدین سعیدیمینویسد و مینویسم!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
27.03.2024محمد آصف فقیریاحکام تعزیری در تضاد دموکراسی نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.03.2024عبدالقیوم میرزادهجنگ و خشونت راه حل نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.03.2024صلاح الدین سعیدید کړکېچ حل د حالاتو عیني تحلیل غواړي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.03.2024اختر محمد یوسفیدپکتیکا برمل، دخوست سپیری وشهیدو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
24.03.2024عبدالباری جهانید ابن عربي د یوه شعر ترجمه: زه باقي یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
24.03.2024صلاح الدین سعیدیجوانب انتخابی تراژیدی ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.03.2024هاشم مهمندپه سیاست کې سرزوري او یکه تازی ښه عواقب نه لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
23.03.2024اختر محمد یوسفید برمل او سپیری شهیدانو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
23.03.2024صلاح الدین سعیدیپه افغانستان کی د وروستیو غملړو پیښو په اړه د ملي محور اعلامیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
23.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (څوارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
21.03.2024محمد داؤد مومند متکی بر روایت غبار، قاتل اصلی امیر حبیب الله، شجاع الدولۀ غوربندی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.03.2024محمد نعیم بارزنو روز غرق خون « از ل آذر»آرشیف نویسندهنوروز و سال نو
8
26
21.03.2024اختر محمد یوسفیآیا پاکستان دوست، یا دشمن افغانستان است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.03.2024محمد آصف فقیریچیستی قدرت در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.03.2024سلطان جان کلیوا لدي کال کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.03.2024رحیم شنسبنوروز شما مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
100
26
20.03.2024میر عبدالرحیم عزیزامریکا نمی تواند طالبان را منزوی نمایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.03.2024فضل احمد افغانیک تیر و سه فاخته: تبریک نوروز و عید فطر با یک التماس عاجزانهآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
200
26
20.03.2024رحیم شنسبدعوای قومی بر سر پیوند با شاهان شنسبي غوري آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
100
12
19.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دیارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.03.2024غلام حضرتجمعبندی مختصر از د دنیای مجازی و دیجیتالیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.03.2024صلاح الدین سعیدیبی عدالتی و جفا در حق ما هم حد دارد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.03.2024محمد آصف فقیریدیورند زخم ناسور و درد مشترک هند و افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.03.2024طارق ارسلاییای کاش امسال بهار نیآیدآرشیف نویسندهطنز و داستان
16
13
18.03.2024قاسم بازراه میانه نه افراط نه تفریطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد آصف فقیریحق و سیاست در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.03.2024سید جاوید دانشیارعوامل ناکامی دولت سازی مدرن در افغانستان بعد از توافق نامه بنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد اکبر یوسفیعقل کلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2024محمد بشیر دودیالد نارنجو د بڼونو او د نارنج ګل د مشاعرې تړونآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.03.2024اختر محمد یوسفیاشک نرگس « حوت »آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
17.03.2024صلاح الدین سعیدیېوه ترکیبي جمله او درې تېروتنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.03.2024بهروز  پویانچشمدید یک تن از بازماندگان قیام ۲۴ حوت هراتآرشیف نویسندهقیام بیست و چهارم حوت هرات
200
33
14.03.2024میر عبدالرحیم عزیزحالت اتحادیه: جنگ و نسل کشی هنوز روش امریکا استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.03.2024صلاح الدین سعیدیتراژیدی ما حل قومی و زبانی نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.03.2024محمد اکبر یوسفیعجولانه پیروز شدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2024عبدالباری جهانید طالبانو وروستی حکمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
14.03.2024اختر محمد یوسفیتقابل گروه های روی لوچی و پای لوچی، با گروهی دینی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( دوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
12.03.2024خان آقا سعیدلازم نیست به عقب بر گشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
12.03.2024محمد اکبر یوسفیروشنگریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.03.2024محمد آصف فقیریطالبان پسا ۲۰۲۱ – دو جان کلام داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.03.2024خان آقا سعیدنهم ماه مارچ سال 2024آرشیف نویسندهمقام زن
200
6
09.03.2024ملالی موسی نظاماوضاع زن افغان در دولت طالبان به مناسبت روز جهانی زنآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
09.03.2024محمد نعیم بارزتجلیل از روز جهانی زن و یادی از ماتم سرای زن افغان!آرشیف نویسندهمقام زن
8
6
09.03.2024خلیل الله معروفیافسر امریکائی ــ شهیدِ فلسطین و قهرمانِ راهِ آزادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.03.2024محمد عثمان تره کید افغانستان پر اقتصادي ودې د متخصصو کدرونو د مهاجرتونو ناوړه اغیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.03.2024صلاح الدین سعیدید شرق نابغه سید جمال الدین افغانيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
69
16
09.03.2024فضـل الـرحمن فاضـلنیچریه: نخستین رسالهء چاپ شدهء سید جمال‌الدین افغانیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
09.03.2024انجمن فارورفع تبعیض رسمی علیه زنان خواست مردم افغانستان استآرشیف نویسندهمقام زن
39
6
09.03.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.03.2024محمد نعیم بارزسروده ای، از رازق فانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
8
17
09.03.2024محمد آصف فقیرینظام حقوقی سیاسی برای کشور٬ در مثال درخت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.03.2024ملالی موسی نظاماز رحلت مرحوم داوود موسی دو سال میگذردآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
08.03.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام هیآت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زنآرشیف نویسندهمقام زن
35
6
