تاریخ امروز:


  حبیب هوتکی: رویدادهای سیاسی در افغانستان 


  
  
  
21.08.2022خلیل الله معروفیتل دی وی خپلواکی
21.08.2022محمد عثمان تره کیخپلواکي نمانځل د سیاسي لوبو په منګلو کې
18.08.2022ملالی موسی نظاماستقلال افغانستان و محصل بزرگوار آن
04.02.2022محمد اکبر یوسفیاستقلال افغانستان و کینۀ بیگانگان!
20.08.2020عبدالقیوم میرزادهیکصد و یکمین سالروز استرداد استقلال مبارک باد
18.08.2020ولی احمد نوری یکصد و یکمین سال استقلال افغانستان مبارک باد
18.08.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپادر گراميداشت و تبجيل از روز استقلال
18.08.2020سلطان جان کلیوالآزادی
08.01.2020سید حمیدالله روغیک نظریه دربارهٔ رهایی ملی ما!
22.10.2019انجمن فارومروری براستقلال و اصلاحات امانی
06.10.2019محمد داود مومند قهرمان معرکۀ استقلال و جبهۀ نجات کشور(ق1)
16.09.2019ملالی موسی نظامجشن باشکوه صدمین سال استرداد استقلال افغانستان در حوزۀ واشنگتن
27.08.2019ملالی موسی نظامقصر شاهی بینظیر و باشکوه دارالامان
25.08.2019ولی احمد نوری به مناسبت یکصدمین سال استقلال افغانستان
21.08.2019طارق ارسلاییجنگ میوند، علل و پیامد های آن- بخش چهارم
1 - 15بعدی
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
افغانی كه نمیخواهد بجنگد
25.09.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
طالبان ولی نجونې زده کړو ته نه پرږدي
25.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
مدرسه، مکتب او پوهنتون
25.09.2022
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
معرّفیِّ یک کتاب ناب و عدیم النظیر
24.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
بچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دریمه برخه)
23.09.2022
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
اثر جفای بزرگ از قلم داؤود ملکیار
22.09.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
د ژوند خوند
22.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
بچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دوهمه برخه)
22.09.2022
آرشیف نویسنده
 
زینب کبیر
زینب کبیر
انتخاب منی
19.09.2022
آرشیف نویسنده
 
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
گزارش خبری از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد
19.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
قتل های سیاسی سری می ماند!
19.09.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
د بی تجربه ځوان نه ناوړه استفاده
18.09.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
گلایه گدایان قدرت در نشست اطریش
17.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
بازهم در مورد توافق دوحه
15.09.2022
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالواحد سادات
میر عبدالواحد سادات
دفاع از داعیه برحق انسانی ، اسلامی و ملی دختران افغانستان
15.09.2022
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
هفتۀ شهید
14.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
احمد شاه مسعود در لجن تاریخ
14.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
د طبیعی منابعو آفت (۷)
14.09.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالقیوم میرزاده
عبدالقیوم میرزاده
در حمایت از رستا خیزدختران و زنان ولایت پکتیا
13.09.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
بیا هم لویه جرګه؟؟
13.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (شپږمه برخه)
13.09.2022
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
فستیوالِ ریشِ مبارک و فستیوال گیسوی مبارک
12.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
موسیقی و هنر در عصر امان الله خان
12.09.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
بیرغ منلی
12.09.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
دافغانستان او پاکستان د کړیکیټ لوبې ته غبرګون ؟
12.09.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
عبدالبصیر دهزاد
نقش میخائيل گرباچوف در تضعیف صلح ، ثبات و امنیت بین المللی در سی سال اخیر
12.09.2022
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
جنرال ارشد شوروی سابق: ورود ما به افغانستان یک اشتباه فاجعه بار بود
11.09.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
آیا دوحه به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟
11.09.2022
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
مرگ بر شهادت
09.09.2022
آرشیف نویسنده
 
صلاح الدین سعیدی
صلاح الدین سعیدی
رونالد نيومن سفیر سابق آمريکا و معضل افغانستان
09.09.2022
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی عنایت شریف: برنامۀ رویداد 424 

 مؤسس و بنیانگذار وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری
 


  
  
  
  
  
  
