تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 1089
30.09.2023محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
30.09.2023عبدالباری جهانیجدیدویرجینیاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
30.09.2023زمری کاسیجدیدسویسhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
30.09.2023الله محمدجدیدآلمانhttp://wise2016/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
30.09.2023زمری کاسیجدیدسویسhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
29.09.2023محمد داؤد مومندمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
29.09.2023Hazarzbek TajiashtunUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
29.09.2023محمد حسن وفاقندهارhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/AF.png
29.09.2023الله محمدآلمانhttp://wise2016/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
29.09.2023الله محمدآلمانhttp://wise2016/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
1 - 10بعدی

 برنامه صداي مردم با حبيب هوتكي 


  
  
  
22.08.2023صبرینه نوری موسیجشن استقلال جشن هر افغان است ولی نه از طالب
21.08.2023محمد شعیب مجددیروحانیون یگانه دلیل سقوط امیر امان الله خان نمیباشند
19.08.2023ملالی موسی نظامگرامیداشت از روز استقلال افغانستان
18.08.2023عبدالقیوم میرزادهیکصدوچهارمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مبارک باد
21.08.2022خلیل الله معروفیتل دی وی خپلواکی
21.08.2022محمد عثمان تره کیخپلواکي نمانځل د سیاسي لوبو په منګلو کې
18.08.2022ملالی موسی نظاماستقلال افغانستان و محصل بزرگوار آن
04.02.2022محمد اکبر یوسفیاستقلال افغانستان و کینۀ بیگانگان!
20.08.2020عبدالقیوم میرزادهیکصد و یکمین سالروز استرداد استقلال مبارک باد
18.08.2020ولی احمد نوری یکصد و یکمین سال استقلال افغانستان مبارک باد
18.08.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپادر گراميداشت و تبجيل از روز استقلال
18.08.2020سلطان جان کلیوالآزادی
08.01.2020سید حمیدالله روغیک نظریه دربارهٔ رهایی ملی ما!
22.10.2019انجمن فارومروری براستقلال و اصلاحات امانی
06.10.2019محمد داود مومند قهرمان معرکۀ استقلال و جبهۀ نجات کشور(ق1)
1 - 15بعدی


اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
واقعیت استقلال
30.09.2023
آرشیف نویسنده
 
داؤد ملکیار
داؤد ملکیار
مروری مختصر بر زندگی و آرمان های شهید میوندوال
30.09.2023
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
حق و سهم افغانستان از آب دریای آمو
30.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
همه شمول حکومت څه شی دی؟
30.09.2023
آرشیف نویسنده
 
داؤد ملکیار
داؤد ملکیار
مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایق
29.09.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
خراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه وو
29.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)
29.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
د جهالت او تیارې د پای زیری
27.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
به مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیه
27.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سيف قاضی زاده
سيف قاضی زاده
تعامل چین با افغانستان پس از خروج نيروهاي ايالات متحده
25.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
کلتور او فرهنګ
25.09.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
یک مُشتِ پَر در زندانِ برادر
25.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
کسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاند
25.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
بصیر دهزاد
بررسی جرایم ضد بشریت
25.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سید هاشم سدید
سید هاشم سدید
فراموش نشود که مسئولیت ما بالاتر از آن است که تصورش را می کنیم
25.09.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
مقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)
24.09.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
هیهات، که گویند: کنون محشر کُبراست
24.09.2023
آرشیف نویسنده
 
زینب کبیر
زینب کبیر
برگ زردی ز شاخسار تو ام
23.09.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
سرگذشت ــ بزرگترین معلِّمِ انسان
23.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سید هاشم سدید
سید هاشم سدید
بازهم چند سخنی پیرامون کلمه های کی و که
23.09.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
مقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)
20.09.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالقیوم میرزاده
عبدالقیوم میرزاده
مکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحد
20.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
عبدالله
گپی با داوود ملکیار
20.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
افغانستان یک کشور اسلامی است
20.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
مجبوریت
20.09.2023
آرشیف نویسنده
 