08.03.2024سید هاشم سدیدضابطه های گفتگو اخلاق محورآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
08.03.2024فضل احمد افغانسرنوشت زنان تحصیل کرده و باعزت افغان در سلط طالبانآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2024اختر محمد یوسفیاثرات براندازی رژیمهای سیاسی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.03.2024احسان الله مایار دانشمندان گرانقدرم، آغایان عبدالباری جهانی و الله محمد خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
05.03.2024محمد داؤد مومندانگیزه های انفسی و تحریف تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
05.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور سی آی ای جهان را بی ثبات می سازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.03.2024محمد بشیر دودیالد انګریز په وړاندې د ملی مبارزینو اتلولي او فولکورکې یې انځورآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
04.03.2024ف، هیرمندجنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
04.03.2024محمد آصف فقیریآیا احکام دینی و معاهدات بین المللی قانون اند یا مبانی قانون؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
04.03.2024سید هاشم سدیدخانم مرکل، صدراعظم پیشن آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024عبدالباری جهانیاعلیحضرت نادرشاه و پالیسی معارف اوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.03.2024سید هاشم سدیداو مردم دعا کنید که آمریکا را خدا اصلاح کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024اختر محمد یوسفیتوافق ‌نامه دوحه باعث تضعیف حکومت پیشین افغانستان شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.03.2024داؤد ملکیار سخنی چند با جناب حمید انوری، با دو نقل قول از استاد باختریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
01.03.2024سيف قاضی زادهتجسم مجدد فضای جغرافيايي جهان (اوراسیا) (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
01.03.2024سید هاشم سدیدمانند آخوند ها دیکته نکنید، که خواسته نخواسته صلواة بفرستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.03.2024خلیل الله معروفیگریز شاعرانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
01.03.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت چهارم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.02.2024سید هاشم سدیدیادی از گفتگوئی با یک انسان نیک پندارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024هاشم مهمندد پاکستان انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
28.02.2024خلیل الله معروفیغـــمِ ریش ــ طـــنزِ ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
28.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024محمد آصف فقیریچیستی انسان در علوم انسانی افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
28.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
27.02.2024محمد عثمان تره کیدنجونو د تعلیم مذهبي، فرهنګي او سیاسې اړخونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.02.2024محمد نعیم بارزنقش اندیشه در انقلاب شکوهمند انگلستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
27.02.2024خلیل الله معروفیچرا جناب سدید به خلط موضوع میپردازند؟؟؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
27.02.2024خان آقا سعیداهمیت دولت ملی برای کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.02.2024میر عبدالرحیم عزیزواقعیت گرائی، خویشتن داری و ملاحظه در سیاست خارجی امریکا ضرورت استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.02.2024قاسم بازبه یاوه سرایان و تهمت پردازان آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
25.02.2024خلیل الله معروفیمشکلات املائی دری زبانان آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2024خان آقا سعیددولت های ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
23.02.2024انجمن فاروبمناسبت ۴۵ مین سالروز قیام سوم حوتآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
39
18
22.02.2024محمد بشیر دودیالفولکور کې د میرزمانخان د غزواتو یادونهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (نهمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.02.2024اختر محمد یوسفینشست صلح برای ادامه جنگ در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.02.2024محمد آصف فقیریفلسفه سیاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
22.02.2024بصیر دهزادبمناسبت روز جهانی زبان مادریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.02.2024خلیل الله معروفیجمعبندی در زبان دری ــ قسمت اولآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
20.02.2024محمد بشیر دودیالزموږ یوه لویه ستونزه او دهغې حلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.02.2024محمد اکبر یوسفیخاطرۀ تلخ از کورس اکابرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
20.02.2024محمد آصف فقیرینزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان، نشست دوحه چگونست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
19.02.2024بصیر دهزادنکته نظر های پیرامون تدویر کنفرانس ۱۸ و ۱۹ فبروری دوحه در مورد افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.02.2024سلطان جان کلیوا للویه سیاسی تیر وتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.02.2024سيف قاضی زادهعلت سقوط جمهوري اسلامي افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
18.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اتمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
18.02.2024اختر محمد یوسفیسیاست شابلون دولتسازی و دموکراسی امریکا درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.02.2024محمد آصف فقیریحقوق سیاسی در حکومت همه شمول چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.02.2024سلطان جان کلیوا لزنځــیرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.02.2024ملالی موسی نظام۲۶دلو را باید روز ملی شکست و اخراج عساکر شوروی از افغانستان استقبال نماییمآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
15.02.2024احمد آریاهزاره جات، هزارجات، یا هزارستان؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
106
16
15.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.02.2024محمد آصف فقیریپول هفته وار به کجا خواهد انجامید؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
15.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اوومه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.02.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپافراخوان بخاطر نجات أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
