تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 842
24.04.2024حسیب اللهجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
24.04.2024 خلیل الله معروفیجدید جرمنیhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
24.04.2024 خلیل الله معروفیجدید جرمنیhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
24.04.2024 خلیل الله معروفیجدید جرمنیhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
24.04.2024محمد حسن وفاجدیدقندهارhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/AF.png
24.04.2024الله محمدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
24.04.2024Hazarzbek TajiashtunجدیدUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
23.04.2024زمری کاسیچینhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
23.04.2024قاسم بازویرجینا امریکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
23.04.2024عبدالباری جهانیایالات متحدهhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
23.04.2024حسیب اللهآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
23.04.2024حسیب اللهآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
23.04.2024زمری کاسیچینhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
23.04.2024الله محمدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
22.04.2024عبدالباری جهانیویرجینیاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
1 - 15بعدی

 برنامه صداي مردم با حبيب هوتكي 


  
  
  
21.03.2024محمد نعیم بارزنو روز غرق خون « از ل آذر»
20.03.2024رحیم شنسبنوروز شما مبارک
20.03.2024فضل احمد افغانیک تیر و سه فاخته: تبریک نوروز و عید فطر با یک التماس عاجزانه
01.01.2024خلیل الله معروفیسال ۲۰۲۴ به خیرِ مظلومانِ جهان باد
01.01.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام هیأت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴ م
01.01.2024سلطان جان کلیوا لبیا هم کال نوی کیږی
31.12.2023فضل احمد افغانسال نو ۲۰۲۴ مبارک
11.04.2023خلیل الله معروفیاز رستاخیز نهالشانی تا زرغون افغانستان
30.03.2023عبدالوکيل متيننوی کال - نوې هيلې
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز او (۷) سین
20.03.2023محمد ظاهر عزیزنوروز و سال نو شما مبارک
20.03.2023سلطان جان کلیوا لنوی (۱۴۰۲ هـ ش) کال مو مُبارک
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز- نوی لمریز کال
21.03.2022انجمن فارونوروز باستانی را گرامی میداریم
21.03.2022محمد نسیم اسیر نوروز در وطن
20.03.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاجشن نوروز باستانی و سال نو را گرامی میداریم
20.03.2022محمد ظاهر عزیز  نوروز و سال نو شما مبارک
20.03.2022رحیم شنسبنوروز همه مبارک
09.03.2022محمد بشیر دودیالیادی از نوروز و سَمنَک
05.03.2022محمد بشیر دودیالنوی کال او د نوروز جشن
23.03.2021محمد ظاهر عزیز  نوروز و سال نو۱۴۰۰ شما مبارک
20.03.2021زمان ستانیزیحرام دانستن نوروز حرام است
20.03.2021محمد ظاهر عزیز  تحفهٔ بهار
20.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپانوروز باستان ، حلول سال نو و قرن نو را گرامى ميداريم !
27.03.2020محمد بشیر دودیالتـــــــــرانـــــۀ بـــــهــــار
1 - 25بعدی


اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
تقویت دو جانبۀ امپراتوری اضلاع متحده و اسرائیل
24.04.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
قاسم باز
شنیدن کی بوود مانند دیدن
24.04.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
الله محمد
تاریخ اصیل
24.04.2024
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
بدله څیره
24.04.2024
آرشیف نویسنده
 
صلاح الدین سعیدی
صلاح الدین سعیدی
خطاء او پر خطاء تأکید د منلو نه دي!
24.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
منزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از لوث و نحوست بُغض (۲)
23.04.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
جواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۴)
23.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و سوم)
23.04.2024
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
یاد فشرده ای از کار های نشراتی مرحوم ولی احمد نوری در رسانه های انترنتی
21.04.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
جان محمد
نظرى بر روش املاى زبان درى (بخش سوم)
20.04.2024
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
جوابکی به ارجمندم حامدجان فارانی
19.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
برخورد عقده مندانه طالبان با مکتبیان ریشه در کجا دارد ؟
19.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
منزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از نحوست بغض
19.04.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
جواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۳)
19.04.2024
آرشیف نویسنده
 
احمد آریا
احمد آریا
بازهم در مورد قلمروی و قلمرو
19.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
تصویر سخن می گوید
19.04.2024
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
لاره
19.04.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
جواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۲)
18.04.2024
آرشیف نویسنده
 
صلاح الدین سعیدی
صلاح الدین سعیدی
مشورهٔ رایګان به حاکمیت طالبان!
18.04.2024
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
طولِ زمانِ حال چقدر است؟؟؟
17.04.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
جواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۱)
15.04.2024
آرشیف نویسنده
 
