تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 1417
28.11.2023نبیل عزیزیجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
28.11.2023Hazarzbek TajiashtunجدیدUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
28.11.2023میرعبدالرحیم عزیزجدیدامریکا http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
28.11.2023الله محمدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
28.11.2023زمری کاسیجدیدسویسhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
28.11.2023سیدهاشم سدیدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
28.11.2023قاسم بازجدیدامریکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
28.11.2023محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
28.11.2023Hazarzbek TajiashtunجدیدUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
27.11.2023سیدهاشم سدیدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
27.11.2023الله محمدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
27.11.2023 خلیل الله معروفیجدید جرمنیhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
27.11.2023Hazarzbek TajiashtunجدیدUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
27.11.2023محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
27.11.2023نبیل عزیزی جدید آلمان http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
1 - 15بعدی

 برنامه صداي مردم با حبيب هوتكي 


  
  
  
22.08.2023صبرینه نوری موسیجشن استقلال جشن هر افغان است ولی نه از طالب
21.08.2023محمد شعیب مجددیروحانیون یگانه دلیل سقوط امیر امان الله خان نمیباشند
19.08.2023ملالی موسی نظامگرامیداشت از روز استقلال افغانستان
18.08.2023عبدالقیوم میرزادهیکصدوچهارمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مبارک باد
21.08.2022خلیل الله معروفیتل دی وی خپلواکی
21.08.2022محمد عثمان تره کیخپلواکي نمانځل د سیاسي لوبو په منګلو کې
18.08.2022ملالی موسی نظاماستقلال افغانستان و محصل بزرگوار آن
04.02.2022محمد اکبر یوسفیاستقلال افغانستان و کینۀ بیگانگان!
20.08.2020عبدالقیوم میرزادهیکصد و یکمین سالروز استرداد استقلال مبارک باد
18.08.2020ولی احمد نوری یکصد و یکمین سال استقلال افغانستان مبارک باد
18.08.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپادر گراميداشت و تبجيل از روز استقلال
18.08.2020سلطان جان کلیوالآزادی
08.01.2020سید حمیدالله روغیک نظریه دربارهٔ رهایی ملی ما!
22.10.2019انجمن فارومروری براستقلال و اصلاحات امانی
06.10.2019محمد داود مومند قهرمان معرکۀ استقلال و جبهۀ نجات کشور(ق1)
1 - 15بعدی


اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
ف، هیرمند
ف، هیرمند
سوال تشخیص هویت برخی از افراد اخراج شده از پاکستان
28.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
عرایض و توضیحاتم خدمت مجریان محترم افغان جرمن
27.11.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
فضل احمد افغان
قسمت ای از اعترافات لارنس عربی
27.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
نظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و مؤثریت آن در حکومتداری
27.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
آب که از سر گذشت، بچه زیر پاست
27.11.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي اساسي قانون او قوانین ( دوهمه برخه)
27.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
عدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شود
27.11.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي اساسي قانون او قوانین (د منشي سلطان محمد د کتاب تلخیص او ترجمه)
26.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکو
25.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
باز هم حقوق خلق ها و حل منازعات
25.11.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
انارگل خوستی
آب از سر پرید
25.11.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالواحد سادات
میر عبدالواحد سادات
در رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستان
24.11.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
پاکستان
23.11.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
انسان ــ شاگردِ جاودان
23.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
افغانستان گوشت قربانی نیست، که زیرنام فدرالیزم یا تجزیه بین اقوام تقسیم شود!
23.11.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالواحد سادات
میر عبدالواحد سادات
مدارا یا اکسیر اعظم برای درد جانکاه تاریخی ما
23.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
انسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر
23.11.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
اصـل
23.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
ممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (قسمت دوم)
23.11.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
جوابی به مقالۀ تیم قاموس کبیر
19.11.2023
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
نقد گام بگام بر نوشته ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان؟
18.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
ممکن است، که ما در جنگ بلغزیم
18.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
تعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی ها
18.11.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
رفع یک اشتباه و رد نمودن یک غلط مشهور تاریخي
17.11.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
فدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبان
17.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد شعیب مجددی
محمد شعیب مجددی
از زلزله مرگبار هرات چه می آموزیم؟
17.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
جوهره دین و شتابی بسوی تکمیل فرد!