13.02.2024محمد آصف فقیریملت سازنده دولتستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.02.2024هاشم مهمندافغانستان، طالبان او نړیواله ټولنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
09.02.2024رحیم شنسبتبصره بر نوشتهء داود ملکیارآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
100
44
09.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
09.02.2024محمد داؤد مومندهزاره جات یا هزارستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.02.2024محمد آصف فقیریدانایی و آگاهیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
09.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت ۳۰)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2024اختر محمد یوسفیعمال راسیزم ایتنیکی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۴)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
07.02.2024فضل احمد افغانمجمع فدرالیستان، مجمع قبرکنان ملت افغان و افغانستان اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.02.2024محمد عثمان تره کیمنازعه طالبان با ملل متحد در موضوع تعیین نماینده جدید آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.02.2024داؤد ملکیار در زیارتگاه مزار شریف چه کسی خفته است؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
06.02.2024محمد اکبر یوسفیقطعه های ما را بلند بازی کردیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.02.2024خان آقا  سعیدرعایت عدالت در نوشتار شرط مهم است(۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.02.2024محمد نعیم بارزفرهنگ پدیدۀ متجاوز نیست، تجاوز در ذات قدرت و سیاست استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
8
34
06.02.2024محمد آصف فقیریفهم نادرست از اسلام و نظم جهانیآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
04.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۲+۳)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
04.02.2024احمد آریافرهنگ چیست و تهاجم فرهنگی چیست؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
04.02.2024محمد آصف فقیریدیوانگی هوش آفرینآرشیف نویسندهشعر و ادب
111
17
04.02.2024خان آقا  سعیدرعایت عدالت در نوشتار شرط مهم استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
03.02.2024نجیب الله پتمنولې مسلمان هېوادونه بېوزلې دي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024خلیل الله معروفیسیاهی با سفیدی نقش بنددآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
03.02.2024فرستنده: زمری کاسیشخصیت نام آور هزارستان فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024اختر محمد یوسفیابعاد سیاست دوگانه طالبان در افغانستان ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۱)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.02.2024هاشم مهمندد کنړ پر سیند د اوبو بند جوړول ولې مهم دي؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
94
34
02.02.2024محمد آصف فقیریهدف وسیله را توجه می کند – هدف چیست؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
31.01.2024انجمن فارونامهٔ سرگشاده به جنرال عاصم منیر لوی درستیز پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
31.01.2024سلطان جان کلیوا لد سپوږمۍ نندارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.01.2024اختر محمد یوسفیجگړیز شانتاژآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد نعیم بارزکنفرانس قطر در انتظار، انعطاف پذیری از سوی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.01.2024احمد آریادری زدائی، کوششی در راستای عظمت طلبیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
30.01.2024اختر محمد یوسفیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و نهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.01.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی آموزشآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
30.01.2024محمد آصف فقیریچگونگی والی انتخابیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.01.2024سلطان جان کلیوا لهایکوآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.01.2024خلیل الله معروفیاصطلاح افغانستانی ــ حربۀ تهاجم فرهنگیِّ ایرانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
27.01.2024محمد آصف فقیریچاره ناچار Necessary Evilآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
26.01.2024سيف قاضی زادهاهميت جيوپوليتيکي بحيره احمر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
26.01.2024سلطان جان کلیوا لد جاپانی ژبې د هایکویی شعر په پیروۍ یو څو ماتې ګوډېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.01.2024محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس مسلکی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.01.2024سلطان جان کلیوا لبنـیــادآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.01.2024احمد آریادر مورد حملۀ اسرائیل به غزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.01.2024محمد عثمان تره کید پاچا خان او ګاندي سوله ایزه مبارزه په متضادو ژیوپولتیک بسترونو کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.01.2024محمد عثمان تره کیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
21.01.2024عبدالواحد حيدرىنگاهى به راپور سالانه وضيعت امنيتى افغانستان توسط وزير دفاع ملى محترم محمد يعقوب مجاهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024بصیر دهزادسیاست کنونی ملیتاریزیم ناتو-آمریکا، ثبوتی بر تیوری های کلاسیک امپریالیزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024اختر محمد یوسفینقش شیطانی کمر بند سبز در آسیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.01.2024محمد آصف فقیریچندی در سیرت امام اعظمآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
20.01.2024ملالی موسی نظامگفتگوی ارزشمند و آموزندۀ دو مطبوعاتی ملی گراآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
18.01.2024هاشم مهمندپه افغانستان کې نوې لویه پانګونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
18.01.2024سلطان جان کلیوا لزخـميآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.01.2024فضل احمد افغانپیش بینی یک جنرال انگلیس از تجاوز نظامی قدرت بیرونی به افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.01.2024محمد اکبر یوسفیافغانستان - آخرین دیدارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.01.2024محمد آصف فقیریاز رابطه ملت دولت، ملیت پدیدار می شود – آیا ملیت ما افغان نیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
