تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 51
30.10.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپااخراج جبری مهاجران افغان مغایر تمام ارزشهای حقوقی و انسانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
12.09.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سرگشاد ۀ انجمن حقوقدانان افغانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
03.05.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه انجمن حقوقدانان در ارتباط جلسه دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
16.01.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سر گشاده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذیربطآرشیف نویسندهمقام زن
35
6
19.12.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
14.11.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپااطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
31.10.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپافاجعه هنرموسیقی واحوال ناگوار هنرمندانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
35
47
24.10.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری مدنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
19.09.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگزارش خبری از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحدآرشیف نویسندهحقوق بشر
35
39
29.08.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپا‍ پیام تسلیت و غمشریکیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
35
27
02.08.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپامقابله با دسایس پاکستان در واخان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
24.07.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاترور و قتل څارنوالان و قضات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
11.06.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپادادخواهی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی مردم مظلوم ما و حق گذار افغانستان به صلح واقعی ‌پایدارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
12.05.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپااطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
01.05.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاحلول عید را گرامی میداریمآرشیف نویسندهعید سعید فطر
35
42
06.04.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپافراخوان براى انفاذ قانون اساسى و استمرار قوانينآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
20.03.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاجشن نوروز باستانی و سال نو را گرامی میداریمآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
35
26
08.03.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاهشتم مارچ را گرامی میداریمآرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
35
48
06.02.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپانشر کتاب بحث قانون اساسی و حاکمیت قانونآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
01.01.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۲ مآرشیف نویسندهسـال نــو عِـیسـوی
35
43
19.12.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناست روز جهانی مهاجران آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
11.12.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپابخاطر افشای فسادسالاران و استرداد پول بیت المال افغانستان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
10.12.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاروز جهانی حقوق بشر و تراژيدى آن در افغانستانآرشیف نویسندهحقوق بشر
35
39
29.11.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپااطلاعيه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
25.11.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپابزرگداشت از روز بین المللی مبارزه علیه خشونت و خشونت علیه زنانآرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
35
35
20.11.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپابمناسبت روز بین المللی حمایت حقوق اطفالآرشیف نویسندهروز طفل
35
38
25.10.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاسازمان ملل متحد و فاجعه افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
10.10.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپانداى دادخواهانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
03.10.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاقضات و څارنوالان افغانستان ماج تهدید بزرگ جنایتکاران و تروریستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
29.08.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به سرمنشی ملل متحدآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
35
47
18.07.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت روز بین المللی عدالت جزائیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
20.06.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی پناهدهآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
35
4
08.06.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاAfghanistan –Target of Crimes against Humanityآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
23.05.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاافغانستان اماج جنايات عليه بشريت قرار داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
27.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاافتتاح بند كمال خان گام بزرگآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
20.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپانوروز باستان ، حلول سال نو و قرن نو را گرامى ميداريم !آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
35
26
08.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگراميداشت از هشتم مارچ ، روز بین المللی زن آرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
35
48
14.02.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپابمناسبت روز بین المللی منع استفاده اطفال در جنگآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
35
4
23.12.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیرامون قضیه جرایم جنگی نظامیان آسترالیائی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
06.12.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآگاهی پیرامون نشر کتاب حاکمیت قانونآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
35
15
21.11.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاروز بین المللی حمایت حقوق اطفالآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
35
38
24.10.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپابزرگداشت از هفتاد و پنجمین سالگرد تآسیس سازمان ملل متحدآرشیف نویسندهسازمان ملل متحد
35
31
14.09.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآتش بس مبرمترين خواست و نياز مردم مظلوم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
18.08.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپادر گراميداشت و تبجيل از روز استقلال آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
35
2
27.07.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران و همكاران‌ طبی شانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
06.07.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپادر گیرودار منافع امریکا یا چنگ زدن بر ندای آتش بس آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
29.06.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپافراخوان براى آتش بس فورى و سراسرىآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
17.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاافغانستان آماج جنايات هولناك جنگى و ضد بشرىآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
35
3
13.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپااعتراض و احتجاج به عاملان حادثه هولناك كشتار افغانانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
04.05.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاضرورت عاجل و انكار ناپذير انفاذ آتش بسآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
02.02.2019انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپيام پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن حقوقدانانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3