17.11.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
عبدالقیوم کوچي
ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان
16.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
فراجنسیتی انسان
16.11.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
قاموس کبیر افغان جرمن، یا افغانستان
14.11.2023
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 How China is trying to charm Afghanistan 

 مؤسس وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
28.11.2023ف، هیرمندسوال تشخیص هویت برخی از افراد اخراج شده از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
27.11.2023محمد داؤد مومندعرایض و توضیحاتم خدمت مجریان محترم افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.11.2023فضل احمد افغانقسمت ای از اعترافات لارنس عربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.11.2023محمد بشیر دودیالنظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و مؤثریت آن در حکومتداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.11.2023محمد اکبر یوسفیآب که از سر گذشت، بچه زیر پاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
27.11.2023محمد آصف فقیریعدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین (د منشي سلطان محمد د کتاب تلخیص او ترجمه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
25.11.2023محمد آصف فقیریعقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد اکبر یوسفیباز هم حقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.11.2023انارگل خوستیآب از سر پریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.11.2023میر عبدالواحد ساداتدر رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
68
27
23.11.2023عبدالباری جهانیپاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.11.2023خلیل الله معروفیانسان ــ شاگردِ جاودانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.11.2023محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست، که زیرنام فدرالیزم یا تجزیه بین اقوام تقسیم شود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
23.11.2023میر عبدالواحد ساداتمدارا یا اکسیر اعظم برای درد جانکاه تاریخی ما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
23.11.2023محمد آصف فقیریانسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.11.2023سلطان جان کلیوا لاصـلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.11.2023خلیل الله معروفیجوابی به مقالۀ تیم قاموس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
18.11.2023اختر محمد یوسفینقد گام بگام بر نوشته ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023محمد آصف فقیریتعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.11.2023عبدالباری جهانیرفع یک اشتباه و رد نمودن یک غلط مشهور تاریخيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.11.2023میر عبدالرحیم عزیزفدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.11.2023محمد شعیب مجددیاز زلزله مرگبار هرات چه می آموزیم؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
73
34
17.11.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و شتابی بسوی تکمیل فرد!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
16.11.2023عبدالقیوم کوچيظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
16.11.2023محمد آصف فقیریفراجنسیتی انسان آرشیف نویسندهمقام زن
111
6
14.11.2023محمد داؤد مومندقاموس کبیر افغان جرمن، یا افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
13.11.2023خلیل الله معروفیماره سیب به کار اس، از هر درخت، که باشهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.11.2023عبدالباری جهانیډیورنډ کرښي ته یوه بله کتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
11.11.2023محمد آصف فقیریچیستی قاطعیت طالب در برابر تعاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
11.11.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «چیستی دین»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2023خلیل الله معروفیخپل وطن، گُل وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
10.11.2023سيف قاضی زادهبجواب نوشته محترم «فقير» آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
109
34
10.11.2023سلطان جان کلیوا للا نـجـــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.11.2023محمد بشیر دودیالایکو د یوه منطقوی اقتصادی سازمان په توګهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.11.2023خلیل الله معروفیدید سطحی و بیخبری از واقعیّتهای عینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
06.11.2023محمد نعیم بارزریشه های اصلی جنگهای فاجعه بار مردم فلسطین و اسرائیل؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.11.2023محمد عثمان تره کید افغانستان سرہ د پیښور د الحاق حقوقي اړخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.11.2023محمد آصف فقیرییهود ستیزی و اسلام سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.11.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.11.2023محمد عثمان تره کیجنایت حکومت پاکستان در حق مهاجرین افغان نباید بدون جواب بماندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.11.2023عبدالباری جهانید ډیورند د کرښي لنډ تاریخي پس منظرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.11.2023محمد داؤد مومندمحمد ګل بابا ته د غمخور صاحبآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