16.01.2024اختر محمد یوسفیدوری ازجنگ وخونریزی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.01.2024سلیم سالم صوفی غالم نبی عشقری آرشیف نویسنده
200
14.01.2024عبدالله آوامعرفی استاد غوث محمد عسکرزادهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
14.01.2024محمد اکبر یوسفیدانستن و مطلع بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.01.2024سلطان جان کلیوا لشــاعـرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.01.2024عبدالقیوم میرزادهپهلوانی شرق و غرب در افغانستانِ خسته از جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.01.2024محمد آصف فقیرینادان را از هر طرف که نوشت نادان استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
12.01.2024محمد نعیم بارزبه مناسبت 6 جدی نخستین سرود شکست ارتش سرخ در افغانستانآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
8
9
11.01.2024محمد داؤد مومندبهار زود گذر دیمکراسی شاه محمود خان غازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.01.2024خان آقا سعیدحقایق تاریخی که مردمان کلان سن اکثریت اطلاع دارند (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.01.2024اختر محمد یوسفیافغانستان د طالبانو د اسلامی امارت په نوم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.01.2024محمد اکبر یوسفیکودتای ۱۹۷۳م در افغانستان و اوضاع بین المللی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.01.2024محمد آصف فقیریتقابل و مترادف بودن تعصب و رادیکال در چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.01.2024سيف قاضی زادهمديريت منابع آب، حوضه آبگير دريا کابل آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
10.01.2024خان آقا  سعیدحقایق تاریخی که مردمان کلان سن اکثریت اطلاع دارندآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
200
12
10.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.01.2024خلیل الله معروفیاستاد علّامه، صلاح الدین خان سلجوقیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
09.01.2024محمد نعیم بارزنقد و بررسی دومین نوشته محترم دوکتور تره کی، زیر عنوان « پاسخ به چند سوال » !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.01.2024عبدالباری جهانید مُلایانو ټولی خبري به منو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.01.2024خلیل الله معروفیواضع اصلیِّ اصطلاح منحوسِ افغانستانیآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
07.01.2024احمد آریادانستن شان به هیچ وجه خالی از مفاد نیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
07.01.2024اختر محمد یوسفیافسانه سازی کامل‌ترین حد تقوا استخبارات؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.01.2024عبدالقیوم میرزادهخارجیان معضلات ما را حل نمی کنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.01.2024محمد اکبر یوسفیاروپا باید به اعراب اسلحه تحویل دهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.01.2024محمد آصف فقیریغرب و پاکستان ۱۹۴۷ + افغانستان و طالبان کنونی = تهاجم استخباراتی آمریکا در شرق!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.01.2024ملالی موسی نظامپافشاری برای تحریف اذهان هموطنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
05.01.2024ف، هیرمندنگرش شتابزده به ابعاد تحلیل سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
05.01.2024عبدالباری جهانیله طالبانو سره ستونزيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.01.2024احمد آریامکثِ کوتاه و مکثی کوتاه و فراتر از آنهاآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
05.01.2024سلطان جان کلیوا لد طالبانو د حکومت په مخ کی پرتی ستونزی به څنګه حل شی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.01.2024فضل احمد افغانسردار محمد داوود با دور بینایی وسیع به مادر وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.01.2024محمد آصف فقیریمرز گذاری دقیق حقوق فرهنگی و حقوق سیاسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.01.2024عبدالباری جهانیمکث کوتاه بر « مکثی کوتاه بر عنوان قلمروی اسلام از نګاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.01.2024خلیل الله معروفیسال ۲۰۲۴ به خیرِ مظلومانِ جهان بادآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
38
26
01.01.2024محمد عثمان تره کیطالبان در رد قطعه نامه شورای امنیت به خطا رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.01.2024احمد آریامکثی کوتاه بر عنوان «قلمروی اسلام از نگاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
106
44
01.01.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام هیأت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴ مآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
35
26
01.01.2024سلطان جان کلیوا لبیا هم کال نوی کیږیآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
31.12.2023فضل احمد افغانسال نو ۲۰۲۴ مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
200
26
30.12.2023محمد عثمان تره کیرای ممتنع روسیه و چین به قطعه نامه اخیر شورای امنیت به چه معنا است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.12.2023خلیل الله معروفیگوشه ای از مشکل هـ و یآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
30.12.2023محمد داؤد مومندد بیړا، بابولالی او ثقافتی فقرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
30.12.2023احمد آریااصلِ گپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
30.12.2023نصیر فیاضجنایت نامه رشید دوستم، مشهور به گلم جمعآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.12.2023محمد آصف فقیریعقلانیت سیاسی در مهار سرشت قدرتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
28.12.2023قاسم باز۶ جدی و ۷ ثور دو روز سیاه در تاریخ افغانستان آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
200
9
28.12.2023نجیب الله پتمنیادونه،دردونه، ټپونه دتاریخ یو غوره سبقآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
200
9
28.12.2023بنیاد فیاضشش جدی آغاز تجاوزنظامی که روسها هم آنرا روز سیاه میدانندآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
71
9
26.12.2023محمد آصف فقیریبرای ژورنالیستان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان که د طالبانو"اسلامی" امارت دمدرسو جوړولو فابریکه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.12.2023عبدالواحد حيدرىچرا پاكستان از تطبيق پروژه شهيد محمد داود ترس دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2023فضل احمد افغانبرقع و زن ستیزی ملا ها مولود ای دسایس دشمنان ترقی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2023محمد آصف فقیریدری جان پارسی و لهجه تاجیکی آن، پدیداری عمق کیفیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
