تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 165
02.02.2023احمدآریاجدیدامریکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
02.02.2023الله محمدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
02.02.2023 آریانا افغانستان آنلاینجدیدجرمنیhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
01.02.2023احمد آریاجدیدامریکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
01.02.2023محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
01.02.2023الله محمدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
01.02.2023احمد آریاجدیدامریکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
01.02.2023محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
31.01.2023شیرساپیمونیخhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
31.01.2023محمد داؤد مومندمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
1 - 10بعدی

 زمستان‌ سرد در افغانستان 


  
  
  
30.01.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به کتاب پومپئو
26.01.2023محمد بشیر دودیالمستوفي و مستوفیت
22.01.2023محمد بشیر دودیاللیمڅی زموږ د لاسی صنعت یوه غوره بیلګه
21.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د بهرنۍ سواګرۍ، سوداګریزولارو او اقتصادی حالت لنډه
20.01.2023محمد بشیر دودیالمعرفی مختصر میرمن رخشانه( حمیده وزیري)
19.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د یوه صادق خدمتګار عبدالرشید لطیفی پیژندنه
18.01.2023محمد بشیر دودیالمهاجرت او مهاجر کیدل
16.01.2023فرستنده: زمری کاسیباغ علی مردان ، شهر کهنه کابل
12.01.2023محمد بشیر دودیالافغانستان کې د کلیو مسئله(پرابلم)
09.01.2023محمد بشیر دودیالفټالېزم (Fatalism)
08.01.2023محمد بشیر دودیالد نظام الدین اولیا لنډه پېژندنه
01.01.2023محمد بشیر دودیالمعرفی مختصر شهر مهترلام
28.12.2022اختر محمد یوسفیعلامه پیر روشان مبارز واقعی علم بر ضد جهل بود
27.12.2022محمد بشیر دودیالامورمالی دولت یا اقتصاد عامه
27.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت هفتم)
1 - 15بعدی
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
دنباله بحث با محترم جهانی
01.02.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
فدرالیزم طلب در افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!
01.02.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
احمد آریا
آیا در جامعه دلخواه طالبان - که هیچ زنی در آن نیست، مثل همیشه زندگی خواهیم کرد؟
01.02.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
الله محمد
مصریان چی می گویند و علم فقه
31.01.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
احمد آریا
در پاسخ به مکثی بر نوشتۀ احمد آریا به قلم محمد داود مومند
31.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
تبصره کوتاه به نوشته پُر محتوای محترم مایار
30.01.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالقیوم میرزاده
عبدالقیوم میرزاده
نگاهی به کتاب پومپئو
30.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
مکثی بر نوشتۀ شاغلی محترم احمد آریا
30.01.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
الله محمد
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
30.01.2023
آرشیف نویسنده
 
احسان الله مایار
احسان الله مایار
ضرر اشتباه طالبان به مراتب کمتر از ضرر سقوط حاکمیت طالبان است
29.01.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
تبصره بر مضمون اخیر محترم داکتر صاحب تره کی
29.01.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
احمد آریا
امارت اسلامی طالبان، غده سرطانی ای که باید آنرا از ریشه برکند
28.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
طالبان در نیمه راه سنت و مدرنیته
27.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
تا جامعه به آگاهی لازم نرسد از صلح و امنیت خبری نخواهد بود
27.01.2023
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
چرا رهبران طالبان دولت و قانون را در افغانستان نمی پذیرند
27.01.2023
آرشیف نویسنده
 
زینب کبیر
زینب کبیر
دانش و بینش
26.01.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
فرستنده: زمری کاسی
د انبـار انبـار غـمـونـو
26.01.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
محمد آصف فقیری
مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن
26.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
مستوفي و مستوفیت
26.01.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
احمد آریا
چین معادن افغانستان را به غارت می برد
26.01.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالواحد سادات
میر عبدالواحد سادات
روز جهانی آموزش و جهالت ما
25.01.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
ما چه مینویسیم؟
24.01.2023
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
دفاع از افراطیت مذهبی طالبان راسیزم است؟
24.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد
23.01.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
ازدواج جنگ و فضیلت
22.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
لیمڅی زموږ د لاسی صنعت یوه غوره بیلګه
22.01.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
رباعیات (۴)
22.01.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
احمد آریا
در پاسخ به اعظم سیستانی
21.01.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
د افغانستان د بهرنۍ سواګرۍ، سوداګریزولارو او اقتصادی حالت لنډه
21.01.2023
آرشیف نویسنده
 
احسان الله مایار
احسان الله مایار
آیا به حاشیه کشانیدن گروه طالبان افراطی باعث بی ثباتی مجدد در افغانستان نخواهد شد؟
20.01.2023
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 عنایت شریف: برنامۀ رویداد 441 