04.11.2023سلطان جان کلیوا لکمـزوريآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.11.2023محمد آصف فقیریتکنوکراسی و جامعه توده ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.11.2023محمد اکبر یوسفیسیکولریزم نه خود دین است و نه هم ضد دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.10.2023محمد عثمان تره کیاقلیت های قومی و سوال تعامل یا تقابل با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.10.2023شیر محمد ساپید علم او پوهې توپیـرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
30.10.2023محمد آصف فقیریچیستی دینآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
30.10.2023میر عبدالرحیم عزیزترجمه ها: مقالات سیاسی- تاریخی- اقتصادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.10.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپااخراج جبری مهاجران افغان مغایر تمام ارزشهای حقوقی و انسانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.10.2023عبدالباری جهانیموږ به هیڅ نه لیکو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023سيف قاضی زادهحوزه آبگير دريا کابلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
29.10.2023عبدالباری جهانیسړی څه ووایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر (وظیفه شناس بی وجدان )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.10.2023محمد آصف فقیریچیستی حکومت همه شمولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.10.2023غلام حضرتعروج افغانستان - رستاخیز ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
34
3
27.10.2023محمد نذیر کلیدیآقای بصیر دهزاد جرایم ضد بشریت صرف در یک مرحله؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.10.2023محمد داؤد مومندسردار کیږه مه، د بابا له محضره، د ژواک خاطرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
26.10.2023محمد آصف فقیریجستاری در ماهیت همه پرسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.10.2023خلیل الله معروفیعُروجِ افغانستان ــ رستاخیزِ ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
23.10.2023نجیب الله پتمند منځني ختیځ مطالعاتو ته لنډه کتنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
23.10.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان اقلیمی فرصتونه او ستونزېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.10.2023محمد اکبر یوسفیدوستی با مسکو – یک خطر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.10.2023عبدالقیوم میرزادهمشوره در راستای منافع ملی کشور ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.10.2023عبدالباری جهانید نمرود د اور په وژلو کي د مرغۍ مرستهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
21.10.2023محمد داؤد مومندد محمد گل بابا شخصیت، د پوهاند زیار له نظرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
18.10.2023عبدالباری جهانیفلسطین په اور کي سوځيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
18.10.2023خلیل الله معروفیدر رثای شاهدخت بی بی هندیه دُ افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
17.10.2023سيف قاضی زادهپوشش جيوپوليتيکي و هايدروپوليتيک حوضه دريا هريرودآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
16.10.2023محمد داؤد مومندد مفکر محمد ګل مومند په حقله، د علامه رشاد څرګندونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.10.2023ملالی موسی نظامشاهدخت خیرخواه افغان، محترمه اندیه د افغانستان داعی اجل را لبیک گفتندآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
16.10.2023عبدالوکیل متیند هرات غميزهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
16.10.2023اختر محمد یوسفیزنان در افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
126
6
15.10.2023محمد اکبر یوسفیکلمۀ روسی، محرک کینۀ آشکاراآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
64
16
13.10.2023عبدالباری جهانیدا هغه بېړۍ ډوبیږيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
13.10.2023محمد بشیر دودیالمنازعه، تاوتریخوالی، جنګ اوټینګارآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.10.2023خلیل الله معروفیسه تبصره بر سه مطلبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.10.2023محمد نعیم بارزمیهن پرستی و صداقت را از یک انجنیر در کانال قوش تیپه بیاموزیمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
8
34
12.10.2023عبدالمجید راغستانید محترم داؤود ملکیار پر لیکنهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.10.2023محمد اکبر یوسفیعقده های حقارت، مسبب شکایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.10.2023زمان ستانیزیجایزهٔ صلح نوبل چگونه از دست ما ربوده شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
37
3
11.10.2023میر عبدالرحیم عزیزعرض تبریک به خانم محبوبه سراجآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
50
34
11.10.2023سلطان جان کلیوا لد هرات غم – ملی ماتمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.10.2023عبدالوکیل متینمرحوم سمندر حساس مرثيهآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
99
27
10.10.2023خلیل الله معروفیتلخترین خاطرۀ مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
10.10.2023محمد داؤد مومنداز دیمکراسی ذهنیت ساز، تا جمهوریت پرچم نوازآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.10.2023ملالی موسی نظامایوای هرات وایآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
10.10.2023عبدالباری جهانید فرهنګ او تمدن مرکز ویرژلي هرات تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.10.2023عبدالوکیل متینخپلې خولې خپلې اوبهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
08.10.2023طارق ارسلاییخانم محبوبه سراج و جایزه نوبل صلحآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
16
34
08.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمسعود کی بود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.10.2023خلیل الله معروفیسیمُرغ ــ عروس موترهای جهانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
