تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 153
08.03.2024سید هاشم سدیدضابطه های گفتگو اخلاق محورآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
04.03.2024سید هاشم سدیدخانم مرکل، صدراعظم پیشن آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024سید هاشم سدیداو مردم دعا کنید که آمریکا را خدا اصلاح کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.03.2024سید هاشم سدیدمانند آخوند ها دیکته نکنید، که خواسته نخواسته صلواة بفرستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
28.02.2024سید هاشم سدیدیادی از گفتگوئی با یک انسان نیک پندارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
27.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
02.12.2023سید هاشم سدیدچرا غلط می نویسیم؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
25.09.2023سید هاشم سدیدفراموش نشود که مسئولیت ما بالاتر از آن است که تصورش را می کنیمآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
23.09.2023سید هاشم سدیدبازهم چند سخنی پیرامون کلمه های کی و کهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
16.06.2022سید هاشم سدیدحکایتی "کلام الملوک، ملوک الکلام..."آرشیف نویسندهطنز و داستان
66
13
13.06.2022سید هاشم سدیدحکومت همه شمول: آره، یا نه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
22.04.2021سید هاشم سدیدبحث در مورد کلمات تمنا و آرزوآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
19.04.2021سید هاشم سدیدتوضیح چند نکته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
18.04.2021سید هاشم سدیدوقتی زنگ های خطر به صدا در می آیند مفت خوران امتیازطلب به لرزه می افتند آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
17.04.2021سید هاشم سدیدآیا اسلام و دموکراسی را می توان با هم آشتی داد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
30.03.2021سید هاشم سدیدآهای مردم؛ نگذارید طالب برگردد!!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
29.03.2021سید هاشم سدیدمروری بر اصطلاح شهید و تناقض ها در دید برخی از هموطنان عزیزآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
30.11.2020سید هاشم سدیداین روز های سخت و ناگوارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
02.10.2020سید هاشم سدیدتوهم،تنها توهم می افریندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
24.09.2020سید هاشم سدیدبگیریش که نگیریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
02.09.2020سید هاشم سدیدسیه رویانی که طالب را یک حرکت ملی میخوانندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
27.08.2020سید هاشم سدیدخدا پرستی؟! آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
66
4
16.08.2020سید هاشم سدیدقانون حفاظت از زن در امارت اسلامی افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
66
6
09.08.2020سید هاشم سدیدزبانی که ما به آن گپ میزنیمآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
07.08.2020سید هاشم سدیداز من هم بشنوید،آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
19.07.2020سید هاشم سدیدکه از آز کاهد همی آبروآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
66
4
12.07.2020سید هاشم سدیداندیشمند ارجمند و نویسنده ای محبوب و کم بدیل، جناب رحمت آریاآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
66
4
22.06.2020سید هاشم سدیدتعامل یا تقابل؟آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
66
4
10.06.2020سید هاشم سدیدچیزی را که بخود نمی پسندی، به دیگران مپسند!آرشیف نویسندهپاندمی ویروس کرونا
66
28
08.06.2020سید هاشم سدید" تائب " شاعران خوش قریحه و خوشنویسآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
03.06.2020سید هاشم سدیدبای بای ترمپ!!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
08.02.2019سید هاشم سدیدبازگشت طالب استبداد و مرگ دموکراسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
06.02.2019سید هاشم سدیدسخنی چند پیرامون جلسات مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
04.02.2019سید هاشم سدیدبا سرنوشت مردم نباید قمار زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
07.01.2019سید هاشم سدیدنامه ای از یک دوست به یک دوستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
05.01.2019سید هاشم سدیدبه داد افغانستان، این خانۀ مشترک ما، بشتابید!!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
29.12.2018سید هاشم سدیدفهمیدن یک سلسله قضایا چندان مشکل هم نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
07.08.2018سید هاشم سدیدپی آمدهای سکوت میتواند بسیار سنگین باشدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
04.08.2018سید هاشم سدیدابهام سخنان ترامپ روشن شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.08.2018سید هاشم سدیدمرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
02.08.2018سید هاشم سدیدمرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
29.07.2018سید هاشم سدیدچرا آنچه را باید بگوییم، به تمامی نمی گوییم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
27.06.2018سید هاشم سدیددر پناه خدا باشید، قسمت پنجم آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
16.06.2018سید هاشم سدیددر پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق 4)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
11.06.2018سید هاشم سدیددر پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق3)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
07.06.2018سید هاشم سدیددر پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا - قسمت دومآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
05.06.2018سید هاشم سدیددر پناه خدا باشید، جناب ولی محمد آریا قسمت اولآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
02.06.2018سید هاشم سدید چه وقت مردم سکوت می کنند؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
28.05.2018سید هاشم سدیدنقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته - قسمت سوم و اخیرآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
27.05.2018سید هاشم سدیدنقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق2)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
26.05.2018سید هاشم سدیدنقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق1)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
22.05.2018سید هاشم سدیداندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! قسمت چهارمآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