سيف قاضی زاده
سيف قاضی زاده
جيو پولیتیک کریدور واخان
18.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)
18.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد فقیر
محمد فقیر
د اسلامی هیوادو د سازمان هیئت
18.09.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
ادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!
16.09.2023
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
چهره های قهرمان
16.09.2023
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 پیرامون رژیم حقوقی دریای آمو 

 مؤسس وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
30.09.2023محمد نعیم بارزواقعیت استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.09.2023داؤد ملکیار مروری مختصر بر زندگی و آرمان های شهید میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
30.09.2023ف، هیرمندحق و سهم افغانستان از آب دریای آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.09.2023سلطان جان کلیوا لهمه شمول حکومت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.09.2023داؤد ملکیار مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایقآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
29.09.2023عبدالباری جهانیخراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه ووآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.09.2023محمد بشیر دودیالد جهالت او تیارې د پای زیریآرشیف نویسندهمولود شریف
119
25
27.09.2023محمد آصف فقیریبه مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیهآرشیف نویسندهمولود شریف
111
25
25.09.2023سيف قاضی زادهتعامل چین با افغانستان پس از خروج نيروهاي ايالات متحدهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
25.09.2023محمد بشیر دودیالکلتور او فرهنګآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
25.09.2023خلیل الله معروفییک مُشتِ پَر در زندانِ برادرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
25.09.2023محمد اکبر یوسفیکسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023بصیر دهزادبررسی جرایم ضد بشریتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.09.2023سید هاشم سدیدفراموش نشود که مسئولیت ما بالاتر از آن است که تصورش را می کنیمآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
24.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.09.2023خلیل الله معروفیهیهات، که گویند: کنون محشر کُبراستآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
23.09.2023زینب کبیربرگ زردی ز شاخسار تو امآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
23.09.2023خلیل الله معروفیسرگذشت ــ بزرگترین معلِّمِ انسانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.09.2023سید هاشم سدیدبازهم چند سخنی پیرامون کلمه های کی و کهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
20.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023عبدالقیوم میرزادهمکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.09.2023عبداللهگپی با داوود ملکیارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان یک کشور اسلامی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.09.2023سلطان جان کلیوا لمجبوریتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.09.2023سيف قاضی زادهجيو پولیتیک کریدور واخان آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
18.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد فقیرد اسلامی هیوادو د سازمان هیئتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
16.09.2023محمد نعیم بارزادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.09.2023ف، هیرمندچهره های قهرمان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.09.2023سلطان جان کلیوا لپوښـتنهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.09.2023عبدالقیوم کوچيدداؤدخان د ویاړ وړملی کارنامې اومنفی کړنې آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
15.09.2023خلیل الله معروفیتذکرات دستوری در مورد ترکیب شعرینآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
15.09.2023محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.09.2023محمد بشیر دودیالاروپا کې له کتاب او مطالعې سره حیرانوونکی مینهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2023محمد عثمان تره کیانسداد راه ترانزیت تورخمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.09.2023خلیل الله معروفیخاطرۀ ناگواری از صنف چارم مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.09.2023عبداللهشَله گی های داوود ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.09.2023شیر محمد ساپیخط عرب، تا شش قرن پس از اسلامآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
12.09.2023محمد اکبر یوسفیحرکت طالبان و امارت اسلامی در بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.09.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سرگشاد ۀ انجمن حقوقدانان افغانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
11.09.2023سيف قاضی زادهافغانستان ، حوضه دريا آمو و معاهدات منطقه اي (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
10.09.2023ملالی موسی نظاماحمد شاه مسعود، زندۀ جاودانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.09.2023محمد داؤد مومندمنافقت و دروغگویی ابلیسانۀ داکتر... لعینآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.09.2023داؤد ملکیار پاسخ داؤود ملکیار به نامۀ محترم عبید ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
09.09.2023محمد بشیر دودیالسواد او د سواد نړیواله ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.09.2023نعمت مختارزادهقصیدۀ عصرِ بوتاکسآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
07.09.2023محمد داؤد مومندبز در غم جانکندن، قصاب در غم چربوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.09.2023خلیل الله معروفیطمطراقهای یک کامنتنگار نامگُمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
07.09.2023فضل احمد افغانگله طالبان از کشور های اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
1 - 50بعدی