111
7
25.12.2023محمد عثمان تره کیمفسدین و مختلسین دوره اشغال در چنگال عدالت سیاست زده امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
25.12.2023خلیل الله معروفیکاوشی در صرفِ عربیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان در میان گذشته و آینده ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.12.2023محمد اکبر یوسفیبه ادامهٔ مکث بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.12.2023محمد آصف فقیریاسلام چی بهتری از سایر ادیان دارد؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
21.12.2023خلیل الله معروفیمباحثی از دستور زبان دریآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
20.12.2023نور احمد خالدی تکامل زبان دری فارسی تاجیکی در منطقهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
20.12.2023قاسم بازد میر اکبر خیبر د قتل په ارتباطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.12.2023محمد اکبر یوسفیتشنج زدائی قابل تقسیم استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.12.2023اختر محمد یوسفیآغازهسته گذاری افراطیت مذهبی انگلیسها در آسیا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.12.2023عبدالباری جهانیتوضیح مختصر در باره نشان المراعلی ( لمر اعلی)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
19.12.2023محمد بشیر دودیالد COP28 د نړیوالې غونډې پای آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
19.12.2023فرستنده: زمری کاسیتاريخچه ی اقوام عرب ساکن در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
19.12.2023محمد آصف فقیریاوج جاهلیت تا کنونی که در آخر سال ۲۰۲۳ قرار داریم...آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.12.2023خلیل الله معروفیقُسطنطنیه در تپۀ مرنجانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
17.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسي ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.12.2023محمد بشیر دودیالامنیت او اقتصادآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.12.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.12.2023انجمن فاروبی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر در افغانستانآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
14.12.2023محمد داؤد مومندیک محاسبۀ عقلانی و منطقی، بر اتهامات و تحریفاتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
14.12.2023اختر محمد یوسفیخوست که من دیدم انار نداشت، گلی انارش از کجاست؟ آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
126
34
14.12.2023محمد آصف فقیریچرا شایسته سالاری؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
13.12.2023عبدالقیوم میرزادهجلو هیولای مداخلهٔ خارجی را باید گرفتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.12.2023محمد اکبر یوسفیهوشدار به انارگل خوستیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
13.12.2023محمد آصف فقیریاهمیت تفکیک قواآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
12.12.2023انارگل خوستیجلو ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
12.12.2023سيف قاضی زادهاثرات تغير ات اقلیمي در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
12.12.2023عبدالباری جهانیقدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.12.2023محمد نعیم بارزژان پل سارت و اشاره ای به فلسفۀ وی!آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
12.12.2023محمد اکبر یوسفیکارتر غیر قابل پیشبینی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.12.2023انجمن فاروبی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر در افغانستانآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
12.12.2023محمد آصف فقیریبه مناسب روز حقوق بشرآرشیف نویسندهحقوق بشر
111
39
11.12.2023قاسم بازد میر اکبر خیبر د قتل په ارتباطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.12.2023عبدالوکیل متیند کونړ سيندآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
09.12.2023محمد بشیر دودیالچې څه کرې، هغه به ریبې (ولسي متل) د Cop28د نړیوال کنفرانس په مناسبت آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
09.12.2023محمد اکبر یوسفیما کدام پودل ترویانی نیستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2023محمد آصف فقیریفرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون، هدف چون بن ۲۰۰۱ توسط خود افغان هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
07.12.2023محمد عارف عباسیسپاس و امتنان از داؤد مومندآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
28
34
07.12.2023محمد آصف فقیریماهیت ساختار ساز در قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.12.2023ضیا نظامروابط خاص چین و طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.12.2023نجیب الله پتمنغولوونکي واکمنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.12.2023اختر محمد یوسفینقد بر نوشته داکتر سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2023زینب کبیرآرزوهای یک طبیبآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
04.12.2023محمد داؤد مومندتقدیر از یک شخصیت وطندوست، جناب عارف عباسیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
04.12.2023میر عبدالواحد ساداتمعرفى كتاب: دوحه قرارداد صلح يا سرابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.12.2023محمد اکبر یوسفینشست امنیتی هرات در تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2023محمد آصف فقیریشرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به فدرالیسمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.12.2023انارگل خوستیدزد سر خود پَر داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
02.12.2023سید هاشم سدیدچرا غلط می نویسیم؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
02.12.2023محمد عثمان تره کیانعقاد پیمان ستراتژیک با هندوستان جواب قاطع به اعلام دشمنی پاکستان با افغانستان است !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.12.2023خلیل الله معروفیمشکل تلفظِ کلمات و دلائلشآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
02.12.2023محمد داؤد مومندتوضیحات تنویری، به سرکاُتب صایب افغان جرمن، نبیل عزیزیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
02.12.2023سلطان جان کلیوا ليـوواليآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.12.2023عبدالباری جهانید امیر په دربار کيآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