احمد آریا
احمد آریا
لازمه های خوب نوشتن
15.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
نطفه سالم بنیاد اجتماع
15.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
مکث و نقدی، برمقالۀ شاغلی داکتر سید عبدالله کاظم، «چرا غبار از بیان حقایق طفره رفته است»
14.04.2024
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
اسلام و یک قرن تحریف غربی
13.04.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د فتوا په باره کي مختصر بحث ( اووه لسمه ه برخه)
13.04.2024
آرشیف نویسنده
 
صلاح الدین سعیدی
صلاح الدین سعیدی
آنطرف خط دیورند با ما نمی خواهند!
13.04.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
تجلیل و گرامی داشت از شخصیت مرحوم ولی احمد نوری
12.04.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د قلندر سپی
12.04.2024
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
چرا آقای حامد فارانی بر اشتباهِ املائیِّ خود «لکه ونه مستقیم پخپل مکان دی؟؟؟»
12.04.2024
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 رویداد 

 مؤسس وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
24.04.2024میر عبدالرحیم عزیزتقویت دو جانبۀ امپراتوری اضلاع متحده و اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.04.2024قاسم بازشنیدن کی بوود مانند دیدن آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024الله محمدتاریخ اصیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024سلطان جان کلیوا لبدله څیرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.04.2024صلاح الدین سعیدیخطاء او پر خطاء تأکید د منلو نه دي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از لوث و نحوست بُغض (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و سوم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.04.2024ف، هیرمندیاد فشرده ای از کار های نشراتی مرحوم ولی احمد نوری در رسانه های انترنتیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
20.04.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش سوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
19.04.2024خلیل الله معروفیجوابکی به ارجمندم حامدجان فارانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
19.04.2024محمد عثمان تره کیبرخورد عقده مندانه طالبان با مکتبیان ریشه در کجا دارد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از نحوست بغضآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.04.2024احمد آریابازهم در مورد قلمروی و قلمروآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
19.04.2024محمد اکبر یوسفیتصویر سخن می گویدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.04.2024سلطان جان کلیوا للارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.04.2024صلاح الدین سعیدیمشورهٔ رایګان به حاکمیت طالبان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.04.2024خلیل الله معروفیطولِ زمانِ حال چقدر است؟؟؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.04.2024احمد آریالازمه های خوب نوشتنآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
15.04.2024محمد آصف فقیرینطفه سالم بنیاد اجتماعآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
14.04.2024محمد داؤد مومندمکث و نقدی، برمقالۀ شاغلی داکتر سید عبدالله کاظم، «چرا غبار از بیان حقایق طفره رفته است»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاسلام و یک قرن تحریف غربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( اووه لسمه ه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.04.2024صلاح الدین سعیدیآنطرف خط دیورند با ما نمی خواهند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.04.2024محمد نعیم بارزتجلیل و گرامی داشت از شخصیت مرحوم ولی احمد نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
8
27
12.04.2024عبدالباری جهانید قلندر سپیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
12.04.2024خلیل الله معروفیچرا آقای حامد فارانی بر اشتباهِ املائیِّ خود «لکه ونه مستقیم پخپل مکان دی؟؟؟»آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.04.2024هاشم مهمندپه پاکستان کې څه روان دی ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
12.04.2024محمد اکبر یوسفیسرحدات زبان من، سرحدات جهان من استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.04.2024اختر محمد یوسفیپیام تبریکیه ملا هیبت الله بمناسبت عید سعید فطر آرشیف نویسندهعید سعید فطر
126
42
12.04.2024محمد آصف فقیریحکمت دو عید چیست؟آرشیف نویسندهعید سعید فطر
111
42
09.04.2024ف، هیرمندادای دینی به یک مبارز پیگیر، حمید مبارزآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
09.04.2024سلطان جان کلیوا لاخـــترآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
08.04.2024محمد داؤد مومندمکثی بر مقالۀ استاد سیستانی، در مورد جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.04.2024محمد عثمان تره کیچگونه میتوان حذف خط دیورند را با اجندای ژیوپولتیک ضد تروریزم و ضد رادیکالیزم پیوند داد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.04.2024عبدالباری جهانیبحث مختصری در باره چرا غبا ر از بیان حقایق طفره رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.04.2024صلاح الدین سعیدیشادروان عبدالحمید مبارز ، الله متعال ببخشدش امین آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
69
27
08.04.2024قاسم بازتاریخ را نمی توان به چرندیات مسح نمودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
08.04.2024صلاح الدین سعیدیلمانځه کې راز او نیازآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
07.04.2024فضل احمد افغانپیام عید سعید فطرآرشیف نویسندهعید سعید فطر
200
42
07.04.2024صلاح الدین سعیدید کابل د څرخي پله زندانیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.04.2024اختر محمد یوسفیتصاویر واقعی شعارهای ایدیولوژیک فریبنده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.04.2024ملالی موسی نظامچراغی که در خانه رواست، در مسجد حرام استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
06.04.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