  
25.09.2022میر عبدالرحیم عزیزافغانی كه نمیخواهد بجنگدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.09.2022سلطان جان کلیوا لطالبان ولی نجونې زده کړو ته نه پرږديآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
25.09.2022محمد بشیر دودیالمدرسه، مکتب او پوهنتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
24.09.2022خلیل الله معروفیمعرّفیِّ یک کتاب ناب و عدیم النظیرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
23.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.09.2022ف، هیرمنداثر جفای بزرگ از قلم داؤود ملکیارآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
63
36
22.09.2022سلطان جان کلیوا لد ژوند خوندآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.09.2022زینب کبیرانتخاب منیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
19.09.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگزارش خبری از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحدآرشیف نویسندهحقوق بشر
35
39
19.09.2022محمد اکبر یوسفیقتل های سیاسی سری می ماند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2022سلطان جان کلیوا لد بی تجربه ځوان نه ناوړه استفاده آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.09.2022اختر محمد یوسفیگلایه گدایان قدرت در نشست اطریشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.09.2022محمد اکبر یوسفیبازهم در مورد توافق دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.09.2022میر عبدالواحد ساداتدفاع از داعیه برحق انسانی ، اسلامی و ملی دختران افغانستانآرشیف نویسنده
68
14.09.2022ملالی موسی نظام هفتۀ شهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.09.2022محمد داؤد مومنداحمد شاه مسعود در لجن تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.09.2022محمد بشیر دودیالد طبیعی منابعو آفت (۷)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.09.2022عبدالقیوم میرزادهدر حمایت از رستا خیزدختران و زنان ولایت پکتیا آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
13.09.2022عبدالباری جهانیبیا هم لویه جرګه؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.09.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2022خلیل الله معروفیفستیوالِ ریشِ مبارک و فستیوال گیسوی مبارکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
12.09.2022محمد بشیر دودیالموسیقی و هنر در عصر امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2022عبدالباری جهانیبیرغ منلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
12.09.2022اختر محمد یوسفیدافغانستان او پاکستان د کړیکیټ لوبې ته غبرګون ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.09.2022عبدالبصیر دهزادنقش میخائيل گرباچوف در تضعیف صلح ، ثبات و امنیت بین المللی در سی سال اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.09.2022ملالی موسی نظامجنرال ارشد شوروی سابق: ورود ما به افغانستان یک اشتباه فاجعه بار بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
11.09.2022محمد اکبر یوسفیآیا دوحه به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.09.2022خلیل الله معروفیمرگ بر شهادتآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
09.09.2022صلاح الدین سعیدیرونالد نيومن سفیر سابق آمريکا و معضل افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.09.2022اختر محمد یوسفیاحرام فعالیتهای سیاسی در جوامع سرمایداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.09.2022خلیل الله معروفییومُ البتر آورده اندآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
06.09.2022زینب کبیرتو که باشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
06.09.2022سلطان جان کلیوا لد خیالونو دنیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.09.2022خلیل الله معروفیافسرده روانهاآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
05.09.2022محمد اکبر یوسفیحرف این فرد چه اعتبار خواهد داشت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.09.2022عبدالبصیر دهزادجنایات طالبان ، فوران آتشفشان پر از ظلم، تبعیض و نفرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.09.2022محمد نعیم بارزمصاحبه اشرف غنی،مشتی بدهن پوتین روسی، جوبایدن امریکایی و جارچی های شانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
03.09.2022اختر محمد یوسفیاثرات القاب جعلی استخبارات، شهرت سازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.09.2022عبدالباری جهانیبګاود ګیتا (Bhagavad Gita)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
02.09.2022ملالی موسی نظامموقف زنان افغان در عصر امارت اسالمی طالبانآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
31.08.2022محمد نسیم اسیر شهر ویرانآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
31.08.2022خلیل الله معروفیطنــــز ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
30.08.2022محمد داؤد مومندد بلخی مولوی د مثنوی نه د جهانی د مثنوی پوریآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
30.08.2022اختر محمد یوسفی خپلواک ملی دولت دافغانستان څخه څنګه له منځه لاړ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.08.2022زینب کبیرهرچه زیبا می نویسم، آب با خود می‌بردآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
29.08.2022خلیل الله معروفیهیچ زبان عالم نازای و عقیم نیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
29.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.08.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپا‍ پیام تسلیت و غمشریکیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
35
27
1 - 50بعدی