01.12.2023محمد آصف فقیریچرا بخش مهم معاهده دوحه یعنی گفتگوی بین الافغانی انجام نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.12.2023اختر محمد یوسفیاختاپوط دربند تلک شیطان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.11.2023عبدالباری جهانید افغانستان اساسي قانون او نور قوانین ( دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
29.11.2023محمد آصف فقیریحضور٬ روح دین!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
28.11.2023ف، هیرمندسوال تشخیص هویت برخی از افراد اخراج شده از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
27.11.2023محمد داؤد مومندعرایض و توضیحاتم خدمت مجریان محترم افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.11.2023فضل احمد افغانقسمت ای از اعترافات لارنس عربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.11.2023محمد بشیر دودیالنظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و مؤثریت آن در حکومتداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.11.2023محمد اکبر یوسفیآب که از سر گذشت، بچه زیر پاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
27.11.2023محمد آصف فقیریعدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین (د منشي سلطان محمد د کتاب تلخیص او ترجمه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
25.11.2023محمد آصف فقیریعقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد اکبر یوسفیباز هم حقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.11.2023انارگل خوستیآب از سر پریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.11.2023میر عبدالواحد ساداتدر رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
68
27
23.11.2023عبدالباری جهانیپاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.11.2023خلیل الله معروفیانسان ــ شاگردِ جاودانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.11.2023محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست، که زیرنام فدرالیزم یا تجزیه بین اقوام تقسیم شود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
23.11.2023میر عبدالواحد ساداتمدارا یا اکسیر اعظم برای درد جانکاه تاریخی ما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
23.11.2023محمد آصف فقیریانسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.11.2023سلطان جان کلیوا لاصـلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.11.2023خلیل الله معروفیجوابی به مقالۀ تیم قاموس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
18.11.2023اختر محمد یوسفینقد گام بگام بر نوشته ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023محمد آصف فقیریتعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.11.2023عبدالباری جهانیرفع یک اشتباه و رد نمودن یک غلط مشهور تاریخيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.11.2023میر عبدالرحیم عزیزفدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.11.2023محمد شعیب مجددیاز زلزله مرگبار هرات چه می آموزیم؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
73
34
17.11.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و شتابی بسوی تکمیل فرد!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
16.11.2023عبدالقیوم کوچيظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
16.11.2023محمد آصف فقیریفراجنسیتی انسان آرشیف نویسندهمقام زن
111
6
14.11.2023محمد داؤد مومندقاموس کبیر افغان جرمن، یا افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
13.11.2023خلیل الله معروفیماره سیب به کار اس، از هر درخت، که باشهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.11.2023عبدالباری جهانیډیورنډ کرښي ته یوه بله کتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
11.11.2023محمد آصف فقیریچیستی قاطعیت طالب در برابر تعاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
11.11.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «چیستی دین»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2023خلیل الله معروفیخپل وطن، گُل وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
10.11.2023سيف قاضی زادهبجواب نوشته محترم «فقير» آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
109
34
10.11.2023سلطان جان کلیوا للا نـجـــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.11.2023محمد بشیر دودیالایکو د یوه منطقوی اقتصادی سازمان په توګهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.11.2023خلیل الله معروفیدید سطحی و بیخبری از واقعیّتهای عینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
06.11.2023محمد نعیم بارزریشه های اصلی جنگهای فاجعه بار مردم فلسطین و اسرائیل؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.11.2023محمد عثمان تره کید افغانستان سرہ د پیښور د الحاق حقوقي اړخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.11.2023محمد آصف فقیرییهود ستیزی و اسلام سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.11.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.11.2023محمد عثمان تره کیجنایت حکومت پاکستان در حق مهاجرین افغان نباید بدون جواب بماندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.11.2023عبدالباری جهانید ډیورند د کرښي لنډ تاریخي پس منظرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.11.2023محمد داؤد مومندمحمد ګل بابا ته د غمخور صاحبآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
04.11.2023سلطان جان کلیوا لکمـزوريآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.11.2023محمد آصف فقیریتکنوکراسی و جامعه توده ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.11.2023محمد اکبر یوسفیسیکولریزم نه خود دین است و نه هم ضد دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.10.2023محمد عثمان تره کیاقلیت های قومی و سوال تعامل یا تقابل با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.10.2023شیر محمد ساپید علم او پوهې توپیـرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
30.10.2023محمد آصف فقیریچیستی دینآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
30.10.2023میر عبدالرحیم عزیزترجمه ها: مقالات سیاسی- تاریخی- اقتصادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.10.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپااخراج جبری مهاجران افغان مغایر تمام ارزشهای حقوقی و انسانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.10.2023عبدالباری جهانیموږ به هیڅ نه لیکو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023سيف قاضی زادهحوزه آبگير دريا کابلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