06.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (شپاړسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
06.04.2024محمد آصف فقیریگوهر در عرضآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
06.04.2024اختر محمد یوسفیمیهن برباد رفتهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
04.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاضلاع متحده و شرق میانه: سیاست اشتباه محاسباتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.04.2024صلاح الدین سعیدیانسان بی شرفآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
04.04.2024سلطان جان کلیوا لعــقــیـدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.04.2024میر عبدالواحد ساداتتقریظ بر کتاب، سیر قانون و قانونیت طی سده آخیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
68
34
01.04.2024خلیل الله معروفیچرخش غیر قابل باور ملا هبة الله آخوندزاده آرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
01.04.2024سید پاچاقبالۀ مفت و رایگان پنجشير توسط يک شاعر بنام نجيب بارورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (پنځلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
01.04.2024اختر محمد یوسفینه می حال نه توان شته، ای زما گران هیواده آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
01.04.2024محمد آصف فقیریسواد چیست و باسواد کیست؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
31.03.2024رحیم شنسبتقارن ایستر(عید پاک) سیزده بدر،عید پسح یهودیان و دیوالیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
100
16
30.03.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر بعضی مسایل انتخابی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.03.2024محمد آصف فقیریهمدیگری پذیری در افغانستان به مانند:‌ امانتداری جگر گوسفند توسط گربهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.03.2024ملالی موسی نظامانکار و انزجار از ملیت افغانی هم ممکن است ولیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.03.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
29.03.2024محمد داؤد مومندیو ځان شرموی او یو قام شرمویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.03.2024اختر محمد یوسفیملت مظلوم افغان در زیر ساطور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.03.2024محمد آصف فقیریچگونگی حاکمیت منشور یا حاکمیت قانون در سازمان ملل برای افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور حماس- طالبان از نفوذ رو به تزاید روسیه و چین مستفید میشوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.03.2024عبدالباری جهانیغزل (ذو قافیتین)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.03.2024صلاح الدین سعیدیمینویسد و مینویسم!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
27.03.2024محمد آصف فقیریاحکام تعزیری در تضاد دموکراسی نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.03.2024عبدالقیوم میرزادهجنگ و خشونت راه حل نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.03.2024صلاح الدین سعیدید کړکېچ حل د حالاتو عیني تحلیل غواړي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.03.2024اختر محمد یوسفیدپکتیکا برمل، دخوست سپیری وشهیدو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
24.03.2024عبدالباری جهانید ابن عربي د یوه شعر ترجمه: زه باقي یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
24.03.2024صلاح الدین سعیدیجوانب انتخابی تراژیدی ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.03.2024هاشم مهمندپه سیاست کې سرزوري او یکه تازی ښه عواقب نه لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
23.03.2024اختر محمد یوسفید برمل او سپیری شهیدانو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
23.03.2024صلاح الدین سعیدیپه افغانستان کی د وروستیو غملړو پیښو په اړه د ملي محور اعلامیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
23.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (څوارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
21.03.2024محمد داؤد مومند متکی بر روایت غبار، قاتل اصلی امیر حبیب الله، شجاع الدولۀ غوربندی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.03.2024محمد نعیم بارزنو روز غرق خون « از ل آذر»آرشیف نویسندهنوروز و سال نو
8
26
21.03.2024اختر محمد یوسفیآیا پاکستان دوست، یا دشمن افغانستان است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.03.2024محمد آصف فقیریچیستی قدرت در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.03.2024سلطان جان کلیوا لدي کال کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.03.2024رحیم شنسبنوروز شما مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
100
26
20.03.2024میر عبدالرحیم عزیزامریکا نمی تواند طالبان را منزوی نمایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.03.2024فضل احمد افغانیک تیر و سه فاخته: تبریک نوروز و عید فطر با یک التماس عاجزانهآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
200
26
20.03.2024رحیم شنسبدعوای قومی بر سر پیوند با شاهان شنسبي غوري آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
100
12
19.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دیارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.03.2024غلام حضرتجمعبندی مختصر از د دنیای مجازی و دیجیتالیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.03.2024صلاح الدین سعیدیبی عدالتی و جفا در حق ما هم حد دارد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.03.2024محمد آصف فقیریدیورند زخم ناسور و درد مشترک هند و افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.03.2024طارق ارسلاییای کاش امسال بهار نیآیدآرشیف نویسندهطنز و داستان
16
13
18.03.2024قاسم بازراه میانه نه افراط نه تفریطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد آصف فقیریحق و سیاست در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.03.2024سید جاوید دانشیارعوامل ناکامی دولت سازی مدرن در افغانستان بعد از توافق نامه بنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد اکبر یوسفیعقل کلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2024محمد بشیر دودیالد نارنجو د بڼونو او د نارنج ګل د مشاعرې تړونآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.03.2024اختر محمد یوسفیاشک نرگس « حوت »آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