 مؤسس و بنیانگذار وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
01.02.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث با محترم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.02.2023محمد نعیم بارزفدرالیزم طلب در افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
01.02.2023احمد آریاآیا در جامعه دلخواه طالبان - که هیچ زنی در آن نیست، مثل همیشه زندگی خواهیم کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
31.01.2023الله محمدمصریان چی می گویند و علم فقهآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
31.01.2023احمد آریادر پاسخ به مکثی بر نوشتۀ احمد آریا به قلم محمد داود مومندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.01.2023محمد عثمان تره کیتبصره کوتاه به نوشته پُر محتوای محترم مایارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.01.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به کتاب پومپئوآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
121
16
30.01.2023محمد داؤد مومندمکثی بر نوشتۀ شاغلی محترم احمد آریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.01.2023الله محمد بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.01.2023احسان الله مایار ضرر اشتباه طالبان به مراتب کمتر از ضرر سقوط حاکمیت طالبان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
29.01.2023عبدالباری جهانیتبصره بر مضمون اخیر محترم داکتر صاحب تره کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
28.01.2023احمد آریاامارت اسلامی طالبان، غده سرطانی ای که باید آنرا از ریشه برکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.01.2023محمد عثمان تره کیطالبان در نیمه راه سنت و مدرنیتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.01.2023محمد نعیم بارزتا جامعه به آگاهی لازم نرسد از صلح و امنیت خبری نخواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.01.2023اختر محمد یوسفیچرا رهبران طالبان دولت و قانون را در افغانستان نمی پذیرندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.01.2023زینب کبیردانش و بینشآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
26.01.2023فرستنده: زمری کاسید انبـار انبـار غـمـونـوآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
26.01.2023محمد آصف فقیریمفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرنآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
26.01.2023محمد بشیر دودیالمستوفي و مستوفیت آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
26.01.2023احمد آریاچین معادن افغانستان را به غارت می بردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.01.2023میر عبدالواحد ساداتروز جهانی آموزش و جهالت ماآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
68
34
24.01.2023عبدالباری جهانیما چه مینویسیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.01.2023اختر محمد یوسفیدفاع از افراطیت مذهبی طالبان راسیزم است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.01.2023محمد عثمان تره کیسقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2023میر عبدالرحیم عزیزازدواج جنگ و فضیلتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.01.2023محمد بشیر دودیاللیمڅی زموږ د لاسی صنعت یوه غوره بیلګهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.01.2023عبدالباری جهانیرباعیات (۴)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.01.2023احمد آریادر پاسخ به اعظم سیستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د بهرنۍ سواګرۍ، سوداګریزولارو او اقتصادی حالت لنډه آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.01.2023احسان الله مایار آیا به حاشیه کشانیدن گروه طالبان افراطی باعث بی ثباتی مجدد در افغانستان نخواهد شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
20.01.2023صلاح الدین سعیدیرول کشندهٔ پاکستان در شکست آمریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.01.2023محمد بشیر دودیالمعرفی مختصر میرمن رخشانه( حمیده وزیري)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.01.2023اختر محمد یوسفیبار ملامتی اینهمه فجایع درافغانستان بدوش کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.01.2023داؤد ملکیار عذر بد بدتر از گناه، پاسخی به پاسخ اعظم سیستانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
19.01.2023ملالی موسی نظاممحترمه کبری «انوری» عمر به رحمت حق پیوستآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
19.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
19.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د یوه صادق خدمتګار عبدالرشید لطیفی پیژندنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
18.01.2023اختر محمد یوسفیاثرات منفی تجاوز با سیاستهای دوگانه و چندگانه بیگانگان درافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.01.2023محمد بشیر دودیالمهاجرت او مهاجر کیدلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
18.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
16.01.2023محمد عثمان تره کیضرورت به حاشیه کشانیدن گروه افراطی در رهبری طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.01.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سر گشاده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذیربطآرشیف نویسندهمقام زن
35
6
16.01.2023محمد داؤد مومندادعای فرهنگی بودن، زیر نقاب بی فرهنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.01.2023فرستنده: زمری کاسیباغ علی مردان ، شهر کهنه کابل آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
15.01.2023داؤد ملکیار جواب اعظم سیستانی چه می باشد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
15.01.2023انجنیر فضل احمد افغانمسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت دهم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
15.01.2023فرستنده: زمری کاسیبریده‌یی از جستار چهارم کتاب شیخ برصیصاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023عبدالباری جهانی زرغونې وي ونيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.01.2023اختر محمد یوسفیجنگ در افغانستان را کیها بزخم ناسور مبدل کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
1 - 50بعدی