29.10.2023عبدالباری جهانیسړی څه ووایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر (وظیفه شناس بی وجدان )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.10.2023محمد آصف فقیریچیستی حکومت همه شمولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.10.2023غلام حضرتعروج افغانستان - رستاخیز ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
34
3
27.10.2023محمد نذیر کلیدیآقای بصیر دهزاد جرایم ضد بشریت صرف در یک مرحله؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.10.2023محمد داؤد مومندسردار کیږه مه، د بابا له محضره، د ژواک خاطرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
26.10.2023محمد آصف فقیریجستاری در ماهیت همه پرسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.10.2023خلیل الله معروفیعُروجِ افغانستان ــ رستاخیزِ ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
23.10.2023نجیب الله پتمند منځني ختیځ مطالعاتو ته لنډه کتنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
23.10.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان اقلیمی فرصتونه او ستونزېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.10.2023محمد اکبر یوسفیدوستی با مسکو – یک خطر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.10.2023عبدالقیوم میرزادهمشوره در راستای منافع ملی کشور ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.10.2023عبدالباری جهانید نمرود د اور په وژلو کي د مرغۍ مرستهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
21.10.2023محمد داؤد مومندد محمد گل بابا شخصیت، د پوهاند زیار له نظرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
18.10.2023عبدالباری جهانیفلسطین په اور کي سوځيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
18.10.2023خلیل الله معروفیدر رثای شاهدخت بی بی هندیه دُ افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
17.10.2023سيف قاضی زادهپوشش جيوپوليتيکي و هايدروپوليتيک حوضه دريا هريرودآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
16.10.2023محمد داؤد مومندد مفکر محمد ګل مومند په حقله، د علامه رشاد څرګندونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.10.2023ملالی موسی نظامشاهدخت خیرخواه افغان، محترمه اندیه د افغانستان داعی اجل را لبیک گفتندآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
16.10.2023عبدالوکیل متیند هرات غميزهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
16.10.2023اختر محمد یوسفیزنان در افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
126
6
15.10.2023محمد اکبر یوسفیکلمۀ روسی، محرک کینۀ آشکاراآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
64
16
13.10.2023عبدالباری جهانیدا هغه بېړۍ ډوبیږيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
13.10.2023محمد بشیر دودیالمنازعه، تاوتریخوالی، جنګ اوټینګارآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.10.2023خلیل الله معروفیسه تبصره بر سه مطلبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.10.2023محمد نعیم بارزمیهن پرستی و صداقت را از یک انجنیر در کانال قوش تیپه بیاموزیمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
8
34
12.10.2023عبدالمجید راغستانید محترم داؤود ملکیار پر لیکنهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.10.2023محمد اکبر یوسفیعقده های حقارت، مسبب شکایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.10.2023زمان ستانیزیجایزهٔ صلح نوبل چگونه از دست ما ربوده شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
37
3
11.10.2023میر عبدالرحیم عزیزعرض تبریک به خانم محبوبه سراجآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
50
34
11.10.2023سلطان جان کلیوا لد هرات غم – ملی ماتمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.10.2023عبدالوکیل متینمرحوم سمندر حساس مرثيهآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
99
27
10.10.2023خلیل الله معروفیتلخترین خاطرۀ مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
10.10.2023محمد داؤد مومنداز دیمکراسی ذهنیت ساز، تا جمهوریت پرچم نوازآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.10.2023ملالی موسی نظامایوای هرات وایآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
10.10.2023عبدالباری جهانید فرهنګ او تمدن مرکز ویرژلي هرات تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.10.2023عبدالوکیل متینخپلې خولې خپلې اوبهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
08.10.2023طارق ارسلاییخانم محبوبه سراج و جایزه نوبل صلحآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
16
34
08.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمسعود کی بود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.10.2023خلیل الله معروفیسیمُرغ ــ عروس موترهای جهانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
08.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.10.2023محمد آصف فقیریاز قطر ۲۰۱۹ تا کرسی افغانستان در سازمان مللآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.10.2023ملالی موسی نظامهرگز در ساحۀ وسیع خراسان، اسم افغانستان موجود نبوده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
07.10.2023سيف قاضی زادهتعاملات در مورد ابهاي درياي هلمند (هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
07.10.2023شیر محمد ساپیفـلســفـۀ زنـده گي ـ 4 آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
06.10.2023محمد آصف فقیریواجب الخطا بودن شخص عمومی در فقدان حکومت قانونآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
05.10.2023محمد بشیر دودیالپرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه کوم یو سم دی؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.10.2023خلیل الله معروفیشش و پنج رفتن با استاد سرورخان بیاتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
05.10.2023عبدالباری جهانیخراسان هیچګاهي نام سابق افغانستان نبوده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.10.2023محمد اکبر یوسفیبرلین مهمتر از کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.10.2023سید منتظرشاه هاشميوحشي‌ ژوندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
03.10.2023محمد اکبر یوسفیمصاحبه – با عضو حکومت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.10.2023سيف قاضی زادهبحران آب در حوضه ابگير دريا آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.09.2023محمد نعیم بارزواقعیت استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.09.2023داؤد ملکیار مروری مختصر بر زندگی و آرمان های شهید میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