17.03.2024صلاح الدین سعیدیېوه ترکیبي جمله او درې تېروتنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.03.2024بهروز  پویانچشمدید یک تن از بازماندگان قیام ۲۴ حوت هراتآرشیف نویسندهقیام بیست و چهارم حوت هرات
200
33
14.03.2024میر عبدالرحیم عزیزحالت اتحادیه: جنگ و نسل کشی هنوز روش امریکا استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.03.2024صلاح الدین سعیدیتراژیدی ما حل قومی و زبانی نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.03.2024محمد اکبر یوسفیعجولانه پیروز شدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2024عبدالباری جهانید طالبانو وروستی حکمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
14.03.2024اختر محمد یوسفیتقابل گروه های روی لوچی و پای لوچی، با گروهی دینی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( دوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
12.03.2024خان آقا سعیدلازم نیست به عقب بر گشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
12.03.2024محمد اکبر یوسفیروشنگریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.03.2024محمد آصف فقیریطالبان پسا ۲۰۲۱ – دو جان کلام داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.03.2024خان آقا سعیدنهم ماه مارچ سال 2024آرشیف نویسندهمقام زن
200
6
09.03.2024ملالی موسی نظاماوضاع زن افغان در دولت طالبان به مناسبت روز جهانی زنآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
09.03.2024محمد نعیم بارزتجلیل از روز جهانی زن و یادی از ماتم سرای زن افغان!آرشیف نویسندهمقام زن
8
6
09.03.2024خلیل الله معروفیافسر امریکائی ــ شهیدِ فلسطین و قهرمانِ راهِ آزادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.03.2024محمد عثمان تره کید افغانستان پر اقتصادي ودې د متخصصو کدرونو د مهاجرتونو ناوړه اغیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.03.2024صلاح الدین سعیدید شرق نابغه سید جمال الدین افغانيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
69
16
09.03.2024فضـل الـرحمن فاضـلنیچریه: نخستین رسالهء چاپ شدهء سید جمال‌الدین افغانیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
09.03.2024انجمن فارورفع تبعیض رسمی علیه زنان خواست مردم افغانستان استآرشیف نویسندهمقام زن
39
6
09.03.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.03.2024محمد نعیم بارزسروده ای، از رازق فانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
8
17
09.03.2024محمد آصف فقیرینظام حقوقی سیاسی برای کشور٬ در مثال درخت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.03.2024ملالی موسی نظاماز رحلت مرحوم داوود موسی دو سال میگذردآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
08.03.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام هیآت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زنآرشیف نویسندهمقام زن
35
6
08.03.2024سید هاشم سدیدضابطه های گفتگو اخلاق محورآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
08.03.2024فضل احمد افغانسرنوشت زنان تحصیل کرده و باعزت افغان در سلط طالبانآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2024اختر محمد یوسفیاثرات براندازی رژیمهای سیاسی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.03.2024احسان الله مایار دانشمندان گرانقدرم، آغایان عبدالباری جهانی و الله محمد خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
05.03.2024محمد داؤد مومندانگیزه های انفسی و تحریف تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
05.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور سی آی ای جهان را بی ثبات می سازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.03.2024محمد بشیر دودیالد انګریز په وړاندې د ملی مبارزینو اتلولي او فولکورکې یې انځورآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
04.03.2024ف، هیرمندجنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
04.03.2024محمد آصف فقیریآیا احکام دینی و معاهدات بین المللی قانون اند یا مبانی قانون؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
04.03.2024سید هاشم سدیدخانم مرکل، صدراعظم پیشن آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024عبدالباری جهانیاعلیحضرت نادرشاه و پالیسی معارف اوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.03.2024سید هاشم سدیداو مردم دعا کنید که آمریکا را خدا اصلاح کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024اختر محمد یوسفیتوافق ‌نامه دوحه باعث تضعیف حکومت پیشین افغانستان شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.03.2024داؤد ملکیار سخنی چند با جناب حمید انوری، با دو نقل قول از استاد باختریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
01.03.2024سيف قاضی زادهتجسم مجدد فضای جغرافيايي جهان (اوراسیا) (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
01.03.2024سید هاشم سدیدمانند آخوند ها دیکته نکنید، که خواسته نخواسته صلواة بفرستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.03.2024خلیل الله معروفیگریز شاعرانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
01.03.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت چهارم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.02.2024سید هاشم سدیدیادی از گفتگوئی با یک انسان نیک پندارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024هاشم مهمندد پاکستان انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
28.02.2024خلیل الله معروفیغـــمِ ریش ــ طـــنزِ ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
28.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024محمد آصف فقیریچیستی انسان در علوم انسانی افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
28.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
1 - 150بعدی