08.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.10.2023محمد آصف فقیریاز قطر ۲۰۱۹ تا کرسی افغانستان در سازمان مللآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.10.2023ملالی موسی نظامهرگز در ساحۀ وسیع خراسان، اسم افغانستان موجود نبوده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
07.10.2023سيف قاضی زادهتعاملات در مورد ابهاي درياي هلمند (هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
07.10.2023شیر محمد ساپیفـلســفـۀ زنـده گي ـ 4 آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
06.10.2023محمد آصف فقیریواجب الخطا بودن شخص عمومی در فقدان حکومت قانونآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
05.10.2023محمد بشیر دودیالپرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه کوم یو سم دی؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.10.2023خلیل الله معروفیشش و پنج رفتن با استاد سرورخان بیاتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
05.10.2023عبدالباری جهانیخراسان هیچګاهي نام سابق افغانستان نبوده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.10.2023محمد اکبر یوسفیبرلین مهمتر از کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.10.2023سید منتظرشاه هاشميوحشي‌ ژوندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
03.10.2023محمد اکبر یوسفیمصاحبه – با عضو حکومت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.10.2023سيف قاضی زادهبحران آب در حوضه ابگير دريا آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.09.2023محمد نعیم بارزواقعیت استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.09.2023داؤد ملکیار مروری مختصر بر زندگی و آرمان های شهید میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
30.09.2023ف، هیرمندحق و سهم افغانستان از آب دریای آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.09.2023سلطان جان کلیوا لهمه شمول حکومت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.09.2023داؤد ملکیار مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایقآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
29.09.2023عبدالباری جهانیخراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه ووآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.09.2023محمد بشیر دودیالد جهالت او تیارې د پای زیریآرشیف نویسندهمولود شریف
119
25
27.09.2023محمد آصف فقیریبه مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیهآرشیف نویسندهمولود شریف
111
25
25.09.2023سيف قاضی زادهتعامل چین با افغانستان پس از خروج نيروهاي ايالات متحدهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
25.09.2023محمد بشیر دودیالکلتور او فرهنګآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
25.09.2023خلیل الله معروفییک مُشتِ پَر در زندانِ برادرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
25.09.2023محمد اکبر یوسفیکسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023بصیر دهزادبررسی جرایم ضد بشریتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.09.2023سید هاشم سدیدفراموش نشود که مسئولیت ما بالاتر از آن است که تصورش را می کنیمآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
24.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.09.2023خلیل الله معروفیهیهات، که گویند: کنون محشر کُبراستآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
23.09.2023زینب کبیربرگ زردی ز شاخسار تو امآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
23.09.2023خلیل الله معروفیسرگذشت ــ بزرگترین معلِّمِ انسانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.09.2023سید هاشم سدیدبازهم چند سخنی پیرامون کلمه های کی و کهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
20.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023عبدالقیوم میرزادهمکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.09.2023عبداللهگپی با داوود ملکیارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان یک کشور اسلامی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.09.2023سلطان جان کلیوا لمجبوریتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.09.2023سيف قاضی زادهجيو پولیتیک کریدور واخان آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
18.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد فقیرد اسلامی هیوادو د سازمان هیئتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
16.09.2023محمد نعیم بارزادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.09.2023ف، هیرمندچهره های قهرمان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.09.2023سلطان جان کلیوا لپوښـتنهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.09.2023عبدالقیوم کوچيدداؤدخان د ویاړ وړملی کارنامې اومنفی کړنې آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
15.09.2023خلیل الله معروفیتذکرات دستوری در مورد ترکیب شعرینآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
15.09.2023محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.09.2023محمد بشیر دودیالاروپا کې له کتاب او مطالعې سره حیرانوونکی مینهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2023محمد عثمان تره کیانسداد راه ترانزیت تورخمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.09.2023خلیل الله معروفیخاطرۀ ناگواری از صنف چارم مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.09.2023عبداللهشَله گی های داوود ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.09.2023شیر محمد ساپیخط عرب، تا شش قرن پس از اسلامآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
1 - 150بعدی