30.09.2023ف، هیرمندحق و سهم افغانستان از آب دریای آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.09.2023سلطان جان کلیوا لهمه شمول حکومت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.09.2023داؤد ملکیار مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایقآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
29.09.2023عبدالباری جهانیخراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه ووآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.09.2023محمد بشیر دودیالد جهالت او تیارې د پای زیریآرشیف نویسندهمولود شریف
119
25
27.09.2023محمد آصف فقیریبه مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیهآرشیف نویسندهمولود شریف
111
25
25.09.2023سيف قاضی زادهتعامل چین با افغانستان پس از خروج نيروهاي ايالات متحدهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
25.09.2023محمد بشیر دودیالکلتور او فرهنګآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
25.09.2023خلیل الله معروفییک مُشتِ پَر در زندانِ برادرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
25.09.2023محمد اکبر یوسفیکسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023بصیر دهزادبررسی جرایم ضد بشریتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.09.2023سید هاشم سدیدفراموش نشود که مسئولیت ما بالاتر از آن است که تصورش را می کنیمآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
24.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.09.2023خلیل الله معروفیهیهات، که گویند: کنون محشر کُبراستآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
23.09.2023زینب کبیربرگ زردی ز شاخسار تو امآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
23.09.2023خلیل الله معروفیسرگذشت ــ بزرگترین معلِّمِ انسانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.09.2023سید هاشم سدیدبازهم چند سخنی پیرامون کلمه های کی و کهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
20.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023عبدالقیوم میرزادهمکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.09.2023عبداللهگپی با داوود ملکیارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان یک کشور اسلامی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.09.2023سلطان جان کلیوا لمجبوریتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.09.2023سيف قاضی زادهجيو پولیتیک کریدور واخان آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
18.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد فقیرد اسلامی هیوادو د سازمان هیئتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
16.09.2023محمد نعیم بارزادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.09.2023ف، هیرمندچهره های قهرمان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.09.2023سلطان جان کلیوا لپوښـتنهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.09.2023عبدالقیوم کوچيدداؤدخان د ویاړ وړملی کارنامې اومنفی کړنې آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
15.09.2023خلیل الله معروفیتذکرات دستوری در مورد ترکیب شعرینآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
15.09.2023محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.09.2023محمد بشیر دودیالاروپا کې له کتاب او مطالعې سره حیرانوونکی مینهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2023محمد عثمان تره کیانسداد راه ترانزیت تورخمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.09.2023خلیل الله معروفیخاطرۀ ناگواری از صنف چارم مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.09.2023عبداللهشَله گی های داوود ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.09.2023شیر محمد ساپیخط عرب، تا شش قرن پس از اسلامآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
12.09.2023محمد اکبر یوسفیحرکت طالبان و امارت اسلامی در بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.09.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سرگشاد ۀ انجمن حقوقدانان افغانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
11.09.2023سيف قاضی زادهافغانستان ، حوضه دريا آمو و معاهدات منطقه اي (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
10.09.2023ملالی موسی نظاماحمد شاه مسعود، زندۀ جاودانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.09.2023محمد داؤد مومندمنافقت و دروغگویی ابلیسانۀ داکتر... لعینآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.09.2023داؤد ملکیار پاسخ داؤود ملکیار به نامۀ محترم عبید ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
09.09.2023محمد بشیر دودیالسواد او د سواد نړیواله ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.09.2023نعمت مختارزادهقصیدۀ عصرِ بوتاکسآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
07.09.2023محمد داؤد مومندبز در غم جانکندن، قصاب در غم چربوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.09.2023خلیل الله معروفیطمطراقهای یک کامنتنگار نامگُمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
07.09.2023فضل احمد افغانگله طالبان از کشور های اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.09.2023سلطان جان کلیوا لمُلا ته د جنۍ خبرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.09.2023خلیل الله معروفیخاطراتی از صنف اول و دوم مکتبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
04.09.2023محمد اکبر یوسفیقدرت و زور ضد همدیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.09.2023سيف قاضی زادهدرياي امو و حفر کانال قوش تيپهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
01.09.2023داؤد ملکیار پاسخی به غلط گویان خیره سرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
01.09.2023عبداللهافشای رازی که در اصل راز نبود (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان ویتنام روسها می گرددآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.09.2023محمد بشیر دودیالظاهر هویدا: ژوند او هنر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
31.08.2023خلیل الله معروفیزور قالب نداره ــ آنهم زور طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
31.08.2023محمد بشیر دودیالموضوع حقابه باوجود راستی آزمایی و تشکیک هنوز هم سر زبانها استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
31.08.2023سلطان جان کلیوا لدُعاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.08.2023محمد فقیرد افغانستان د اقتصاد تحلیل د کلاسیکانو په لاس کی دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
1 - 500بعدی