20.05.2018سید هاشم سدیدحق نداریم خود را برای شما قربانی کنیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
19.05.2018سید هاشم سدیداندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (3)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
18.05.2018سید هاشم سدیدآقای تدامیچی یاماتو، ما می دانیم گپ چیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
16.05.2018سید هاشم سدیدچه کسی را باید محکوم کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
15.05.2018سید هاشم سدیداندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (2)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
14.05.2018سید هاشم سدیدچرا ایران از طالب حمایت می کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
13.05.2018سید هاشم سدیداندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت (ق یک)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
30.04.2018سید هاشم سدیداندیشیدن را فرا بگیریم...آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
12.04.2018سید هاشم سدیدرخ سخن درین گفتار بجانب مردم استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
10.04.2018سید هاشم سدید"تنها ما"ی قومی ـ مذهبی، بنیاد نا بسامانی های ماست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
08.04.2018سید هاشم سدیدکس حق ندارد ما را به باج دادن به جنایتکاران واداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.04.2018سید هاشم سدیدبرخورد با مسائل حاد و جنجال برانگیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
02.04.2018سید هاشم سدیدتا بامطلقیت وداع نکنیم، امنیت هم مارا کمک نمیکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.04.2018سید هاشم سدیدناسازگاری شرایط و امکانات را نباید نادیده گرفتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
31.03.2018سید هاشم سدیدنامۀ نهم از سلسلۀ نامه ها!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
19.03.2018سید هاشم سدیدآیا سیمین حسن زاده مستحق ابقاء در مقامش می باشد؟آرشیف نویسندهفاجعۀ قتل فرخنده
66
22
11.03.2018سید هاشم سدیدنامۀ نهم از سلسله نامه هاآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
23.02.2018سید هاشم سدیدنامۀ هشتم از سلسله نامه هاآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
20.02.2018سید هاشم سدیدنامۀ هفتم از سلسله نامه هاآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
18.02.2018سید هاشم سدیدنامۀ ششم از سلسلۀ نامه ها آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
14.02.2018سید هاشم سدیدنامۀ پنجم از سلسلۀ نامه ها به هموطن عزیز حسیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
09.02.2018سید هاشم سدیدنامۀ چهارم از سلسلۀ نامه ها بهه هموطن عزیز حسیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
06.02.2018سید هاشم سدیدنامۀ سوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.02.2018سید هاشم سدیدنامۀ دوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
31.01.2018سید هاشم سدیدنامۀ اول از سلسله نامه هاآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
28.01.2018سید هاشم سدید"عجب صبری خدا دارد"آرشیف نویسندهشعر و ادب
66
17
08.01.2018سید هاشم سدیدپیام "دلیل این تغییر چیست" چه بود؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
28.08.2017سید هاشم سدیددفاع از جنایتکاران و خائنان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
19.07.2017سید هاشم سدیددولت ها غول هائی هستند بی احساسآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.07.2017سید هاشم سدیدنامه های داکتر حقوق، سیلی ای بر روی مردم دردمند ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
26.06.2017سید هاشم سدیدانتظاری که هرگز به سر نخواهد رسید!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
08.06.2017سید هاشم سدیدشرم هم خوب چیزی است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
27.05.2017سید هاشم سدیدافشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 5) بخش دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
24.05.2017سید هاشم سدیدافشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 4) بخش دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
20.05.2017سید هاشم سدیدافشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! قسمت چهارم- بخش اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
15.05.2017سید هاشم سدیدافشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت II)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
14.05.2017سید هاشم سدیدافشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت I)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
11.05.2017سید هاشم سدیدافشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ! (2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
09.05.2017سید هاشم سدیدافشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ(1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
23.04.2017سید هاشم سدیدبه عقل طالب و حامیان طالب باید حیران ماندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
16.04.2017سید هاشم سدیدایران می تواند هدف چهارم باشد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
16.04.2017سید هاشم سدیدماجرا جوئی های ترامپ جهان را به کجا می برد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
13.04.2017سید هاشم سدیدکلمات قوم و ملیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
12.04.2017سید هاشم سدیدآیا پشتون ها یک ملت هستند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.04.2017سید هاشم سدیدچرا سید جمال الدین افغان تجرد اختیار کرد؟آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
66
12
28.03.2017سید هاشم سدیدتکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هشتم آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
24.03.2017سید هاشم سدیدتکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هفتم آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
22.03.2017سید هاشم سدیدتکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش ششم آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
16.03.2017سید هاشم سدیدتکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش پنجم آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
13.03.2017سید هاشم سدیدبیائید بمسائل کمی مسؤولانه تر برخورد کنیم! (سوم و اخیر)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
07.03.2017سید هاشم سدیدبیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه تر برخورد کنیم! بخش دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
04.03.2017سید هاشم سدیدبیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
04.03.2017سید هاشم سدیدبیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
01.03.2017سید هاشم سدیدگفتن واقعیت ها را دشمنی با کسی تلقی نکنید!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
27.02.2017سید هاشم سدیدوجود شیطان در تفکر دینی و خدا شناسیآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
26.02.2017سید هاشم سدیدآیا واقعاً اسلام به هنر و فلسفه و تفکر و عرفان نیاز ندارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
24.02.2017سید هاشم سدیدپــنــاه بــه خــدا!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
21.02.2017سید هاشم سدیدتکرار مکررات!!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
13.02.2017سید هاشم سدیدبهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش چهارم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
09.02.2017سید هاشم سدیدکوششی برای روشن سازی چند مطلبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
09.02.2017سید هاشم سدیدکوششی برای روشن سازی چند مطلبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
09.02.2017سید هاشم سدیدکوششی برای روشن سازی چند مطلبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
08.02.2017سید هاشم سدیدبرخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد! (بخش اخیر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
04.02.2017سید هاشم سدیدسخنی اندر میان سخن چون قصه های هزار و یک شب (چهارم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
02.02.2017سید هاشم سدیدبهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش سوم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
29.01.2017سید هاشم سدیدبرخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (2)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
29.01.2017سید هاشم سدیدپایان سخن هنوز باقی ست!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
28.01.2017سید هاشم سدیدبرخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (1)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
25.01.2017سید هاشم سدیدبهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش دوم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
23.01.2017سید هاشم سدیدتکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیستآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
21.01.2017احسان الله مایار دلیل این تغییر چیست؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
20.01.2017سید هاشم سدیددلیل این تغییر چیست؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
20.01.2017محمد نعیم بارزدلیل این تغییر چیست؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
17.01.2017سید هاشم سدیددلیل این تغییر چیست؟ (بخش دوم و اخیر)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
16.01.2017سید هاشم سدیددلیل این تغییر چیست؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15
05.01.2017سید هاشم سدیدمن آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم (بخش سوم و اخیر)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
31.12.2016سید هاشم سدیدمن آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
29.12.2016سید هاشم سدیدمن آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
25.12.2016سید هاشم سدیددر باب معنی پوهنتون و دانشگاه بخش 4 و اخیرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
21.12.2016سید هاشم سدیددر باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش سوم) آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
20.12.2016سید هاشم سدیددر باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش دوم) آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
19.12.2016سید هاشم سدیددر باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
26.11.2016سید هاشم سدیدجناب بارز صاحب محترمآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
66
5
06.06.2016سید هاشم سدیدجناب نوری صاحب بسیارعزیزآرشیف نویسندهافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
66
20
22.05.2016سید هاشم سدیدهموطن عزیز، آقای غلام حضرت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
20.05.2016سید هاشم سدیدتا تو کمر ببندی، غباری از کاروان بجا نخواهد بود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
16.05.2016سید هاشم سدیدتعبیر نادرست از یک سخن درستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
15.05.2016سید هاشم سدیدفکر می کنم به قدر کافی مُسَکِن تجویز شده است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
13.05.2016سید هاشم سدیدمفهوم اسیر جنگی در کنواسیون ژنیوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
02.05.2016سید هاشم سدیدنکاتی چند پیرامون رویدادهای هفت و هشت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
66
8
23.04.2016سید هاشم سدیدناکامی اردو و پولیس در تأمین امنیت،آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
22.04.2016سید هاشم سدیدانتقام قطره قطره خون مردم را می گیرم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
20.04.2016سید هاشم سدیدتغییر دولت یگانه راه نجات کشور است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
18.04.2016سید هاشم سدیدآقای اشرف غنی را ملامت نکنید!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
22.03.2016سید هاشم سدیدبه مناسبتی خجسته روزی به نام نوروزآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
66
26
14.03.2016سید هاشم سدیدقصر دارالامان نباید به پول وطن فروشان ترمیم گردد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
04.03.2016سید هاشم سدیدشناختی بدون شناخت گذشته، شناخت کاملی نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
11.01.2016سید هاشم سدیدقالب بندی مناسب در هنر تصویرگری زبانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
66
17
09.01.2016سید هاشم سدیدکسانی که تعصب دارند، روشنفکر نمی باشند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
31.12.2015سید هاشم سدیدآخرین توضیح پیرامون افسانۀ سرمگسک هاشمیان آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
66
15